COVID-19 I NORDRE FOLLO

DAGENS TESTSTASJON I TELT: Teltene ved Langhus bo- og servicesenter brukes som kommunens teststasjon i dag, men det jobbes med å finne egnede lokaler for teststasjonen. Foto: Sigbjørn Vedeld.

Tester kun 2 prosent av befolkningen i Nordre Follo

Kommunen sier at i høst vil de ha nok ansatte til å tilpasse covid-19-testing etter etterspørsel. Frem til den pågående rekrutterings-prosessen er avsluttet vil den maksimale testkapasiteten i Nordre Follo fortsatt være under halvparten av det Helsedirektoratet forventer.

Publisert Sist oppdatert

Frem til pågående rekrutteringsfase er avsluttet vil testing av cirka 200 innbyggere om dagen (tilsvarer cirka 2 prosent av befolkningen i Nordre Follo på en uke) fortsatt være maksimal kapasitet, men vi vil i høst ha bemanning nok til å tilpasse testing etter etterspørsel.

Rannveig Ranolen, områdeleder for Helse og mestring i Nordre Follo

, Oppegård Avis har nylig skrevet at Nordre Follo sliter med å få opp testkapasiteten. Ifølge Helsedirektoratet skulle alle kommuner fra august ha en bemanningsplan for å kunne teste 5 prosent av befolkningen i løpet av en uke på kort varsel. Nordre Follo kommune med sine 59.288 innbyggere må teste 2964 innbyggere i løpet av en uke for å kunne nå dette målet.

Ifølge kommunen har pågangen til kommunens eneste teststasjon, som ligger på Langhus bo- servicesenter, vært høy de siste ukene, men den maksimale testkapasiteten i Nordre Follo er fortsatt for lav og forblir på rundt 2 prosent av befolkningen i løpet av en uke i en udefinert periode.

– Per i dag har kommunens teststasjon (red. anm.: Den er lokalisert på Langhus i dag) kapasitet til å teste cirka 200 innbyggere om dagen i ukedagene, og noe færre i helgene. Dette tilsvarer om lag 2 prosent av kommunens befolkning, sier områdeleder for Helse og mestring i Nordre Follo, Rannveig Ranolen.

Hun sier kommunen er i en avsluttende rekrutteringsfase for å styrke bemanningen på teststasjonen.

– Frem til den pågående rekrutteringsfasen er avsluttet vil testing av cirka 200 innbyggere om dagen fortsatt være maksimal kapasitet, men vi vil i høst ha bemanning nok til å tilpasse testing etter etterspørsel, sier Ranolen.

Sårbart med studentvikarer

Ranolen sier flere nye ansatte har begynt med opplæring på teststasjonen og de neste ukene vil enda flere få opplæring der.

Status for Covid-19 i Nordre Follo:

 • Antall innrapporterte smittetilfeller per i dag: 126 personer. Tre personer døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april).
 • De to første tilfellene i Nordre Follo ble registrert onsdag 11. mars. Begge er knyttet til utbrudd i utlandet. I løpet av kvelden torsdag 12. mars ble det meldt inn ni nye tilfeller.
 • Det var ikke påvist smitte av covid-19 i nesten en måned (i perioden fra 27. juni og til og med 23. juli).
 • Den nye smittekjeden (startet i utlandet) 24. juli.
 • 24. juli: 2 meldte tilfeller
 • 26. juli: 1 meldt tilfelle
 • 28. juli: 2 meldte tilfeller
 • 29. juli: 1 meldt tilfelle
 • 6. august: 2 meldte tilfeller
 • 7. august: 1 meldt tilfelle
 • 8. august: 1 meldt tilfelle
 • 9. august: 2 meldte tilfeller
 • 14. august: 1 meldt tilfelle
 • 17. august: 1 meldte tilfeller
 • 20. august: 2 meldte tilfeller
 • 21. august: 1 meldt tilfelle
 • 23. august: 1 meldt tilfelle
 • 24. august: 2 meldte tilfeller
 • 25. august: 1 meldt tilfelle
 • 26. august: 2 meldte tilfeller
 • 30. august: 1 meldt tilfelle
 • Ingen nye tilfeller siden den gang.

OBS! Resultat fra testing legges ut daglig på kommunens hjemmeside. Er smittetilfellet relatert til kommunens institusjoner eller allerede kjente smittetilfeller, får Oppegård Avis informasjonen direkte fra kommunen etter at de som er berørt har fått beskjed.

 • Ifølge VG har Nordre Follo tre dødsfall og 131 personer som er smittet med covid-19 (hvorav ti personer i løpet av de siste to ukene). Ingen personer er nå innlagt på sykehus med covid-19.

OBS! Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

– Vi har mange dyktige vikarer som har jobbet hos oss gjennom sommeren. Overgangen der noen av disse slutter og går tilbake til studier mens nye ansettes har vist seg å bli noe mer sårbar enn ønskelig, men gjennom de nye ansettelsene vil bemanningen være stabil i høst, sier områdelederen.

Digital bestilling av time

Kommunen er også i prosess for å få etablert et digitalt registreringssystem slik at innbyggerne kan bestille time for covid-19-testing digitalt og ikke via telefon som i dag.

– Dette vil kunne effektivisere og forenkle prosessen før selve testingen, sier Ranolen.

5 prosent med ekstravakter fra andre virksomheter

I pågående rekrutteringsfase legges det til rette for å også styrke vikarpoolen med ekstravakter som kan kalles inn på kort varsel, ifølge Ranolen.

– I tillegg har ansatte fra andre kommunale virksomhetsområder fått opplæring på teststasjonen, sier hun.

Områdelederen forklarer at dette tiltaket er satt i gang som en ekstra beredskap i tilfelle kommunen skulle komme i en situasjon der skalering opp til testing av 5 prosent av innbyggerne innen en uke blir nødvendig.

Kritisk til omdisponering av personell

I rapporten til Fylkesmannen har Nordre Follo kommune skrevet at "tilgang på personell til testing er kritisk og at det er benyttet utstrakt omdisponering av personell.

Assisterende fylkeslege Hanne Fisknes sier til Oppegård Avis at Fylkesmannen forstår at tiltaket med omdisponering av personell kan være nødvendig for å sikre kommunens beredskap. Samtidig påpeker Fisknes at kommunen har plikt til å sikre forsvarlige helsetjenester til sine innbyggere på andre viktige områder enn covid-19.

Områdelederen i kommunen er enig i at omdisponering av personell kan gi utfordringer i de tjenestene personellet omdisponeres fra.

– Alternativer kan være rekruttering og interkommunalt samarbeid, sier Ranolen.

Utreder ny lokalisering av teststasjon

I den ferske rapporten om testkapasiteten fra Fylkesmannen i Oslo og Viken framgår det blant annet at Nordre Follo må finne et nytt sted for teststasjonen, i tillegg til å omplassere og rekruttere flere ansatte.

I dag foregår testingen i telt ved Langhus bo- og servicesenter, men løsningen med uisolerte telt er ikke egnet på vinteren.

Nordre Follo kommune bekrefter at det er igangsatt en prosess for å finne et nytt sted med egnede lokaler, men de vil ikke opplyse noe om hvor konkret den nye teststasjonen skal etableres.

– Dagens lokalisasjon har fungert veldig bra i sommer, men er ikke egnet som lokale senhøstes og i vinter. Gode arbeidsforhold for våre ansatte er viktig. Vi er trygge på å finne en god løsning for dette, men det er fortsatt ikke avklart hvilke andre lokaler som kan være aktuelle. Dette er fremdeles under utredning, sier områdelederen.

Bruk av fysio- og ergoterapeuter

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier at en av årsakene til at kommunen nå ansetter flere på teststasjonen, er en prioritering i forhold til å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

– Når beredskapsarbeidet ble etablert i mars, ble oppgavene ivaretatt av omdisponert personell. I sommer har teststasjonen vært bemannet med eksternt rekruttert personale. Noen av kommunens fysio- og ergoterapeuter har fremdeles bistått i enkelte uker, men disse er nå tilbake i egne virksomheter for å ivareta arbeidsoppgaver der, sier Myhrvold.

Smittesporere fra andre kommunale virksomheter

Kommuneoverlegen sier smittesporing har frem til nå blitt utført av omdisponert personale, blant annet fra den kommunale virksomheten Oppvekst og fagsenteret til Helse- og mestring.

– Da de fleste tilbud ble stengt ned i våres, lot det seg gjøre å gi fagsykepleiere, kreft- og demenskoordinator opplæring i smittesporing. Disse er nå også tilbake i egen virksomhet, men har bidratt noen ukedager og noe på kveld og helg etter sommeren når det har oppstått nye smittetilfeller og behovet for smittesporere har økt, sier Myhrvold.

Kommuneoverlegen sier at denne høsten vil kun én stilling være omdisponert fra fagsenteret til Helse- og mestring til koordinatorstilling for teststasjon, beredskapslager og smittesporing, og 1,5 stilling til vil være omdisponert fra virksomheten Oppvekst.

– Gjennom den tidligere nevnte rekrutteringsprosessen ansettes det også flere personer for å ivareta behovet for smittesporing ut over omdisponert personell, sier Myhrvold.

Les også: Sliter med å få opp testkapasiteten

Powered by Labrador CMS