GLEDER SEG TIL NY SKOLE: Rektor Lene Hammergren Stensli (57), som begynte som rektor på Sofiemyr skole i april i fjor, gleder seg til januar 2024 når dagens Sofiemyr skole (fra 1963) skal erstattes med en ny skole.

Ser optimistisk fremover

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og gleder oss til å få en splitter ny skole i januar 2024, sier rektor Lene Hammergren Stensli ved Sofiemyr skole.

Publisert Sist oppdatert

Av alle skolene i kommunen hadde ansatte ved Sofiemyr skole den største andelen sykefravær i fjor, på 14,9 prosent. Året før var det bare Ski skole som hadde noe større andel (11,7 prosent på Sofiemyr skole og 13,8 prosent på Ski skole for 2020).

– Hva kan være årsaken til det høye sykefraværet? Har det noe med pandemien å gjøre, eller er det mange langtidssyke som drar dette opp?

2020 OG 2021: Sykefraværsstatistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for ansatte på alle skolene i Nordre Follo de siste to årene.

– Det er ingen spesielle årsaker til det høye sykefraværet, men det kan ha noe med alderssammensetningen hos våre ansatte å gjøre. Det har vært mye langtidssykefravær over lengre tid, men det kan ikke begrunnes med pandemien eller arbeidsmiljøet. Ifølge den siste medarbeiderundersøkelsen scorer vi veldig bra på arbeidsmiljøet, sier rektor Lene Hammergren Stensli (57).

57-åringen, som bor på Hellerasten, begynte som rektor på Sofiemyr skole i april i fjor. Tidligere jobbet hun som rektor på Kråkstad og Skotbu skoler, og som lærer og inspektør på henholdsvis Vassbonn skole og Flåtestad skole. Hun har også bakgrunn fra Utdanningsforbundet, som lokallagsleder i Oppegård kommune og fylkeslagsleder i Akershus.

Håper på lettelsene

Rektoren på Sofiemyr skole påpeker at sykefraværsstatistikken for Sofiemyr skole inkluderer også sykefraværstallene for Sofiemyråsen ressurssenter, som er en del av skolen på et administrativt nivå.

– Hvordan takler dere pandemien og sykefraværet akkurat nå når trykket er så høyt?

– Situasjonen er krevende, men vi har vært heldige med å få nok vikarer ved Sofiemyr skole, men har slitt med vikartilgang på Sofiemyråsen ressurssenter i det siste. At vi har gått bort fra karantene når det gjelder husstandsmedlemmer, vil føre til at elever og ansatte kan unngå fravær. Det blir lettere for både ansatte og elevene ved skolen, sier Hammergren Stensli.

Tre-fire nye stillinger

Oppegård Avis har skrevet at det var kun fire søkere på en lærerstilling ved skolen i fjor høst. Rektoren sier at veldig få søkere på den konkrete utlysningen skyldes blant annet at det var et vikariat til en kontaktlærerstilling, som ble utløst i oktober, det vil si midt i skoleåret.

– Da skolen hadde en hovedutlysning i fjor, hadde vi 48 søkere på en ledig fast stilling som lærer. Når det har vært stillinger som har blitt lyst ut midt i året, har vi fått fra 13 til 20 søkere. Det er færre søkere på vikariater midt i året enn på hovedutlysningen på våren, sier Hammergren Stensli.

Ifølge henne skal det lyses ut tre til fire lærerstillinger (både årsvikariater og faste stillinger) den 1. februar, og hun håper at skolen får mange gode søkere.

Ny skole om to år

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og vi gleder oss til å få en splitter ny skole i januar 2024, sier rektoren.

Ifølge henne ligger prosjektet godt an i forhold til den fremviste fremdriftsplanen.

– Forrige uke hadde vi kick-off med Norconsult som jobber med prosjektet. Vi gikk gjennom brukermedvirkning og planarbeidet frem til skolen skal tas i bruk. I tillegg har vi fått en digital omvisning av andre nybygde og ombygde skoler og hva som finnes av muligheter. Dette ser lovende ut. Jeg er veldig fornøyd. Vi gleder oss til innspillsrunden hvor både elever, ansatte og foreldre får god anledning til å komme med ønsker angående ny skole, sier Hammergren Stensli.

– Gjør en god jobb

FAU-leder på Sofiemyr skole, Sigrid Anna Oddsen, sier at hennes opplevelse er at dagens rektor gjør en god jobb.

FORNØYD: FAU-leder på Sofiemyr skole, Sigrid Anna Oddsen.

– Hun er tydelig på krav, og bragte en entusiasme inn i arbeidet med FAU og fikk orden på styringsorganet SU. Informasjonsflyten er betydelig bedret etter at hun overtok. Så vil noen alltid etterlyse mer informasjon, vi vet jo fra andre deler av livet at det aldri kan bli nok, sier Oddsen.

Hun påpeker at koronasituasjonen selvsagt har vært krevende for Sofiemyr, som for alle andre skoler, og det har også vært krevende for barn og foreldre.

– Vi har fått en del erfaringer som vi vil ta med oss, også i den videre dialogen med skolen, sier FAU-lederen.

Powered by Labrador CMS