ALT DU BØR VITE OM VAKSINERING I NORDRE FOLLO

500 DOSER: Denne uken får kommunen kun cirka 500 vaksinedoser til dose én. På bildet kan du se konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld
500 DOSER: Denne uken får kommunen kun cirka 500 vaksinedoser til dose én. På bildet kan du se konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld

Rigger for massevaksinering for 7.000 til 8.000 per uke

Denne uken får Nordre Follo kun cirka 500 vaksinedoser til dose én, men det rigges til for massevaksinering fra cirka 7. juni.

Publisert Sist oppdatert

Totalt har Nordre Follo 45.182 innbyggere over 18 år. Rundt 37 prosent av disse (16.545 innbyggere) har fått første vaksinedose.

CIRKA 36.6 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Cirka 37 prosent av innbyggerne over 18 år (16.545 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og kun 6.269 av disse er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 18. mai)
CIRKA 36.6 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Cirka 37 prosent av innbyggerne over 18 år (16.545 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og kun 6.269 av disse er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 18. mai)

Det betyr at hele 63 prosent eller 28.637 innbyggere over 18 år ikke ennå har fått tilbud om vaksine.

Til tross for at vaksinering skjer sakte for tiden, ligger Nordre Follo fortsatt godt an i forhold til FHIs nøkterne vaksineringsscenario, ifølge konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune.

– Foreløpig forholder vi oss fortsatt til tidsintervallet på tolv uker mellom dose én og to, men skal vi rekke å gi første dose til alle innbyggere i kommunen innen uke 28 (12.-18. juli), slik det er lagt opp til av FHI, må tidsintervallet endres og vi må få betydelig flere doser enn det vi får for tiden, sier hun.

– Tror du at denne planen er realistisk?

– Vi må bare håpe på at det stemmer. Vi rigger oss i stand til å gjennomføre massevaksinering på kort varsel i ukene som kommer og er klare til å sette alle dosene vi får, sier Biermann.

– Veldig god nyhet

I slutten av forrige uke fikk Nordre Follo en veldig god nyhet fra regjeringen. Som en av de totalt 24 kommunene på Østlandet, som har hatt vedvarende høyt smittetrykk over lang tid, blir vi nå prioritert i vaksinekøen. I opptil syv uker får vi 60 prosent flere vaksinedoser enn det vi hadde fått basert på fordelingsnøkkelen fra FHI.

Som konsekvens av dette vil 319 andre kommuner få om lag 35 prosent færre doser. De må avgi totalt 218.000 doser i de syv ukene, og så må disse kommunene i løpet av tre uker (uke 29 til 31) være klare til å vaksinere de som de hadde planlagt og ta igjen etterslepet.

– Det er en veldig god nyhet for Nordre Follo. Det er helt klart at vi har blitt veldig hardt rammet sammenliknet med de fleste andre kommunene. Nordre Follo har ligget på et høyt risikonivå over lang tid og har hatt veldig strenge tiltak. Siden vår kommune har nå blitt prioritert i vaksinekøen, regner vi med at vi får veldig mange vaksiner i juni og i begynnelsen av juli. Jeg er veldig glad på vegne av lokalbefolkningen, sier Biermann.

1.200 per døgn

Når det gjelder bemanningen i Nordre Follo, har kommunen for tiden en maksimal kapasitet for å kunne vaksinere cirka 1.200 innbyggere per dag eller mellom 7.000 og 8.000 innbyggere i løpet av en uke, inkludert helgen.

– Vi bruker fortsatt Ski Storsenter som kommunens vaksinestasjon. Vi har også mulighet til å bruke lokaler i Kolben i tillegg til disse. Vi kan rigge oss til raskt for å kunne sette alle vaksinene vi får, sier Biermann.

Ifølge henne er det behov for cirka 25 personer for å kunne vaksinere 1.200 innbyggere i løpet av en dag. Det er inkludert vaksinatører, frivillige veivisere og hjelpere, leger og observatører.

– Vi er klare til å gjennomføre massevaksinering i sommer. Det er vaksinedosene vi mangler, sier Biermann.

Tidligst fra 7. juni

Ifølge Monica Viksaas Biermann forventes oppstarten av massevaksineringen i Nordre Follo tidligst fra uke 23, som starter mandag 7. juni.

– Det er fortsatt med mye forbehold. Foreløpig vet vi ikke ennå hvor mange vaksinedoser vi får i uke 22, sier Biermann.

Hvis vi bruker prioriteringsplanen fra FHI som gjelder Nordre Follo og 23 andre kommuner på Østlandet som blir prioritert i syv uker, vil massevaksineringen i vår kommune pågå fra 7. juni og til og med 25. juli (uke 23-uke 29).

Kun 500 doser som dose én

Denne uken (uke 20) får Nordre Follo 342 hetteglass med Pfizer-vaksine (mellom 2.052 og 2.394 enkeltdoser), men kun 80 av disse hetteglassene (tilsvarende 480 til 560 enkeltdoser) skal gis som dose én.

– De fleste av disse dosene skal gis til prioriteringsgruppe åtte (55-64 år), og noen vaksiner skal gis til prioritert helsepersonell, sier Biermann.

Neste uke (uke 21) får kommunen både Pfizer- og Moderna-vaksine, totalt mellom 3.328 og 3.696 enkeltdoser. Leveransen vil da bestå av 280 hetteglass med Moderna-vaksine (2.800 til 3.080 enkeltdoser, alle skal gis som dose to) og 88 hetteglass med Pfizer-vaksine (528 til 616 enkeltdoser, hvorav kun 66 til 77 enkeltdoser skal gis som dose én).

– Det er kjedelig at vi får så få vaksinedoser for tiden. Det er fortsatt mange innbyggere i gruppe åtte som ikke ennå har fått første vaksinedose. Vi vaksinerer fortsatt 64-åringene, det vil si de eldste innbyggerne i gruppe åtte, sier Biermann.

Hittil har kun 37 prosent eller 2.668 personer av de totalt 7.255 personene i gruppe åtte fått første dose, mens 441 personer (6 prosent) har blitt fullvaksinert.

45-54 år som neste gruppe

Etter at ytterligere 4.587 personer i gruppe åtte får første dose, går kommunen videre til gruppe ni (45-54 år), som består av 9.049 innbyggere.

– Personer som fyller 45 år i år vil være prioritert i gruppe ni, og får da tilbud før vi begynner med personer 18-24 og 40-44 år, sier Biermann.

Hittil har 1.839 personer i gruppe 9 (20 prosent) har fått dose én og 393 personer har fått begge doser.

11.797 i gruppe åtte og ni venter på dose én

Totalt har 11.797 personer i gruppe åtte og gruppe ni (4.587 i gruppe åtte og 7.210 i gruppe ni) ikke fått tilbud om vaksine ennå.

Etter at disse har fått første dose, vil kommunen sette i gang med vaksinering av de to nylig prioriterte gruppene, nemlig de unge voksne på 18 til 24 år og 40-åringene (40 til 44 år).

– Vaksinering av de to gruppene vil skje parallelt, sier Biermann.

Konstituert kommuneoverlege påpeker at hun er veldig glad for at de unge har blitt prioritert i vaksinekøen.

– Byrden for de unge er blitt stor. Mange av disse er studenter som har studert mye hjemmefra, og gått glipp av mye sosialt, sier Biermann.

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Kilde: Nordre Follo kommune, tabellen ble sist oppdatert i slutten av forrige uke
SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Kilde: Nordre Follo kommune, tabellen ble sist oppdatert i slutten av forrige uke

Vaksinering av helsepersonell

Oppegård Avis har fått spørsmål fra leserne som gjelder vaksinering av helsepersonell.

– Vi har vaksinert en stor andel av de som tilhører prioritert helsepersonell i vår kommune, men dessverre går videre vaksinering av helsepersonell sakte siden vi får veldig får doser og kun inntil 10 prosent av disse kan gå til helsepersonell, sier Biermann.

Ifølge henne har kommunen fortsatt over 200 ansatte som tilhører gruppen "prioritert helsepersonell" som ikke har fått første dose ennå.

– Har kommunen vaksinert alt tannhelsepersonell som jobber privat i Nordre Follo?

– Vi har godt over 100 personer som jobber som tannhelsepersonell i kommunen, både innen private og kommunale virksomheter, og rundt halvparten av disse har fått vaksine. Vi har prøvd å prioritere først de so har akutt funksjon, sier Biermann.

Kun én dose til disse

Oppegård Avis har fått spørsmål rundt vaksinering av de innbyggerne som hadde Covid-19 på et tidligere tidspunkt. Disse trenger kun én vaksinedose for å bli regnet som fullvaksinerte.

– Har kommunen en oversikt over de som har hatt Covid-19 og fått dose én?

– Kun fastlegene har en slik oversikt. Alle som har hatt Covid-19 må selv passe på riktig antall doser. Kommunen har ikke en slik oversikt. Det er ikke farlig å få dose to hvis du har hatt Covid-19, men det er unødvendig og uheldig å bruke dosene på denne måten, sier Biermann.

Planlegger du ferie?

Oppegård Avis har fått mange spørsmål fra leserne som er opptatt av å planlegge sommerferie.

"Jeg lurer på hvordan vi som innbyggere skal planlegge for ferie? Ferie er jo lovpålagt fra arbeidsgiver, og etter som vi forstår vil juli være en måned for massiv vaksinering av innbyggerne. Hvordan vil kommunen håndtere dette og hvordan skal vi planlegge for det?" spør Nina A. Brattvoll.

– Dessverre vet vi ikke hvor mange vaksiner vi får og kan derfor ikke si noe konkret når de enkelte får tilbud om vaksine. Bemanningsplanen for juni og juli er ikke helt spikret ennå, men foreløpig ligger vi godt an for å kunne gjennomføre massevaksinering slik FHI har skissert den for oss, sier Biermann.

Hun påpeker at man får en god beskyttelse to til tre uker etter dose én er satt, men en full beskyttelse forventes cirka én uke etter at man har fått dose to.

– Alle får melding via mobil

Cirka 38.000 av de totalt 45.182 innbyggere over 18 år har registrert seg i appen Helseboka via kommunens hjemmeside.

– Noen av de som ikke har registrert seg i Helseboka har allerede fått vaksine gjennom fastlegen, men vi mangler fortsatt cirka 3.000 registreringer i gruppe 18 til 44 år, påpeker Biermann, og oppfordrer alle til å registrere seg så raskt som mulig.

Lurer du på hva som skjer når det blir tid for massevaksinering? Har du registrert deg for vaksinering i Helseboka, vil du få en melding via mobil når det er din tur til å bestille time til vaksinasjon.

– Vi oppfordrer sterkt til at du bestiller time når du får tilbudet. Ved timebestilling av første dose vil du samtidig få informasjon om tidspunkt for "tvillingtimen", det vil si datoen for å sette andre vaksinedose, sier Biermann.

Mister vi tilbudet?

Flere lesere lurer også på hva som skjer hvis de er på ferie når de får time eller hvis de ikke rekker å komme tidsnok til den tildelte timen.

"Mister vi da tilbudet? Kan vi be om en ny time innen kort tid? Eller blir vi nedprioritert og havner nederst på listen etter alle sammen?" lurer leserne på.

– Vi er i en pandemi, og vi har strenge smitteverntiltak i vår kommune. Hvor raskt vi kan lempe på tiltakene avhenger blant annet av hvor mange vaksiner vi får og hvor raskt vi får vaksinert innbyggerne. Jo flere blir vaksinert, desto bedre blir det for lokalsamfunnet, sier Biermann.

Hun håper derfor at innbyggerne i Nordre Follo vil prioritere å få vaksine selv om tilbudet om vaksine kommer i ferien. Hun påpeker også at Nordre Follo skal "skjevfordeles" i syv uker, slik at innbyggerne kan bli vaksinert raskere enn i de fleste andre kommunene.

– Dersom du ikke bestiller time vil vaksinen gå til noen andre, og da kan det ta tid før du får et nytt tilbud, sier konstituert kommuneoverlege.

Det forventes at folk må komme tilbake fra ferien på kort varsel for å kunne bli vaksinert.

– Man får noen dager på seg, men vi håper innbyggerne prioriterer vaksinering også selv om det er ferie, sier Biermann.

Kan lagres inntil en måned

Lagring av Pfizer-vaksinen i svært kalde temperaturer har vært meget utfordrende. Hetteglassene med denne vaksinen måtte først lagres i spesialfrysere som holdt 60 til 90 kuldegrader. Senere kom legemiddelbyrået EMA fram til at hetteglassene kunne lagres i vanlige frysere. Uansett måtte Nordre Follo og de andre kommunene måtte bruke opp vaksinedosene innen fem dager etter at de har fått dem tilsendt.

Nå har EMA godkjent at uåpnede hetteglass med Pfizer-vaksinen kan lagres i helt vanlig kjøleskap i inntil en måned.

Det vil bety en vesentlig endring i praksisen for kommunene. Det vil også spille en viktig rolle for gjennomføring av FHIs vaksineringsprogram i sommer, når det ventes at Norge vil motta veldig mange vaksinedoser samtidig som mange (både de som vaksineres og de som vaksinerer) er opptatt med ferieavvikling.

Powered by Labrador CMS