KORONA-VEDTAK I DAG: Formannskapet møtes i et ekstraordinært møte mandag 9. november for å vedta hva som skal gjelde i vår kommune. Dette bildet er fra møtet i Nordre Follo rådhus i oktober.

I dag bestemmer de – skal Nordre Follo følge Oslo og innføre sosial nedstenging?

– Det er helt nødvendig at vi tar grep for å begrense spredningen av pandemien, sier ordføreren.

Publisert Sist oppdatert

Fra mandag klokken 24:00 starter Oslo en sosial nedstenging, noe som blant annet innebærer forbud mot sosiale arrangementer, nedstenging av kinoer og teater og full skjenkestopp. Se alle tiltakene nederst i saken.

Mandag klokken 15:00 møtes formannskapet i Nordre Follo for å bestemme veien videre for vår kommune. Ordfører Hanne Opdan er svært klar:

– Vi må slå ned viruset før det slår ned oss. Smittetallene i Europa er svært alvorlige og i Norge er vi nå i starten av en andre smittebølge. Det er helt nødvendig at vi tar grep for å begrense spredningen av pandemien, sier hun i en melding publisert på kommunens nettsider.

– Må ta grep nå

I meldingen fra ordfører kommer det frem at Nordre Follo har hatt flere samtaler med Oslo og kommunene rundt, som Bærum, Asker, Lillestrøm, Lier og Drammen.

– Vi er alle innstilte på å følge Oslo så tett opp som vi kan. Vi jobber mot likelydende tiltak i kommunene rundt Oslo for å skape minst mulig forvirring for innbyggerne.

– Når vi utformer tiltak vil vi spesielt tenke på å skjerme utsatte grupper, barn og unge. Vi vil prioritere dem når vi vurderer hvilke tiltak som er nødvendig å innføre. Men vi har ikke noe valg. Vi må ta grep nå. Hvis ikke risikerer vi at pandemien sprer seg, at helsevesenet blir overbelastet og at mange mennesker blir syke og dør, sier ordfører Hanne Opdan.

– Fornuftig å gjøre som Oslo

Sakspapirene til dagens ekstraordinære formannskapsmøte er ikke publisert ennå. Kommuneoverlege Kerstin Anine Myhrvold Johnsen sa følgende før helgen til Østlandets Blad:

– Jeg mener det må drastiske tiltak til i en periode for å snu dette, og smittevernmessig er det nok fornuftig å gjøre som Oslo. Det er ingen faglig begrunnelse for at vi skal ha andre tiltak her.

Oppegård Avis følger dagens møte i formannskapsmøte.

Dette er tiltakene som innføres i Oslo:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser.
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

Tiltakene gjelder fra mandag kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden.

I tillegg anbefaler Oslo kommune at innbyggerne ikke har sosial kontakt med flere enn maks ti andre mennesker i løpet av en uke.

Powered by Labrador CMS