COVID-19

DAGENS COVID-19-STATUS: 144 SMITTEDE OG 3 DØDE.
DAGENS COVID-19-STATUS: 144 SMITTEDE OG 3 DØDE.

Sjekk koronastatus i Nordre Follo og regionen

Antall smittede i vår kommune utgjør en andel på cirka 37 prosent av alle smittede i Follo.

Publisert

I dag har kommunen rapportert om to nye smittetilfeller, datert tirsdag 22. september.

– Det er fortsatt ingen dramatisk utvikling i smittesituasjonen. Situasjonen er under kontroll og det er ikke behov for nye tiltak, sier Gro Strømsheim, kommunikasjonsrådgiveren i Nordre Follo kommune.

En av de to innbyggere som testet positivt for covid-19 er ansatt tilknyttet Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS) ved Ski sykehus, som kommunen informerte om på pressekonferansen i går.

– Det andre smittetilfellet er ikke knyttet til institusjon eller kjent utbrudd, sier Strømsheim.

Oppegård Avis har skrevet om det nye utbruddet av covid-19 tilknyttet Follo LMS som ble kjent fredag forrige uke. Hittil i dag ble det rapportert om totalt elleve smittetilfeller der hvorav fem tilfeller var registrert hos ansatte og seks hos pårørende/pasienter.

144 smittede og 3 døde

Nordre Follo kommune har hittil meldt 144 smittetilfeller, som er en økning på 18 smittetilfeller i løpet av denne måneden. Tre innbyggere døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april) siden utbruddet startet i vår kommune 11. mars.

Det kan være både overlapp og avvik mellom smittetilfellene som rapporteres av kommunen via kommunens hjemmeside. Dersom den smittede jobber i Nordre Follo kommune, men er bosatt i en annen kommune, vil smittetilfellet kunne omtales i forbindelse med en virksomhet, men allikevel ikke dukke opp på oversikten over registrerte smittetilfeller i kommunen.

Fire innlagt på sykehus

Ifølge VG har Nordre Follo tre dødsfall og 149 personer som er smittet med covid-19 hvorav fire personer er nå innlagt på sykehus knyttet Nordre Follo kommune (red. anm.: tre personer er innlagt på Ahus og en person er innlagt på Kongsvinger sykehus).

Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Minst 408 smittede og 10 døde i Follo

Ser vi på Folloregionen i sin helhet, er det nå registrert minst 408 smittede, og det er fortsatt Nordre Follo som topper koronalisten. Antall smittede i vår kommune utgjør cirka 37 prosent av alle smittede i regionen.

Samtidig er det viktig å påpeke at Nordre Follo er den største kommunen i innbyggertall i hele Folloregionen, og av de totalt seks Follokommunene har vi per i dag den nest laveste andelen av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere (2,51) etter Vestby (2,22).

  • Vestby: 40 innbyggere smittet (2,22) og 0 døde.
  • Nordre Follo: 149 innbyggere smittet (2,51) og 3 døde.
  • Ås: 53 innbyggere smittet (2,59) og 0 døde.
  • Nesodden: 54 innbyggere smittet (2,75) og 1 døde.
  • Frogn: 46 innbyggere smittet (2,9) og 1 døde.
  • Enebakk: 66 innbyggere smittet (5,94) og 5 døde.

Enebakk med sine 66 koronasmittede og fem dødsfall, har fortsatt den største andelen smittede og døde i Follo.

Når det gjelder Oslo, har 491 personer testet positivt for covid-19 i løpet av de siste to ukene. Totalt har 4161 personen blitt smittet (red. anm. tilsvarer andelen av registrert koronasmittede: 6 per 1000 innbyggere) og 51 personer døde i hovedstaden.

For hele Norge er det rapportert om 13.153 smittede og 267 døde per i dag.

Les også: Setter ikke inn ytterligere tiltak

Powered by Labrador CMS