Leserinnlegg

NYTT FLERTALL: Flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i formannskapssalen på Ski rådhus fredag forrige uke. Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).
NYTT FLERTALL: Flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i formannskapssalen på Ski rådhus fredag forrige uke. Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).

Kommunevalget 2019 var også et personvalg – hva lærte og vil Høyre og FrP?

"Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette", skriver Gunnar Sveen fra lokalbevegelsen OppegårdsVenner i sitt leserinnlegg.

Publisert

Nordre Follo kommunestyre har konstituerende møte 17. oktober med valg av ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Videre lanserer partiene sine utvalgsmedlemmer.

I denne prosessen trenger vi at alle partier og valgte representanter legger godsida til da sammenslåingen av to kommuner – man drifter nå tre – er en svært krevende prosess.

Ordfører–valgordningen bør ikke endres etter et valg

Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette.

FrPs forslag om direkte valg av ordfører kan gjerne diskuteres til neste kommunevalg, men man endrer ikke en valgordning etter at dette er gjennomført.  Personlig ser jeg imidlertid store betenkeligheter ved en slik ordning.

Høyre bør heller ta sikte på å bygge opp en kandidat og en partiledelse for valget i 2023.

Varaordfører – en viktig rolle

Oppegård har hatt ett dominerende parti hvilket de har markert ved å ha begge ordførerpostene.  Dette tror vi også har vært med å bidra til ovennevnte velgerflukt fra Høyre idet vi gjennom dette har fått et «fåmannsvelde» samt at Ap har fungert mer som et støtteparti enn det ledende opposisjonsparti.

Ledende styringsparti i Nordre Follo – Ap – har valgt å gi denne posisjonen til tredje største opposisjonsparti – MDG - hvilket etter min oppfatning er en lokaldemokratisk fordel.

Camilla Hille ville også vært en god kandidat i denne rollen som hun har hatt i Ski, men hun og Venstre valgte klokt nok å la en Oppegårdrepresentant få denne rollen.  Vi bør ha en partipolitisk og geografisk fordeling av lederposisjoner som sikrer bred dekning og oppslutning om og rundt Nordre Follo.

Ski og Oppegård er nå steder – i likhet med alle andre steder – Nordre Follo er kommunen.

Formannskap – en arena for samordning

Det forutgående gruppemøte i Høyre har i Oppegård vært det viktigste beslutningsorgan, og debatten i formannskapet i for stor grad vært preget av en taus majoritet og en splittet opposisjon.

Formannskapet i Nordre Follo må nødvendigvis gjenspeile behovet for å samle samarbeidspartiene og utvalgslederne i sak. Dette - og innføring av spørretime også her - anser jeg for å ville være en lokaldemokratisk styrke.

Kontrollutvalg

I den videre prosess vil det fremkomme kritiske oppfatninger omkring tidligere beslutninger eller forhold hvilket kan havne på Kontrollutvalgets bord.

For å unngå dette bør ingen i dette utvalget ha hatt ansvarlige posisjoner i de tidligere kommuner.

Øvrige utvalg

Jeg har nå gjennom ett år i Oppegård fulgt ett utvalg – Utvalg for Miljø og Plan (UMP) – hvor alle de tunge investeringene ligger.  Det er mitt håp at alle partier nå vektlegger kompetanse når de skal velge sine representanter til dette utvalget i Nordre Follo.

Det er ikke et utvalg for nybegynnere.

Videre at planinitiativ får en bredere oppmerksomhet i prosessen.

Powered by Labrador CMS