COVID-19 I NORDRE FOLLO

71 BEBOERE: Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) har totalt 71 boliger, hvorav 16 av disse ligger i femte etasje og tilhører KOMBOS egen demensavdeling. Ytterligere 55 beboere bor i leilighetene i andre til fjerde etasjer.

Reagerer på manglende varsling om pågående smitteutbrudd på KOMBO

Det er et pågående smitteutbrudd på demensavdelingen ved Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO), som ligger i toppetasjen. Foreløpig 14 personer er tilknyttet utbruddet. Beboere og pårørende reagerer på manglende varsling.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag morgen fikk Oppegård Avis flere tips om covid-19-smitte på demensavdelingen på Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO). Denne avdelingen ligger i bygningens toppetasje (femte etasje).

Beboerne fra KOMBO, som kontaktet avisen, sier de er bekymret for å bli smittet og reagerer på manglende informasjon om smitteutbruddet. Onsdag ble en av beboerne varslet av en annen beboer om å ikke bruke hovedheisen på KOMBO, for at tre koronasmittede beboere fra demensavdelingen var fraktet bort med denne heisen like før.

Bekymret for å bli smittet

Ifølge tipserne hørte de ingen lyder fra toppetasjen på torsdag, som var veldig uvanlig, og det virket som at alle beboerne fra toppetasjen var flyttet over til et annet sted.

– Det bor mange gamle og skrøpelige mennesker på KOMBO. Selv om mange er vaksinert, er vi bekymret for å bli smittet. Vi er oppgitt over manglende informasjon om smitteutbruddet i dette bygget, sier beboerne, som ønsker å være anonyme.

Videre påpeker de at en fast gjeng beboere fra demensavdelingen stadig har gått ut, røyker, beveger seg også rundt på Kolbotn Torg, uten følge.

– I heisen trykker de på knappen til femte etasje, men går av på første stopp.

– Ingen alvorlig syke

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet virksomhetsleder for KOMBO, Ingvild Therese Haugen. Hun bekrefter smitteutbruddet på demensavdelingen, som består av 16 boliger.

– Det er riktig at det har vært smitteutbrudd i bofelleskapet. Avdelingen håndterer dette i tråd med gjeldende retningslinjer. Ingen beboere har blitt flyttet fra sine boliger, og det er heller ingen som er alvorlig syke av viruset, sier Haugen.

Ifølge henne bor 16 beboere i egne boliger i et bofelleskapet i toppetasjen, mens 55 beboere bor i leilighetene i andre til fjerde etasjer.

14 smittetilfeller

– Hvor mange av beboerne er bekreftet smittet?

– Det er foreløpig påvist smittetilfeller hos totalt 14 personer som er tilknyttet utbruddet ved KOMBO. Vi kan ikke oppgi antall smittede beboere på grunn av personvern, siden det er snakk om et fåtall, men vi kan si at det er påvist smitte hos beboerne, pårørende og ansatte. Samtlige beboere tilknyttet demensavdelingen er testet, sier Haugen.

Kritiserer ledelsen

Oppegård Avis har også snakket med pårørende til flere beboere på demensavdelingen. De sier at ledelsen på KOMBO er altfor dårlige til å informere dem både nå og i andre sammenhenger.

– Vi som er pårørende til beboere på demensavdelingen fikk informasjon om smitten på tirsdag denne uken, men da hadde utbruddet allerede startet i slutten av forrige uke uten at vi fikk noe informasjon. At vi som pårørende ikke får beskjed med en gang er helt uhørt når man vet hvor fort og lett denne covid-19-varianten smitter, sier den ene, som ønsker å være anonym.

Videre påpeker vedkommende at mange av beboerne på avdelingen er gamle og syke, og har flere underliggende sykdommer.

– Mange av beboerne har familiemedlemmer som ikke kan bli smittet og som ville holdt seg borte fra KOMBO både i helgen og etterpå hvis de hadde vist om utbruddet. Det virker på meg som veldig mange av dem som bor i toppetasjen nå har blitt smittet dessverre, men det vet jeg som sagt ikke. Generelt må jeg si at de som jobber på denne avdelingen er flinke med beboerne som har demens, men de ansvarlige er altfor dårlige til å informere dessverre, sier vedkommende.

Munnbind og desinfisering av heis

– Beboerne på KOMBO er bekymret for å bli smittet. Hvilke rutiner har dere ved påvist covid-19-smitte hos beboerne?

– Vi følger de gjeldende retningslinjene for smittevern i kommunen, og kommunelege har blitt varslet og konferert. Bofelleskapet er en avdeling på toppen av bygget, og beboerne der har ingen fysisk kontakt med øvrige beboere på huset. Ut fra situasjonen, har det ikke vært nødvendig å iverksette smittevernstiltak overfor de andre beboerne, sier Haugen.

Videre sier hun at de smittede beboerne er blitt oppfordret til å holde seg i avdelingen og egen bolig.

– De av beboerne som allikevel må ut av bygget, benytter munnbind og er alltid sammen med personalet. Heis blir desinfisert etter bruk. Det har ikke vært nødvendig eller tjenlig å redusere bruk av heis i bygget, sier Haugen.

Derfor ble ingen varslet

– Hvorfor har ingen av beboerne i andre til fjerde etasjer på KOMBO blitt varslet om smitteutbruddet?

– Smitteutbruddet i bofelleskapet er under kontroll, pårørende har fått informasjon og beboerne observeres kontinuerlig av helsepersonell. Siden beboerne i andre til fjerde etasjer ikke er berørt, eller det anses å være forhøyet smittefare, er det heller ingen grunn til å skape større uro enn nødvendig. Dessuten er beboerne å regne som hjemmeboende i egne leiligheter, og vi har derfor begrenset mulighet til å gi informasjon om andre beboere uten å bryte taushetsplikten. Vi kan derfor heller ikke ha bevegelseshemmede tiltak, sier Haugen.

Flest i alderen 70 til 79 år

Nordre Follo er den største kommunen i Follo, og har flest meldte covid-19-tilfeller per i dag (20.656), etterfulgt av Ås (6.457), Nesodden (6.069), Vestby (5.455), Frogn (4.501) og Enebakk (3.824). Oslo kommune, som har flest smittede på landsbasis, har 261.580 meldte tilfeller.

Det viser MSIS-tallene fra FHI, oppdatert per klokken 24.00 torsdag 8. september. Tilfellene registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.

Diagrammet nedenfor viser fordelingen på kjønn og alder for uke 36 (5.-11. september) for alle meldte tilfeller i hele Norge. Ifølge det er det meldt flest smittede i aldersgruppen 70 til 79 år hittil denne uken.

STATISTIKKEN FOR UKE 36: Ifølge MSIS-tallene fra FHI for hele Norge ble det i uke 36 meldt flest smittede i aldersgruppen 70 til 79 år.

Økning i luftveisinfeksjoner

– Hvordan er smittesituasjonen i Nordre Follo for tiden?

– Det er vanlig at det blir en økning av luftveisinfeksjoner om høsten, det ser vi også denne høsten. Det er ikke lenger en anbefaling om å teste seg for covid-19, og det betyr at vi ikke har oversikt over hvor mange som er smittet med koronavirus, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.

– Vi ser imidlertid at det ikke har vært er en økning i antall legekonsultasjoner på grunn av covid-19 de siste fire ukene selv om andelen legekonsultasjoner grunnet luftveisinfeksjoner har økt siste uker, påpeker Viksaas Biermann.

Hun viser til diagrammet nedenfor. Ifølge det har andel legekonsultasjoner grunnet luftveisinfeksjoner økt med seks prosent siden de siste ukene i august, og utgjør for tiden nesten 8 prosent av alle legekonsultasjonene i Nordre Follo, mens andel legekonsultasjoner grunnet covid-19 og akutt bronkitt har stupt ned.

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer og mistanke om koronavirus.

ØKNING I LEGEKONSULTASJONER GRUNNET LUFTVEISINFEKSJONER: Andel legekonsultasjoner grunnet luftveisinfeksjoner har økt med seks prosent siden de siste ukene i august, og utgjør for tiden nesten 8 prosent av alle legekonsultasjonene i Nordre Follo, mens andel legekonsultasjoner grunnet Covid-19 og akutt bronkitt har stupt ned.
Powered by Labrador CMS