HAR ANDRE TALL: Leif Vedøe i Kolbotn tennisklubb (f.v.), Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Vidar Fålun i OI sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.
HAR ANDRE TALL: Leif Vedøe i Kolbotn tennisklubb (f.v.), Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Vidar Fålun i OI sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.

– Vi kan få mye mer hall for pengene

– Det er fullt mulig å få til flere enn de tre hallflatene kommunen legger opp til for den nye idrettsparken, ifølge idrettslagene og idrettsrådet.

Publisert

Det nærmer seg sluttspurten for planleggingen av den nye idrettsparken og storhallen på Sofiemyr, og Oppegård idrettsråd har sammen KIL, OI og Ski idrettsråd sett på hvilke muligheter som ligger for den nye hallen.

Konklusjonen er at idretten ønsker at det etableres et aksjeselskap med eiere fra kommuner, idretten og privat, bygget på lignende modeller i andre kommuner. Det innebærer at aksjeselskapet bygger og driver hallen selv, med kommunen som største aksjeeier.

Mer flate

Den største mangelvaren i idretten er hallkapasiteten. Når kommunen legger 230 millioner på bordet for en ny storhall, mener idretten at kapasiteten er det viktigste.

Les også: Anleggskomitéen er på plass for den nye idrettsparken

Kommunen har vedtatt å bruke inntil 230 millioner for å bygge tre hallflater, som langt fra dekker underskuddet i dag og overhodet ikke er fremtidsrettet med tanke på befolkningsveksten som kommer, ifølge idrettsrepresentantene.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SKAL ERSTATTES: Sofiemyrhallen (i front) skal rives og erstattes av en ny, stor idrettshall som skal bygges ved kunstgressbanen på Sofiemyr.
SKAL ERSTATTES: Sofiemyrhallen (i front) skal rives og erstattes av en ny, stor idrettshall som skal bygges ved kunstgressbanen på Sofiemyr.

To forskjellige regnestykker

Behovene vil øke kraftig også for skolens bruk av tilfredsstillende innnedørsarealer, i tillegg til at flere vil søke seg til idrettens tilbud. Idretten mener det er realistisk å kunne bygge mye mer enn tre hallflater. Regnestykkene er med andre ord svært
forskjellige.

– Kommunens regnestykke er langt fra vårt. Kostnadene ved å bygge sammenlignbare haller er ca halvparten av det kalkylene for Sofiemyr Crossover er. Hønefoss arena med sine tre flater, basishall og klatreanlegg  ble bygget for 106 mill. Frognerhallen, med sine tre flater, som er under oppføring, har et estimat på 105 millioner kroner. Dette viser at vi kan få til mer når det er snakk om over 100 millioner mer i potten, slik det er her i Oppegård, sier Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb, Jon Erik Ofstad fra KIL og Vidar Fålun fra OI.

– Hele Crossover kan realiseres!

HAR ANDRE TALL: Vidar Fålun i OI, Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.
HAR ANDRE TALL: Vidar Fålun i OI, Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.

Idretten har sammenlignet tall for bygging av tilsvarende hallprosjekter.

– Vi har gjort noen overslag på basis av erfaringstall fra ganske mange hallprosjekter, og vi mener at vi kan realisere mer eller mindre hele Crossover og ikke bare deler, slik kommunen har regnet seg frem til. Herunder er det tre hallflater, en basishall for turn, en klatrevegg, nytt kampsportsenter, dansesal, spinningsrom, styrkerom, møtelokaler, myldrerom og kafé, garderober og fire tennisbaner, sier de.

Les også: – Tidenes idrettsløft

De mener også at det er mulig å få kunstgress på hovedbanen innenfor det avsatte beløpet.

– Sammenlignet med andre anlegg kan det i beste fall bygges en dobbelt så stor hall som det kommunestyret vedtok. Muligheten for å realisere hele Crossover, uten ekstra kostnader for kommunen, vil være tilstede gjennom en selskapsorganisering, sier de.

Aksjeselskap og selvfinansiering

– Styrken ved et aksjeselskap som dette er at det er noe mindre byråkratisk. Når selskapet har fått fullmakter, ressurser og myndighet, vil det ha dette prosjektet som det eneste. Det vil være lettere å prioritere og gjennomføring av bygging går lettere, sier de.

Erfaringer fra andre steder viser også at driftskostnadene blir lavere, noe som på lang sikt kanskje er den viktigste økonomiske gevinsten, ifølge gjengen.

Klikk play for å se video! Her kan du se hvor Sofiemyr Crossover skal realiseres!

En annen modell, er å selvfinansiere hallen med kommunal lånegaranti.

– I praksis kan hele hallprosjektet også finansieres med lånegaranti. Med en slik ordning trenger man ikke bruke så store deler av potten til kommunen som er vedtatt Hønefoss Arena ble bygd av et selskap som fikk garanti fra kommunen og det ble realisert innfor vedtatt budsjett. Det fører til kostnadseffektive løsninger og gode
prosesser, sier de.

PS! Saken fortsetter under videoen! Her kan du se hvor anlegget skal bygges!

HER SKAL HALLEN BYGGES: Den nye storstuen for idretten skal bygges her, ved kunstgressbanen på Sofiemyr.
HER SKAL HALLEN BYGGES: Den nye storstuen for idretten skal bygges her, ved kunstgressbanen på Sofiemyr.

Ferdig trolig i 2020

Mange lurer på når den nye hallen kan stå ferdig.

– VI skulle gjerne sett at byggingen hadde startet i morgen, men det vil nok
trolig gå til 2020. Det gjelder nå å få landet løsningen for eierskapsformen, finansiering og byggeløsning. Vi mener vår løsning er den beste, avslutter de.

Rådmann Lars Henrik Bøhler sier at han har utredet saken og vurdert innspillene fra idretten, og har laget en innstilling som kommer opp til politisk behandling, og at han ikke kan kommentere ytterligere før sakens dokumenter blir offentlige.

 

Powered by Labrador CMS