SVARER AP: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind ble ikke videre imponert over sin motdebattant Sharam Ariafar tidligere i dag. Her avbildet ved Toppenhaug seniorsenter i Oppegård.

Eldreomsorg igjen – hva handler debatten egentlig om?

Høyre-frontkvinne Cecilie Dahl-Jørgensen Pind liker dårlig beskrivelsene fra Ap-nestlederen.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

I sitt innlegg i Oppegård Avis i dag, karakteriserer Ap-nestleder, Shahram Ariafar, meg som uklar og lite ærlig. I min bok er man enten ærlig eller uærlig, ikke mer eller mindre ærlig. Så sier Ariafar egentlig at jeg lyver? Jeg forventer faktisk mer av en nestleder i partiet som har styrt kommunen vår, enn slike karakteristikker av politiske motstandere. (Innlegget kan leses i sin helhet nederst i denne saken)

Høyre-politikk er ikke privatisering

Så til saken;

Definisjon på privatisering: Privatisering av en tjeneste er at det offentlige frasier seg ansvaret for en tjeneste og overfører tjenesteområdet til det private. Det er ikke og har aldri vært Høyres politikk. Vi ønsker snarere konkurranseutsetting på enkelte områder.

Definisjon konkurranseutsetting: Offentlig tjeneste utlyses som en konkurranse/anbud slik at også andre aktører kan konkurrere om driften av tjenestene (kommunen kan også delta i anbudskonkurransen). Det offentlige betaler, men en annen aktør utfører tjenesten. Det viktige er her at for brukeren skal tilbudet være det samme og at tykkelsen på lommeboka ikke bestemmer hva slags tilbud man får. Mitt forslag er at venstresiden, som bruker ordet flittig om Høyres politikk, snart lærer seg disse definisjonene. Høyres politikk er ikke privatisering!

Sammen med - ikke i stedet for

Det Høyre snakker om er omtrent det samme som det var stor politisk enighet om i 2003, nemlig barnehageforliket. Da tok man i bruk alle gode krefter; der private og ideelle aktører, SAMMEN MED det offentlige, sørget for full barnehage dekning. I dag er ca. halvparten av barnehagene drevet av private, og foreldrene betaler det sammen uavhengig av om den er privat eller offentlig.

Men er det egentlig dette debatten handler om? Jeg mener at debatten handler om at eldreomsorgen trenger et løft i kommunen vår. Den handler om at sykehjemsplasser legges ned, med Arbeiderpartiet ved roret, i en tid hvor stadig flere eldre har behov for hjelp. Høyre har stemt mot nedleggelser av til sammen 43 plasser. Så skal man jo være ærlig, så da skal det også frem at Ap fant rom for å åpne 7 plasser på Høyås i årets budsjett. Sa da er det «bare» 36 plasser borte.

Den handler om at vi må tilrettelegge for at flere eldre har aktiviteter å gå til og at det finnes tilbud dersom man i kortere periode trenger hjelp. Ettersom nedleggelser har ført til at vi har for få langtidsplasser, benyttes mange av korttidsplassene til brukere som skulle har langtidsplass. Da er det lite plass til de som trenger et kortere opphold. Pasienter fra Ahus blir ofte sendt rett hjem fordi det ikke er plass til dem. Veien tilbake til sykehuset er for mange kort da. Det er ikke god omsorgspolitikk!

Aktivitet er viktig og i dag er det lange ventelister for å komme opptrening med fysioterapeut, vi har varmtvannsbasseng som blir lite brukt fordi det mangler badevakt, og vi har flotte arealer som brukes til lagerplass.

Debatten handler også om å tilrettelegge for pårørende som tar vare på sine nærmeste. Vi må passe på at de pårørende ikke selv blir pasienter fordi de sliter seg ut. Da må det finnes tilbud for avlastning i perioder.

Debatten handler også om mangel på helsepersonell, hvordan ressursene vi har i dag brukes og om høyt sykefravær. Det har blitt avsatt mer midler til hjemmebaserte tjenester, som er bra. Men når vi fortsatt har et 20-talls ubesatte stillinger, er det ikke pengene som er problemet, det er mangelen på varme hender. Høyre vil satse på at de som jobber i kommunen kan få faglig utvikling og mulighet til kompetanseheving. Det er ett virkemiddel som kan gjøre vår kommune mer attraktiv og få ned sykefraværet.

Debatten handler også om fritt behandlingsvalg i denne regjeringsperioden har ført til nedleggelse av døgnplasser innen rus og psykatri, fordi Arbeiderpartiet mener denne type tjenester ikke skal tilbys av private. Mange står uten behandlingstilbud eller har havnet i behandlingskø for offentlig plass.

Å kalle meg for uærlig kan Ariafar holde seg for god til!

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Men dette vil ikke Arbeiderpartiet snakke om. De vil heller snakke om Høyres politikk og hvordan de mener den skal forstås. Gjør gjerne det, men da får Arbeiderpartiet være mer etterrettelige og slutte med fordummende karakteristikker. I mitt innlegg har jeg forklart hvorfor Høyre mener et samarbeid med private og ideelle aktører kan gi oss fordeler, så får de som er uenige med oss argumentere for sitt ståsted. Det er verken uærlig eller utydelig å fremheve egen politikk og egne argumenter. Så å kalle meg for uærlig kan Ariafar holde seg for god til!

Velgerne fortjener en skikkelig debatt, at partiene snakker om hva de vil gjøre og hva de står for.

Powered by Labrador CMS