MØNSTRER TIL KRAFTTAK: Distriktsleder Christine Lager Nesje i Kreftforeningen oppfordrer folk til å støtte årets aksjon.

– Vi kan ikke godta at kreftforskningen bremses

Antall kreftpasienter vil øke drastisk de neste årene. Skal vi kunne gi den beste behandlingen, må det investeres mer i kreftforskning.

Publisert

Krafttak mot kreft er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og er en av Norges største innsamlingsaksjoner. I denne uken går mange tusen bøssebærere fra dør til dør og samler inn penger til forskning. Tradisjonen tro er russen ved Roald Amundsen også med på årets aksjon. Gjennom deres digitale innsamling kan man støtte de på vippsnummer 431017.

Støtten fra russen og alle som bidrar i aksjonen er viktig. Hvert år får 37.000 mennesker i Norge kreft. Det betyr at rundt 100 personer får en kreftdiagnose hver eneste dag, året rundt. Om ti år vil dette øke med 40 prosent, til 140 nye kreftdiagnoser hver dag.

Myndighetene står overfor en kjempeutfordring med å sørge for at helsevesenet har mange nok hender i fremtiden, og forskning vil gi oss flere av løsningene vi trenger. Selv om flere vil få en kreftdiagnose i fremtiden, så vil nye behandlinger gjøre at flere overlever og at kreften kan ta en mindre plass i folks liv.

De harde fakta:

· Hvert år får 37 000 mennesker kreft i Norge.

· Om ti år vil antallet ha økt med 40 prosent.

· En av tre vil få en kreftdiagnose før fylte 75.

· 3 av 4 overlever, men 11 000 dør hvert år av kreft.

Kilde: Kreftregisteret

– Kritisk

Likevel bevilges det ikke mer penger til forskning enn før. Snarere tvert imot: Signalene fra myndighetene er at det ikke vil være noen økning i offentlige forskningsmidler de neste årene.

Det er kritisk. Forskningssatsingen til myndighetene tar på ingen måte hensyn til den voldsomme økningen i kreftpasienter i årene fremover. Morgendagens pasienter kommer i hopetall. Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning, og sammen med det norske folk skal vi gjøre vår del av jobben.

Bli med på krafttaket

Kreftforeningen finansierer allerede en tredjedel av kreftforskningen som gjøres i Norge. I årene fremover må denne andelen øke hvis den medisinske utviklingen skal holde tritt med veksten i antall pasienter.

HÅPER PÅ HJELP: Den lokale distriktslederen håper lokalbefolkningen finner frem Vipps-appen og gir penger til krefforskning.

Kreftsaken er en folkebevegelse, og Kreftforeningen driver folkefinansiering. Årets aksjon samler inn penger som skal gå til forskning på kreft med spredning. Håpet er at fremtidens kreftpasienter skal tilbys mer effektive behandlingstilbud som har effekt også når kreftsykdommen har spredt seg. Siden 2006 har Krafttak mot kreft samlet inn mer enn 430 millioner kroner. Derfor er russen alle andre som gjør en innsats for aksjonen så viktige.

Litt mer tid kan bety alt

– Kreft som har spredt seg er vanskeligere å kurere og mer utfordrende å behandle. Pasientenes håp er at forskningen skal gi nye behandlinger som kan gi dem litt mer tid. For disse pasientene kan litt mer tid bety alt.

– Heldigvis skjer det gjennombrudd som har betydning for kreftforskning hver eneste dag. Det er store håp for fremtiden. Pengene som blir gitt i dag, kan om kort tid bety at flere pasienter får leve lenger. Derfor håper vi at folk i Nordre Follo åpner dørene, hjertene og lommebøkene sine og støtter aksjonen – slik at vi sammen kan bidra til en bedre fremtid for alle kreftpasienter og pårørende.

Om Krafttak mot kreft:

· Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I mars hvert år går mange tusen bøssebærere fra dør til dør og samler inn penger til forskning og god oppfølging av de som er berørt av kreft.

· Siden 2006 har Krafttak mot kreft samlet inn over 430 millioner kroner til kreftsaken. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

· I 2023 gjennomføres aksjonen fra 11. til 19. Mars. De fleste bøssebærerne samler inn penger på Vipps, mens noen få kommer med tradisjonelle bøsser. Målet er å samle inn 40 millioner kroner til forskning på kreft med spredning.

· Kreftforeningen har gjennom sine medlemmer og givere gitt 2,5 milliarder kroner til norske kreftforskere over de siste 12 årene. I fjor delte de ut over 240 millioner kroner til livsviktig forskning. Kreftforeningen, Forskningsrådet og de regionale helseforetakene står for en tredjedel hver av pengene som brukes på kreftforskning i Norge.

· Kreftforeningen arbeider for at flere skal støtte kreftforskning, ikke bare myndighetene. Gjennom samarbeid med andre partnere, øker vi bidraget til kreftforskning ytterligere.

Powered by Labrador CMS