SISTE NYTT OM COVID-19 I NORDRE FOLLO

NEST HØYESTE RISIKONIVÅ: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har vurdert at smittesituasjonen i Nordre Follo nå er i nest høyeste risikonivå (risikonivå fire, utbredt smittespredning). Foto: Sigbjørn Vedeld
NEST HØYESTE RISIKONIVÅ: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har vurdert at smittesituasjonen i Nordre Follo nå er i nest høyeste risikonivå (risikonivå fire, utbredt smittespredning). Foto: Sigbjørn Vedeld

– Fremdeles økende smitte i Nordre Follo

Smitten forekommer i alle aldersgrupper, men ikke blant de eldste innbyggerne. Barn i alle aldre og unge voksne utgjør cirka halvparten av alle smittede for tiden.

Publisert Sist oppdatert
ØKENDE SMITTE: Diagrammet viser antall smittede de siste syv dagene hvorav 26 på søndag 28. mars. Kilde: Nordre Follo
ØKENDE SMITTE: Diagrammet viser antall smittede de siste syv dagene hvorav 26 på søndag 28. mars. Kilde: Nordre Follo

– Det er fremdeles økende smitte i Nordre Follo, skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i sin siste risikorapport per onsdag 23. mars.

I går, søndag 28. mars, ble det meldt 26 smittede i Nordre Follo, hvorav ett nytt smittetilfelle på Vassbonn skole.

I løpet av de siste to ukene ble smitten påvist hos 272 personer. Hittil i pandemien ble totalt 1555 smittede registrert i Nordre Follo.

1555 SMITTEDE SIDEN FEBRUAR 2020: Tabellen viser utvikling i antall smittede i Nordre Follo siden februar 2020. Kilde: Nordre Follo kommune
1555 SMITTEDE SIDEN FEBRUAR 2020: Tabellen viser utvikling i antall smittede i Nordre Follo siden februar 2020. Kilde: Nordre Follo kommune

Kommunen er nå vurdert å være i nest høyeste risikonivå (risikonivå fire, utbredt smittespredning), ifølge den siste risikorapporten fra kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold fra onsdag 24. mars.

Risikonivå fire beskrives som følgende:

 • Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd.
 • Press på sykehusenes kapasitet.
 • Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper.
 • Rundt 20 til 30 prosent av smittede har ukjent smittesituasjon.
 • Økende insidens av innleggelser og dødsfall.
 • Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

En ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen onsdag 31. mars, men grunnet påske vil denne rapporten være mindre omfattende.

Økte fra 130 til 460 smittede per 100.000 innbyggere

Økning i antall smittede fortsetter i vår kommune, ifølge den siste risikorapporten. Antall smittede per 100.000 innbyggere har i løpet av to uker (i perioden 10.-24. mars) økt fra cirka 130 i uke ni til mellom 350 og 400.

ANTALL SMITTEDE PER 100.000 INNBYGGERE UKE FOR UKE: Tabellen viser insidens eller antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av en uke. Statistikken som vises i denne tabellen, viser insidensen uke for uke siden uke syv i 2021, basert på dato for prøvetaking, ikke på dato for når tilfellene meldes offentlig. Insidensen har økt fra 134,9 i uke ni til 251,3 i uke ti og 366 i uke elleve. Insidensen kan variere noe avhengig om man tar utgangspunkt i dato for prøvetaking eller dato for når tilfellene meldes offentlig.
ANTALL SMITTEDE PER 100.000 INNBYGGERE UKE FOR UKE: Tabellen viser insidens eller antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av en uke. Statistikken som vises i denne tabellen, viser insidensen uke for uke siden uke syv i 2021, basert på dato for prøvetaking, ikke på dato for når tilfellene meldes offentlig. Insidensen har økt fra 134,9 i uke ni til 251,3 i uke ti og 366 i uke elleve. Insidensen kan variere noe avhengig om man tar utgangspunkt i dato for prøvetaking eller dato for når tilfellene meldes offentlig.

Antall smittede har økt ytterligere siden forrige uke. Antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av en uke har økt fra 276,5 tilfeller i løpet av en uke per onsdag 17. mars til 363,1 tilfeller på samme tid per onsdag 24. mars.

Per søndag 28. mars har insidens-tallet for de siste to ukene (antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av to uker) økt til 460 (basert på innrapporterte tall fra kommunen, se faktaboksen).

2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus

Laboratoriene ved Oslo Universitetssykehus HF forteller nå at 89 prosent av prøver analysert der er den engelske varianten av Covid-19. Det er kjent fra tidligere at det er behov for betydeligere strengere smitteverntiltak for å holde akkurat denne virusmutasjonen under kontroll.

FHI finner nå i en undersøkelse at smitte med den britiske virusvarianten er assosiert med 2,6-ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med Covid-19 sammenlignet med personer smittet med en ikke særskilt variant. Dette gjelder også for yngre voksne.

Flere innlagte i 40- og 50-årene

Myhrvold skriver at kapasiteten i Helse Sørøst fremdeles er sterkt presset både når det gjelder innleggelser og når det gjelder håndtering av de store mengdene laboratorieprøver de skal analysere.

– Helseforetakene melder nå om større andel pasienter i 40- og 50-årene som er innlagt på sykehus grunnet Covid-19, i motsetning til tidligere i pandemien hvor median-alder for innleggelse var i 70-årene, skriver kommuneoverlegen.

Under fem innbyggere fra Nordre Follo var innlagt på sykehus med Covid-19 i løpet av en uke per onsdag 24. mars, ifølge rapporten.

Videre påpekes det at TISK-kapasitet (testing-isolering-smittesporing-karantene) i kommunen er betydelig belastet, mens den kommunale helse- og omsorgstjenesten er noe belastet, hovedsakelig grunnet ansatte i karantene.

Kan føre til at vi mister kontrollen

Ved smitte med den engelske virusvarianten mener smittevernteamet i Nordre Follo at vi ser et bilde av kortere inkubasjonstid, det vil si at det nå går kortere tid fra man smittes og til man utvikler symptomer på Covid-19, påpeker kommuneoverlegen i rapporten.

I Nordre Follo er svartid for koronaprøvene på mellom én til fire døgn for tiden, med en gjennomsnittlig svartid på to døgn.

– Kombinasjonen av kort inkubasjonstid og lang svartid fra laboratoriet er spesielt uheldig og kan føre til at vi mister kontrollen over smittespredningen, påpeker kommuneoverlegen i rapporten.

Vurderer muligheter for bruk av hurtigtester

Som følge av det ovennevnte ser Nordre Follo nå på muligheten av å ta i bruk hurtigtester, "for å kunne bufre slike sårbarheter i større grad". Samtidig påpeker Myhrvold at det er knyttet noen begrensninger til bruksområder for "antigen hurtigtester".

Det var i begynnelsen av desember i fjor at Helsedirektoratet sendte ut over én million hurtigtester til norske kommuner. Testene, som gir svar innen en halvtime, brukes for raskere smittesporing, men er mindre pålitelige enn dagens testregime med laboratorietester.

Ifølge Helsedirektoratet vil 98,3 prosent av de som ikke har viruset få riktig resultatet. Det betyr samtidig at 1,7 prosent som ikke har viruset, likevel vil kunne få en positiv test.

"Antigen hurtigtest har god sensitivitet når det er mye virus i prøven, men er ikke like god som PCR til å påvise lavere virusmengder. Det er mer sannsynlig at en antigen hurtigtest er negativ tidlig i et forløp (før symptomer oppstår) enn en PCR-test", skrev Helsedirektoratet i et brev til kommunene. Samtidig ble det påpekt at negativ test i kombinasjon med symptomer skulle utløse en ny test senere.

Les også: Falsk positiv test ved Follo legevakt

Høyt antall nærkontakter i karantene

Antall personer satt i karantene er høyt i Nordre Follo, men det konkrete antallet kommer ikke frem i offentlig statistikk. I den siste risikorapporten har kommuneoverlegen valgt å ikke oppgi antall personer i karantene per uke elleve.

– Når antall nærkontakter er høyt, er det utfordrende å produsere et pålitelig tall på antall nærkontakter fordi det må telles manuelt, skriver hun.

Myhrvold skriver at de har etterlyst en ny funksjonalitet i smittesporingssystemet FIKS som skal gjøre det mulig å produsere et godt estimat på antall nærkontakter til enhver tid.

Test deg ved den minste mistanke

Antall innbyggere som testet seg økte marginalt fra uke ti til uke elleve, ifølge den siste risikorapporten per onsdag 24. mars.

MARGINAL ØKNING PÅ 150: Antall testede har økt med 150 fra forrige uke (fra 2812 innbyggere i uke ti til 2962 innbyggere i uke elleve). Kilde: Nordre Follo kommune
MARGINAL ØKNING PÅ 150: Antall testede har økt med 150 fra forrige uke (fra 2812 innbyggere i uke ti til 2962 innbyggere i uke elleve). Kilde: Nordre Follo kommune

På kommunens hjemmeside har det blitt publisert en oversikt over antall testede per ukenummer. Her kommer det frem at rekordmange testet seg i uke elleve (3.185 innbyggere) versus i uke ti (2.687 testede), som er en økning på 498 testede fra uke ti.

Men i uke tolv ble kun 2.747 innbyggere testet for Covid-19, som er en nedgang på 438 innbyggere fra uke elleve.

438 FÆRRE TESTET SEG I UKE TOLV: I kommunens egen tabell kommer det frem at rekordmange testet seg i uke 11 (3.185 innbyggere) versus i uke 10 (2.687), som er en økning på 498 testede i løpet av en uke. I uke tolv ble kun 2.747 innbyggere testet for Covid-19, som er en nedgang på 438 innbyggere fra uke elleve. Kilde: Nordre Follo kommune
438 FÆRRE TESTET SEG I UKE TOLV: I kommunens egen tabell kommer det frem at rekordmange testet seg i uke 11 (3.185 innbyggere) versus i uke 10 (2.687), som er en økning på 498 testede i løpet av en uke. I uke tolv ble kun 2.747 innbyggere testet for Covid-19, som er en nedgang på 438 innbyggere fra uke elleve. Kilde: Nordre Follo kommune

Kommuneoverlegen oppfordrer fremdeles alle til å teste seg ved den minste mistanke om Covid-19.

– Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg, oppfordrer Myhrvold.

Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt de siste to ukene har steget fra 3,15 prosent til 4,2 prosent, ifølge risikorapporten. Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien 2020 på mellom 0,5 til 1 prosent.

13 til 44 prosent av smittede kan ikke spores

FHI anslår i sin rapport for uke ti at 64 prosent av de som har blitt smittet i Norge de siste to foregående ukene, har blitt oppdaget.

For smittetilfeller i Nordre Follo med prøvedato i perioden 15. – 21. mars hadde vi en ukjent smittevei hos 14 av 111 smittede, som i utgangspunktet gir et tall på 13 prosent av smittetilfellene med ukjent smittevei.

Kommuneoverlegen påpeker at hvis man legger til grunn at kommunen kun oppdager 64 prosent av tilfellene, vil det si at vi i denne perioden reelt hadde 174 smittetilfeller og ikke 111 som er påvist.

– Hvis man legger til de 63 smittetilfellene vi sannsynligvis ikke oppdaget i denne perioden kommer vi til 77 av 174 med ukjent smittevei, altså 44,25 prosent.

32,4 prosent hos barn opptil 14 år

– Den nye virusvarianten smitter mer og ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte blant barn og unge, påpeker Myhrvold i den siste smitterisikorapporten.

Hun påpeker at alder i seg selv er den viktigste risikofaktoren for å få alvorlige symptomer eller å dø av Covid-19.

Diagrammet fra uke elleve viser at smitten forekommer i alle aldersgrupper, men ikke blant de eldste innbyggere. Det ble påvist kun ett tilfelle hos innbyggere i aldersgruppen over 65 år (tilsvarer 0,9 prosent).

Barn i alle aldre og unge voksne opp til 24 år utgjør cirka halvparten av alle smittede, men det ble også påvist mye smitte hos innbyggere i aldersgruppen 25 til 34 år og 45 til 54 år.

 • 20,4 prosent (22 tilfeller) i aldersgruppen 25-34 år
 • 19,4 prosent (21 tilfeller) hos barn og unge på 5 til 14 år
 • 15,7 prosent (17 tilfeller) i aldersgruppen 45 til 54 år
 • 13,9 prosent (15 tilfeller) i aldersgruppen 15-24 år
 • 13 prosent (14 tilfeller) hos barn fra 0 til 4 år
 • 12 prosent (13 tilfeller) i aldersgruppen 35-44 år
 • 4,6 prosent (5 tilfeller) i aldersgruppen 55 til 64 år
 • 0,9 prosent (1 tilfelle) i aldersgruppen 65 år og over.

Hvor skjer smitten?

Hovedandelen av smitteoverføring er fremdeles innad i husstander og mellom familiemedlemmer, ifølge rapporten.

– Dette viser hvor viktig det er at man gjennomfører den anbefalte ventekarantenen for husstandsmedlemmer, skriver kommuneoverlegen.

Hun påpeker at de nye virusvariantene gir økt smitte i alle aldersgrupper og ikke utelukkende hos barn som man for tiden kan få et inntrykk av via offentligheten.

– I mange husstander i Nordre Follo bor det barn i barnehage- eller skolealder. Når alle i en husstand smittes av det muterte viruset, ser vi naturlig nok en del smitte mot skoler og mot barnehager, skriver Myhrvold.

24 i karantene etter påvist smitte på akuttmottaket

Søndag 28. mars ble det meldt ett smittetilfelle knyttet til kommunal akutt døgnenhet (KAD)/mottak på Ski sykehus, hvor en person som var innom sykehuset fikk påvist Covid-19. Ti pasienter og 14 ansatte er satt i karantene, og alle som er nærkontakt med den smittede er testet for Covid-19, ifølge kommunen. Foreløpig har kommunen mottatt testsvar på ni av de 14 ansatte, der alle ni har testet negativt.

Tirsdag 23. mars ble det også påvist ett smittetilfelle tilknyttet teststasjonen på Kolbotn. Teststasjonen ble stengt på tirsdag, men dagen etter ble den åpnet igjen.

Det har foreløpig ikke kommet til større utbrudd i kommunens helsetjeneste. Kommuneoverlegen skriver i den siste risikorapporten at manglende utbrudd i helseinstitusjoner sannsynligvis kan knyttes til at de aller fleste der, både beboere i sykehjem og ansatte i helsetjenesten, nå er vaksinert mot Covid-19.

Rødt nivå på skolene til 9. april

For to uker siden innførte regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet. Tiltakene, som ble innført etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), varer til og med søndag 11. april.

Når det gjelder barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Nordre Follo, er de på rødt nivå fra og med 15. mars og foreløpig til 9. april.

Smitte på Vassbonn og Tårnåsen skoler

Den siste uken ble det påvist smitte på to av skolene i tidligere Oppegård kommune:

 • Vassbonn skole: Søndag 28. mars ble det påvist ett smittetilfelle på 4. trinn. 18 elever er satt i karantene. Det er fortsatt smitte i en av kohortene på 6. trinn ved skolen (det var totalt to smittede per fredag). Kohorten utvides med en person og karantetiden utvides.
 • Tårnåsen skole: Torsdag 25, mars ble det meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 1. trinn og ett smittetilfelle tilknyttet 4. trinn. Totalt er 45 personer med tilknytning til skolen ble satt i karantene.

Derfor er skolene ikke stengt

Det har i den siste uken vært stilt spørsmål ved om kommunen ikke bare bør stenge skolene i Nordre Follo av smittevernhensyn.

Kommuneoverlegen forklarte til kommunestyret onsdag 24. mars hvorfor man ikke anså at stenging av skoler var et godt tiltak.

Hun påpeker at tiltakene skal være erfarings- og kunnskapsbaserte, ifølge regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av Covid-19-pandemien. Hun trakk frem følgende argumenter:

 • Barn har ikke like stor betydning for spredning av Covid-19 i samfunnet som voksne.
 • Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst i det symptomene oppstår. Barn har generelt i mindre grad symptomer i motsetning til voksne.
 • Aldersfordelingen for smitte med mutert virus tilsvarer det man kjenner fra tidligere varianter av Covid-19. Den engelske virusvarianten er cirka halvparten så smittsom for barn under ti år sammenlignet med voksne, ifølge de engelske helsemyndighetene, Public Health England.
 • Det ser ikke ut til at barn og unge har en større rolle i spredningen av den engelske virusvarianten, ifølge europeiske smittevernbyrået ECDC.
 • FHI og Utdanningsdirektoratet mener at det foreløpig ikke er grunn til å endre smittevernrådene for skoler og barnehager etter påvisning av den engelske og andre nye virusvarianter.
 • Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet.
 • Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig. Strategidokumentet sier videre at tiltak som omfatter barn- og unges grunnleggende rettigheter skal være blant de siste tiltak som innføres, og det første som lettes.
 • I tråd med regjeringens strategi om å skjerme barn og unge, er det et overordnet mål å holde skoler åpne.
 • FHI anbefaler ikke å stenge skoler.
 • Trafikklysmodellen og særlig «Rødt tiltaksnivå» er utviklet for å hindre skolestengning og som et alternativ til dette.
 • Kommunestyre eller formannskap kan ikke alene vedta generell stenging av skoler. Helsedirektoratet skal alltid godkjenne et slikt vedtak.

Utfordret samarbeid om interkommunal smittesporing

Samarbeidet med smittesporingsteam i nærliggende kommuner er fortsatt utfordret fordi de ikke har kapasitet til utveksling av informasjon, og da særlig med Oslo kommune.

Sist uke ble det gjennomført et møte mellom Nordre Follo og Oslo kommuner, og de to kommunene er enige om rutinene i det interkommunale smittesporingsarbeidet.

Får 1.800 enkeltdoser neste uke

FHI har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i kommunen, men kommuneoverlegen skriver at cirka 90 prosent av Nordre Follos befolkning over 85 år ønsket/kunne få Covid-19-vaksine.

I løpet av denne uken (uke 13) forventer kommunen å være ferdig med å vaksinere personene mellom 75 til 84 år (med første dose hos noen).

For denne uken er det også planlagt en forsiktig oppstart av prioriteringsgruppe 4, som består av cirka 5.500 personer mellom 65 og 74 år i tillegg til cirka 740 personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Neste uke (uke 14) er Nordre Follo kommune forespeilet å motta cirka 1.800 doser av vaksine. De fleste av dosene skal gis som dose én, kun cirka 50 av dosene er øremerket som dose to.

Powered by Labrador CMS