Digitale læringsmidler på skolen

BEKYMRET: – Sporingen og persondataene kan brukes for å påvirke barna og eksponere dem for blant annet vold, ekstremisme og uønskede elementer fra datasentre i utlandet utenfor skolens kontroll og utenfor norsk jurisdiksjon, sier Eivind Engberg fra Greverud.
BEKYMRET: – Sporingen og persondataene kan brukes for å påvirke barna og eksponere dem for blant annet vold, ekstremisme og uønskede elementer fra datasentre i utlandet utenfor skolens kontroll og utenfor norsk jurisdiksjon, sier Eivind Engberg fra Greverud.

Bekymret for barnas personvern

Eivind Engberg (42) er bekymret for hva elevene kan bli eksponert for ved å bruke skolens iPader.

Publisert

– Verken barn, foresatte eller skolen vet konsekvensene av dette, sier 42-åringen, som er foresatt til en førsteklassing ved Greverud skole.

Han sier at i slutten av januar ble det kjent at flere elever på første trinn som har iPad, hadde blitt eksponert for Momo.

MOMO-SPILL: Momo er et nett-fenomen personifisert i et urovekkende bilde av en figur som skremmer mange barn og oppfordrer barna til selvmord, og som har vært en snakkis jorden rundt siden den dukket opp i 2016.
MOMO-SPILL: Momo er et nett-fenomen personifisert i et urovekkende bilde av en figur som skremmer mange barn og oppfordrer barna til selvmord, og som har vært en snakkis jorden rundt siden den dukket opp i 2016.

Sistnevnte er et nett-fenomen personifisert i en stygg, dukkeaktig figur som skremmer og truer mange barn, oppfordrer barna til selvmord, og som har vært en snakkis jorden rundt siden den dukket opp i 2016.

– Noen barn på 1. trinn skal også ha søkt etter Momo på Google og blitt ytterligere skremt, sier Engberg.

Han mener det er en utfordring for foreldre at barn blir eksponert for dette på skolens utstyr, først og fremst fordi barna lett kan påvirkes, uten at foreldrene har kontroll.

– Mange av foreldrene har heller ikke kompetanse til å håndtere dette, fordi vi tilhører en annen generasjon, sier 42-åringen.

Varslet skolen

Siden skolens iPader administreres av kommunen, ba Engberg skolen ta opp sikkerhetsspørsmål ved bruk av iPader med kommunens IT-avdeling.

– Ved gjennomgang av iPaden til min sønn fant jeg ut at barn enkelt kan søke på Google eller andre nettjenester når de er tilkoblet WiFi, og kan derfor både søke og bli eksponert for uønsket aktivitet, sier han.

Bekymret for personvern

– Selv om barna ikke er på Facebook og ikke oppsøker utenlandske nettsider, går veldig mye av data til skytjenester i utlandet, blant annet Facebook, sier Engberg.

42-åringen jobber i OutSearching AS, et selskap som driver med annonsering på nett. Han har jobbet med IT til daglig i mange år, og er meget bekymret for lagring av data i utlandet.

LAGRES I UTLANDET: Nettstedsdata Eivind Engberg har funet på sønnens iPad viser blant annet at det kommer Yahoo i Japan opp, samt mange tjenester fra Amazon web service.
LAGRES I UTLANDET: Nettstedsdata Eivind Engberg har funet på sønnens iPad viser blant annet at det kommer Yahoo i Japan opp, samt mange tjenester fra Amazon web service.

Han forklarer at når barn foretar et søk, enten via Google, Bing eller Facebook, blir alt dette lagret på flere steder – fordi alle nettsider som regel har aktivert sporingsinformasjon. Dette gjør at Engberg også reiser spørsmål om barnas personvern.

– Som foreldre vet vi ikke hvilke tjenester som kan utnytte dette, og vi har heller ikke kontroll på data som går ut av Norge. Denne sporingen og disse persondataene kan brukes for å påvirke barn og eksponere dem for blant annet vold, ekstremisme og uønskede elementer, sier han.

Yahoo Japan og Amazon

– Det er viktig at disse dataene befinner seg innenfor Norge. Norske lover gjelder ikke i utlandet, og det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser de lagrede dataene vil ha for dem.

Eivind Engberg, foresatt til en elev ved Greverud skole

Som dokumentasjon for dette, viser 42-åringen et bilde av nettstedsdata han har funnet på sønnens iPad.

Her kan vi se at det kommer blant annet Yahoo i Japan opp, samt mange tjenester fra Amazon og videotjenesten Vimeo.

– Jeg må derfor spørre skolen om de kan fremskaffe data på informasjon som har havnet på disse områdene i utlandet, og ikke minst dokumentere lagrede data, sier Engberg.

Han sier profilen til barna som lages på nett, kan brukes mot dem når de blir voksne.

– Det er viktig at disse dataene befinner seg innenfor Norge. Norske lover gjelder ikke i utlandet, og det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser de lagrede dataene vil ha for dem, understreker Engberg.

Sosiale profiler i utlandet

Som eksempel viser Engberg til det sosiale poengsystemet som Kina planlegger å innføre for alle sine 1,4 milliarder innbyggere. Svært mye av det folk gjør skal registreres digitalt, og folk kan bli straffet eller premiert for oppførselen sin.

NRK har nylig skrevet at over ti millioner kinesere er allerede nektet å reise med fly eller tog. Folk har blitt nektet å ta opp lån, og blitt nektet å bo på førsteklasses hoteller. Dette som følge av brudd på ulike lover og regler, eller fordi man ikke har betalt offentlige avgifter. Som lovlydig og god borger kan du derimot få rabatt på strømregningen, forfremmelse på jobb, eller en skoleplass på byens beste skole, ifølge NRK.

– Må kobles av WiFi

Engberg tviler på at kommunens IT-avdeling har kompetanse på dette.

– Etter å ha fått svaret fra kommunen føler jeg at de ikke helt forstår konsekvensene av dette. De har ikke besvart min henvendelse i forhold til min bekymring rundt personvern og de allerede lagrede dataene, sier han.

42-åringen krever at alle barns iPader og andre digitale læringsverktøy som kommunen ikke har 100 prosent kontroll på, må kobles av WiFi umiddelbart, samt at digitale læremidler må tilpasses barnas alder og modenhet.

– Kommunen må kun akseptere apper de har kontroll på uten nettlesertilgang. Disse appene må også formidle data kun til norske dataservere slik at ikke kommunen dermed utfordrer barnas personvern, sier han.

Les kommunens tilsvar her: Beroliger foresatte

 

Powered by Labrador CMS