– INGEN GRUNN TIL Å VENTE PÅ LOKALT VEDTAK: – Det ingen grunn for befolkningen å vente til noe eventuelt er forskriftsfestet før man følger en sterk anbefaling eller et godt råd, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– INGEN GRUNN TIL Å VENTE PÅ LOKALT VEDTAK: – Det ingen grunn for befolkningen å vente til noe eventuelt er forskriftsfestet før man følger en sterk anbefaling eller et godt råd, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Derfor har Nordre Follo ventet med å fatte vedtak

– Jeg har vurdert, men ikke funnet grunn til å gripe inn med hastevedtak i denne situasjonen, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak torsdag 5. november, og ba alle kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk om å vurdere en rekke lokale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. På bakgrunn av dette har helse- og omsorgsminister Bent Høie hatt møte med ledelsen i Oslo og nabokommunene rundt (inkludert Nordre Follo), der han ba kommunene samordne lokale tiltak mest mulig.

Dette er saken:

 • Nabokommunen Oslo, som er episenteret for koronaepidemien, starter en sosial nedstenging fra mandag 9. november klokken 24:00. Det innebærer blant annet forbud mot sosiale arrangementer, nedstenging av kinoer og teater og full skjenkestopp. Les om alle tiltakene i denne saken.
 • Formannskapet i Nordre Follo tar stilling til nye lokale smitteverntiltak klokken 15:00 i dag.

Flere av våre lesere har reagert på at Nordre Follo ikke har fattet vedtak om innføring av de anbefalte tiltakene ennå. Det lokale vedtaket skal fattes i formannskapet klokken 15.00 i dag.

– Hvorfor venter Nordre Follo i fem dager med å ta stilling til å fatte et tilsvarende tiltak som nå er vedtatt av regjeringen, gitt at regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) definerer landet å være "i en svært alvorlig situasjon" og vi er nærmeste nabo til Oslo og bydeler spesielt hardt rammet? skriver Nina A. Brattvoll.

Les også: I dag bestemmer de – skal Nordre Follo følge Oslo og innføre sosial nedstenging?

Har ikke funnet grunn til hastevedtak

– Jeg har vurdert, men ikke funnet grunn til å gripe inn med hastevedtak i denne situasjonen, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo kommune.

Hun påpeker at det er regulert i smittevernloven hvem som har myndighet til å foreta inngripende smitteverntiltak mot befolkningen. I loven står det at kommunestyret har fullmakt til å innføre møte møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

– En nasjonal forskrift er gjeldende for hele landet og man trenger da ikke fatte lokale vedtak i kommunen. Det at noe blir forskriftsfestet betyr at man har sanksjonsmyndighet og mulighet for å straffe, så det er altså en viktig formalia å ha på plass, sier Myhrovold.

Status for antall smittede i Nordre Follo for november:

 • 8. november: 3 meldte tilfeller
 • 7. november: 4 meldte tilfeller
 • 6. november: 3 meldte tilfeller
 • 5. november: 8 meldte tilfeller
 • 4. november: 2 meldte tilfeller
 • 3. november: 3 meldte tilfeller
 • 2. november: 11 meldte tilfeller
 • 1. november: 14 meldte tilfeller

Videre påpeker hun at det tar noe tid å utarbeide en politisk sak og kalle sammen til politisk møte.

– Dog er det ingen grunn for befolkningen å vente til noe eventuelt er forskriftsfestet før man følger en sterk anbefaling eller et godt råd, sier kommuneoverlegen.

289 med påvist smitte

Søndag 8. november ble det påvist smitte hos totalt tre innbyggere i Nordre Follo, hvorav det ene smittetilfelle ble påvist hos en person tilknyttet Solborg bo- og aktiviseringssenter i tidligere Ski kommune.

Til sammen sju beboere og ansatte på Solborg er satt i karantene og skal testes. Alle berørte er informert, ifølge pressemeldingen fra kommunen. Det er innført midlertidig besøksstans på den aktuelle avdelingen på Solborg.

Siden Covid-19-utbryddet startet i Nordre Follo i mars har kommunen innrapportert tre dødsfall og 278 smittetilfeller totalt per søndag 8. november.

Ifølge VG har Nordre Follo 289 personer med påvist smitte per i dag hvorav ni smittetilfeller ble registrert i går, søndag 8. november. Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan for eksempel gjelde studenter.

Fem innbyggere innlagt på Ahus

Ifølge VG var 20 personer med påvist smitte innlagt på sykehus tilknyttet vår kommune søndag 8. november. I dag har to av disse blitt skrevet ut (red. anm: fra Kongsvinger sykehus), mens en person er fortsatt innlagt på det sistnevnte sykehuset og 17 personer får hjelp på Ahus.

Per i dag er fem Nordre Follo-innbyggere innlagt på Ahus, ifølge kommuneoverlegen. Hun har påpekt under formannskapsmøtet i dag at det haster med lokale tiltak og at situasjonen med smittespredningen er alvorlig. Hun har også påpekt at antall innbyggere som får nå hjelp på sykehus tilsvarer nivået som var i april.

Når det gjelder Oslo, ble 125 personer registrert smittet og 36 personer innlagt på sykehus tilhørende Oslo kommune i går.

Flest smittede i Follo de siste to ukene

De siste to ukene ble det registrert 1663 smittede i Oslo (tilsvarer 240 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere), ifølge VG.

Som den største kommunen i innbyggertall i Follo, har Nordre Follo hatt flest smittetilfeller når det gjelder antall smittede, men vi har lenge ligget cirka midt på treet i Follo (etter Enebakk, Nesodden og Frogn) når det gjelder andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere. Nå topper vi denne listen.

De siste to ukene har det vært følgende utvikling i Follo (statistikken basert på VG-tall):

 • Nordre Follo har fått påvist smitte hos 78 personer (tilsvarer 131,6 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
 • Vestby har fått påvist smitte hos 20 personer (tilsvarer 110,9 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
 • Enebakk har fått påvist smitte hos 12 personer (tilsvarer 108 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
 • Ås har fått påvist smitte hos 20 personer (tilsvarer 97,9 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
 • Nesodden har fått påvist smitte hos 12 personer (tilsvarer 61,2 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
 • Frogn har fått påvist smitte hos 4 personer (tilsvarer 21,2 i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere).
Powered by Labrador CMS