STENGT: Det har vært mørkt i lokalene til O'Learys siden romjulen. Forrige uke ble restauranten slått konkurs.

– Det er vemodig. Vi var i ferd med å få i gang noe skikkelig bra

Eierne bak O'Learys forteller om forhandlingene som endte med konkurs. Gårdeieren er i dialog med aktører som ønsker å etablere seg i lokalene på Kolbotn Torg.

Publisert

Konkursen til O'Learys Kolbotn og eierselskapet Stovner Restaurantdrift ble registrert i konkursregisteret torsdag 4. mars.

– Dette er fortsatt såpass ferskt at jeg har ikke så mye å si. Jeg har akkurat fått saken oversendt fra Oslo Byfogdembete. Vi går nå i gang med å få oversikt, sa advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen i advokatfirmaet Grette sist torsdag kveld.

Han er oppført som bobestyrer. Ifølge konkursregisteret må krav i boet meldes til bobestyreren innen 8. april.

– Vemodig

Mandag denne uken møtte Oppegård Avis Geir Sjøvold og Tommy Olsen, to av de fire eierne. Sjøvold har vært ansiktet utad for restauranten i lokalmiljøet ettersom han bor på Trollåsen.

– Det er vemodig. Vi var i ferd med å få i gang noe skikkelig bra her på Kolbotn. En restaurant som favnet så vidt. Alt fra småbarnsfamiliene via fotballfansen til strikkekafeer på vanlige ukedager. Koronaen har dessverre ødelagt, sier Geir Sjøvold.

Eierne forteller også om lange og utfordrende forhandlinger med Citycon, eieren av Kolbotn Torg.

EIERNE: Geir Sjøvold (t.v.) fra Trollåsen og Tommy OIsen fra Oslo er to av eierne bak O'Learys på Kolbotn. Sist torsdag valgte de å melde oppbud for eierselskapet Stovner Restaurantdrift.

– Vi har jobbet med det for øyet at vi skulle greie å få til en avtale. Målet vårt var å få opprettholde restauranten her på Kolbotn, mens O'Learys i Sarpsborg skulle kunne komme over på nye eiere.

Tommy Olsen forteller at det har vært jobbet med dette siden oktober. Duoen understreker at det ikke vært inkassosaker fra gårdeieren mens man har forsøkt å komme frem til en løsning for husleien og videre drift .

– Vi jobbet også med O'Learys, det svenske eierselskapet, om at de skulle kjøpe halvparten av restauranten her på Kolbotn. På grunn av nedstengingen 8. november røk dessverre den avtalen, sier Olsen.

– Ble kastet ut

Når denne avtalen røk, ble det nye samtaler med Citycon, hvor det da også ble jobbet med andre mulige samarbeidspartnere for å komme i land med en avtale.

– Vi hadde nytt møte rett før jul. Vi skisserte en løsning vi trodde vi skulle komme i land på. I tillegg kom O'Learys igjen litt på banen. Alt handlet om å finnne en løsning. Det viste seg veldig vanskelig å komme til enighet med Citycon. Vi opplevde det som at Citycon ikke var interessert i å finne en løsning, sier Geir Sjøvold.

– 10. februar sendte vi en epost hvor vi henviste til leiekontrakten. Der står det at vi har rett til å etablere enheten i et eget separat selskap. Vi ønsket å benytte oss av dette punktet og da også betale det vi skyldte husleie på Kolbotn. Dette purret vi igjen etter én uke. 18. februar får vi tilbakemelding om at de anså at leiekontrakten var misligholdt, og derfor gjaldt ikke de punktene lenger. I stedet ble det levert påkrav fra Citycon om å få betalt husleiegarantien. Vi fikk beskjed om at vi ikke lenger hadde noen kontrakt, dette er et punkt vi er sterkt uenige i, men hva har en liten leietaker å stille opp mot en aktør som Citycon?

– Dere ble egentlig kastet ut?

– Ja, det står svart på hvitt at vi har fått utkastelse. Uten en restaurant er det vanskelig å få inntekter så da var det bare en ting å gjøre, melde oppbud. 45 ansatte fikk den tunge beskjed om at de ikke lenger hadde en jobb.

Korona ødela

O'Learys-duoen legger ikke skjul på at de skyldte penger til gårdeieren, som så veldig mange andre serveringssteder gjør til gårdeiere i tøffe koronatider.

– Andre aktører prøver å finne løsninger. Citycon var med litt på veien, og vi følte der var en felles forståelse i starten. Citycon står i sin fulle rett til å gjøre sine valg, selv føler vi det bare var et spill fra deres side om å finne en løsning, men jeg hadde trodd og håpet de skulle være mer på lag med en leietaker, sier Sjøvold.

– Hvor stor gjeld hadde dere?

– Røfflig ett års leie.

– Har dere andre kreditorer?

– Ja, men de store kreditorene er Citycon og oss selv.

Restaurantbransjen håpet at november og desember skulle redde fjoråret. I stedet ble førjulstiden preget av skjenkestopp, nedstenginger og store utfordringer. O'Learys holdt åpent frem til 2. juledag. Siden har ikke restauranten åpnet igjen.

– Koronakrisen har ødelagt masse. Finansminister Sanner sto og snakket om hvor flinke de er og at de skulle gi bidrag. Jeg trodde i min naivitet at vi skulle få dekket våre faste kostnader. De som har fått dekket noe, har fått mellom 11 og 35 prosent. Det hjelper ikke langt på vei. Mange tror at vi har mottatt økonomisk støtte fra O'Learys sentralt. Det er dessverre ikke riktig. Vi er en franchisetaker som må betale avgift til O'Learys hver måned i tillegg til husleien. Dette har det ikke vært noen unntak på under pandemien.

– Svømmer innover

O'Learys-eierne føler de ble uønsket av Citycon

– Vi håper at lokalsamfunnet fortsetter å støtte opp under serveringsstedene som er her. Vi sitter igjen med følelsen av at Citycon ikke ville ha oss her lenger. Vi får i hvert fall håpe at de etter hvert skjønner at man ikke bare kan svømme innover. Man må også være en bidragsyter.

– Føler dere at dere er blitt overkjørt av gårdeieren?

– Jeg vil si det enkelt: Vi er en liten aktør så vi betyr lite for Citycon, det ligger vel litt i kortene. Det er følelsen vi sitter igjen med, sier Geir Sjøvold.

Duoen er sikre på at det er liv laga å drive restaurant på Kolbotn, men de tror det fordrer et lokalt engasjement for å lykkes.

– Vi hadde dette engasjement, både gjennom Geir, Terje Aaseth, alle våre gjester og mange andre, sier Olsen, før Geir Sjøvold legger til:

– Vi må takke alle for et fantastisk engasjement. Jeg har fått masse tilbakemeldinger de siste dagene. Folk lurer på hva de kan gjøre for å redde restauranten. Slik rører å høre, sier han.

Geir Sjøvold mener at det er nettopp det lokale engasjementet som mangler hos gårdeieren Citycon.

– Hopper ikke på noe med det første

Tommy William Olsen og Geir Sjøvold har jobbet sammen i en årrekke gjennom selskapet Profileringsspesialisten. Det er også deres hovedgeskjeft, og det de lever av.

Gjennom Kjetil Døviken ble de kjent med O'Learys-systemet, og de har vært innblandet i oppbygningen av avdelinger både på Stovner, Kolbotn, Tønsberg og Sarpsborg.

– Er dere ferdig i restaurantbransjen nå?

– Vi har et lite engasjement i Snø på Lørenskog, men det er ikke slik at vi nå skal finne nye lokaliteter. Vi hopper ikke på noe med det første. Det skal i hvert fall være et litt mer normalt samfunn der ute, sier Geir Sjøvold.

Citycon: – Har vært løsningsorienterte

Etter intervjuet med eierne av Stovner Restaurantdrift sendte Oppegård Avis flere spørsmål til gårdeier Citycon, med blant annet spørsmål om de kan bekrefte at de eier inventaret på O'Learys, om det kunne vært gjort noe annerledes i forhandlingene, og om Citycon er i dialog med de svenske O'Learys-eierne om å overta driften.

Commercial director Håkon Tuv Dalland ber om forståelse for at de ikke kan kommentere innholdet i kontraktsforholdet med O’Learys.

– Vi har vært løsningsorienterte overfor leietakeren helt siden etableringen, men dessverre har ikke leietaker lykkes med å skape grunnlag for videre drift.

– Heldigvis er dette attraktive lokaler, og vi har god dialog med aktører som ønsker å etablere seg i lokalene. Det er for tidlig å si noe konkret om denne dialogen, men vi har som mål å få inn et spennende konsept som vil være positivt både for Kolbotn Torg og for det lokale markedet på Kolbotn, sier Dalland.

Powered by Labrador CMS