FORKLARER ALVORET I SAKEN: – Situasjonen er allerede en utfordring i forhold til opprettholdelse av forsvarlige tjenester. Vi kan ikke risikere å havne i en situasjon hvor vi ikke får ned smittegraden. Da vil vi bli nødt til å vurdere strengere tiltak, i tillegg til at vi vil kunne få problemer med å levere nødvendige tjenester, sier rådmann Jane Short Aurlien. Foto: Nordre Follo kommune

– For tidlig å fjerne tiltakene

Torsdag kveld skal formannskapet i Nordre Follo vurdere endringer i dagens koronatiltak. – Med utgangspunkt i en helhetlig vurdering er det for tidlig å fjerne tiltakene, sier rådmann Jane Short Aurlien. Kommuneoverlegen er enig med henne og anbefaler at den sosiale nedstengingen fortsetter til og med 11. desember.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo kommune har innført flere nødvendige smitteverntiltak denne høsten (les mer i faktaboksen). I løpet av de siste syv dagene har det blitt påvist 60 nye smittetilfeller i vår kommune.

Les også: Koronasmitte på Kolbotn skole: 1 smittet, 60 satt i karantene

Rådmann Jane Short Aurlien understreker at smittetrenden lokalt og regionalt fortsatt er for høy. Hun mener at med utgangspunkt i en helhetlig vurdering er det for tidlig å fjerne de lokale koronatiltakene.

Formannskapet skal ta stilling til rådmannens forslag torsdag 26. november. Møtet, som begynner klokken 18.00, skal gjennomføres som fjernmøte, men publikum kan følge det på KommuneTV.

Dette er saken:

  • Mandag 9. november vedtok formannskapet å følge koronatiltakene i Oslo og innføre sosial nedstenging i Nordre Follo kommune i tre uker. Dette innebærer blant annet stengte treningssentre og null alkoholsalg på serveringsstedene. Tiltakene gjaldt fra midnatt natt til tirsdag 10. november.
  • Torsdag 19. november ble det vedtatt ytterligere innstramminger, blant annet påbud av munnbind i konkrete situasjoner og rødt beredskapsnivå på ungdomsskolene i kommunen.
  • Torsdag 26. november skal formannskapet ta stilling til rådmannens forslag om å fortsette med sosial nedstenging i Nordre Follo.

Dette er rådmannens innstilling til formannskapet

– Vi må fortsatt se tiltakene våre i sammenheng med tiltakene i kommunene rundt oss, og da spesielt Oslo. Smittegraden lokalt og regionalt er høy. Våre tjenester er nå sterkt preget av smittens konsekvenser ved at flere tjenester rammes, sier Short Aurlien.

Hun påpeker at bare den siste uken har flere barnehager, skoler, aktivitetstilbud og til slutt også sykehjem, blitt rammet.

– Presset på vårt smittevernapparat og TISK-arbeid (testing, isolering, smitteoppsporing og karantene) er proporsjonalt med smittegraden, og er svært krevende, sier Short Aurlien.

Rådmann sier hun er meget bekymret over situasjonen.

– Situasjonen er allerede en utfordring i forhold til opprettholdelse av forsvarlige tjenester. Vi kan ikke risikere å havne i en situasjon hvor vi ikke får ned smittegraden. Da vil vi bli nødt til å vurdere strengere tiltak, i tillegg til at vi vil kunne få problemer med å levere nødvendige tjenester, sier hun.

Rådmannen støtter den medisinskfaglige vurderingen, og anbefaler følgende i sin innstilling til formannskapet:

  1. Rødt beredskapsnivå på Nordre Follos ungdomskoler opprettholdes inntil videre.
  2. Ski ungdomsskole holdes stengt til og med fredag 27. november.
  3. Gjeldende forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo, vedtatt 19. november, videreføres til og med 11. desember.

Vi kan ikke risikere å havne i en situasjon hvor vi ikke får ned smittegraden. Da vil vi bli nødt til å vurdere strengere tiltak, i tillegg til at vi vil kunne få problemer med å levere nødvendige tjenester.

Jane Short Aurlien, rådmann i Nordre Follo kommune

Flere konsekvenser

Rådmannen har opplyst at de anbefalte tiltakene har betydning for barn og unge samt eldre mennesker.

– Det er ønskelig å skjerme barn og unge i størst mulig grad. Noen av de negative konsekvensene vil også ramme dem, men alternativet vil kunne bli mer inngripende tiltak på et senere tidspunkt. Eldre mennesker er definert som risikogruppe ved smitte av Covid-19, og tiltak for å begrense smitte vil være særlig viktig for denne gruppen, understreker Short Aurlien.

De anbefalte tiltakene i seg selv anses ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, ifølge rådmannen, men hun påpeker at saken er en del av situasjonshåndteringen som medfører store kostnader for kommunen.

Når det gjelder indirekte økonomiske konsekvenser, vil redusert aktivitet og mobilitet i, og i tilknytning til kommunen, ha negativ påvirkning på kommunens økonomi.

Les også: Slik rammes kommunen av korona

Les også: Ber om å skjerme barn og unge for koronarestriksjoner

Syv vurderingspunkter

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold mener også at det er for tidlig å endre på lokale koronatiltak innført torsdag forrige uke (19. november). Hun anbefaler derfor at gjeldende tiltak videreføres i 14 dager.

Kommuneoverlegen forklarer at for å kunne vurdere smittesituasjonen i kommunen og vurdere behovet for tiltak, er det mange andre faktorer enn kun smittetall som har betydning.

Smittetallene utgjør kun ett av de totalt syv vurderingspunktene:

1. Status i helsetjenestene. Utbrudd i et av kommunens sykehjem med over 80 beboere (Solborg bo-og aktivitetssenter) vurderes som en alvorlig situasjon. Dødeligheten av Covid-19 blant beboere i sykehjem er cirka 50 prosent. Mange ansatte innen pleie og omsorg er allerede i karantene og omfanget av utbruddet er ennå ikke kjent.

2. Smittetall. Kommunen kan dessverre ikke med sikkerhet si at det er skjedd en utflating av smittetallene for Nordre Follo kommune ennå.

Det er fremdeles pågående smitteutbrudd i tre skoler (Ingieråsen, Ski ungdomsskole og Vassbonn), smittetilfeller inn i Hebekk skole og Kolbotn skole, smittetilfeller inn i to barnehager (Vestråt og Augestad).

Det er altså fremdeles stor smitteandel hos barn og ungdom.

SMITTETALLENE FRA 1. OKTOBER TIL 22. NOVEMBER.

3. Status for legemidler og smittevern utstyr. Kommunen mottok den 19. november melding fra Fylkesmannen i Oslo og Viken om at i forbindelse med avviklingen av den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr vil den siste leveransen av utstyr bli sendt til kommunen den 21. desember.

Etter 21. desember må Nordre Follo i utgangspunktet skaffe smittevernutstyr via egne leverandører, og da i konkurranse med andre kommuner.

4. Etterlevelse av smittevern. Pandemien tærer på innbyggerne og for etterlevelse av smitteverntiltak.

Kommunen opplever at folk bruker munnbind istedenfor de basale smitteverntiltakene som å holde avstand og å holde seg hjemme ved sykdom.

Kommunen har konkrete eksempler i smittesporingen på at smitte skjer ved bruk av munnbind, men manglende overholdelse av de basale smittevernrådene.

Stadige endringer av forskrifter og tiltak oppleves av kommunen som meget uheldig fordi innbyggerne blir usikre og de henvender seg i stor grad med spørsmål. Kommunen opplever også at noen gir opp/resignerer over de skiftende reglene.

5. Status for beredskap med TISK-arbeid (testing, isolering, smitteoppsporing og karantene) i kommunene. Denne må ennå betegnes som kritisk, ifølge kommunen.

I uke 47 var teststasjonen rammet av tekniske problemer og ble nødt til å stenge ved to anledninger.

Smittesporingsteamet bemannes stadig opp, men smittesporingen er fremdeles krevende.

6. Samfunnseffekter av pandemien og tiltakene. Dette er et stort og viktig tema som analyseres mer systematisk av sentrale helsemyndigheter.

Strategien til sentrale helsemyndigheter har etter nedstengningen i våres vært mer spesifikke smitteverntiltak. Nordre Follo kommune følger sentrale helsemyndigheter i deres strategi.

Kommuneoverlegen skriver at hun hele tiden forsøker å minimere tiltaksbyrden også for innbyggerne i Nordre Follo, og at dette anses som et hovedmål.

7. Internasjonale smitte- og utfordringsbilde.

Les også: – Munnbind ligger strødd overalt

Powered by Labrador CMS