ENGASJERTE: Hans Martin Enger og Marthe Arnesen brenner for naturmangfold, klima og livskvalitet.

– Naturen er avhengig av MdG på vippen

Denne lokale MdG-duoen er krystallklare på at naturen trenger et sterkt miljøparti.

Publisert

Høstens valg blir et skjebnevalg for natur og klima. MDG og flertallspartiene har vist i denne perioden at det er mulig å utvikle en god kommune uten å ødelegge mer natur. Til høstens valg står mye natur på spill dersom de blå partiene skulle få flertall alene.

“Nordre Follo kommune leder nasjonen inn i en ny tid der bærekraftig arealforvaltning kommer til å sitte fremst i pannebrasken når kommuneplaner skal lages,” var Senter for bærekraftig areal- og naturforvaltnings (SEBAN) dom over den nylig vedtatte kommuneplanen vår. Fagmiljø over hele landet ser til Nordre Follo på grunn av vår nye og banebrytende naturpolitikk.

Naturen er vår førsteprioritet

MDGs viktigste krav for å gå inn i det styrende samarbeidet i Nordre Follo etter forrige valg var å stanse tapet av all natur som stod i fare for å bli nedbygd. Den lista har vært lang. Fattede vedtak om salg av kommunale natureiendommer, tidligere kommuneplanvedtak for utbyggingsområder og nye forslag til nedbygging i ny kommuneplan.

Vi har reddet mer enn 20 naturperler og naturområder, deriblant Generasjonsparken på Kolbotn, eventyrskogene på Svartskog, Finstadskogen og Ødegård skog. Høyre, Frp og Pensjonistpartiet, og til dels Senterpartiet, har gang på gang stemt for nedbygging.

Også i forhandlinger til høstens valg vil vi sette naturen, selve livsgrunnlaget vårt, som vår førsteprioritet.

Naturmangfold, klima og livskvalitet

Vi vet at bit-for-bit-nedbygging, som har vært normalen til nå, er det som fører oss dypere inn i naturkrisen. Å fortsette å ødelegge natur for å tillate veibygging, bolig eller næring gir noen kortsiktige gevinster, men summen av all nedbygging koster mer enn det smaker. Veldig mye mer.

Nedbygging av natur er den viktigste årsaken til at bestanden av stadig flere fugler, insekter, landdyr og planter raser nedover mot rødlista med en hastighet verden aldri har sett maken til. Vi er inne i klodens sjette masseutryddelse, og for første gang er det menneskene som er årsaken til den.

Det å stanse tapet av natur er også det viktigste tiltaket mot klimaendringer, etter utfasing av fossile brensler. I tillegg er det avgjørende for klimatilpasning. Mens vi skriver dette herjer en av tidenes kraftigste stormer omkring oss - og vi skal takke nærnaturen for at den ikke rammer oss enda hardere. Skogen suger flomvann til seg, asfalt fører det ned i kjellerne våre.

For det tredje: Nedbyggingen av den livsviktige nærnaturen stjeler livskvalitet fra nabolag og framtidige generasjoner. Det er en grunn til at de store sakene som preget valgkampen for fire år siden var nettopp kampen for nærnaturen til folk, enten det var på Finstad, Svartskog eller Generasjonsparken på Kolbotn. Tre eksempler på at engasjement nytter.

Å redde natur er dessverre ikke gjort en gang for alle, men kontinuerlig beinhardt politisk arbeid. Det arbeidet er vi mer enn klare for å fortsette med.

Marthe Arnesen, 1. kandidat Nordre Follo MDG
Hans Martin Enger, 30. kandidat Nordre Follo MDG, 5. kandidat Akershus MDG

Powered by Labrador CMS