OPPSPINN: Jeg mener at avisens journalister burde være mer opptatt av å formidle fakta og gode analyser enn useriøst oppspinn, skriver Knut Oppegaard

– Oppegård Avis er useriøs

«Jeg mener at avisens journalister burde være mer opptatt av å formidle fakta og gode analyser enn useriøst oppspinn», skriver høyrepolitiker Knut Oppegaard.

Publisert

Oppegård avis har i flere saker denne sommeren gått kraftig ut mot politikere og administrasjon i kommunen. Det er bra at avisen tar sin rolle som samfunnsvokter alvorlig, men av og til går ønsket om å skape sensasjonelle overskrifter ut over kvaliteten og ikke minst sannhetsgehalten i det som skrives, og det er både trist og alvorlig.

Kommunens politikere er ikke en elite bestående av heltidspolitikere som lever et beskyttet liv i en verden fjernt fra virkeligheten og velgernes utfordringer. Våre politikere er vanlige mennesker i full jobb eller utdannelse som tar på seg et politisk verv i tillegg til alt annet hverdagen bringer. Kun ordføreren er ansatt på full tid og alle de 30 andre i kommunestyret har sine verv som hobby. Når det er betimelig, fortjener disse selvsagt kritikk, og det må man som politiker tåle, men når Oavis aktivt vinkler sakene på en måte som skaper forakt og distanse mellom velgere og politikere, gjør man både seg selv og leserne en bjørnetjeneste.

DEBATT: Les Oppegård Avis' svar her

Snart skal 31 kommunestyrerepresentanter i Oppegård og 41 i Ski bli til 47 i Nordre Follo. Vi er alle tjent med at de beste blant oss står frem og tar på seg oppgaven med å fullføre byggingen av den nye kommunen, og ikke bare de med tykk nok hud til å riste av seg uberettiget kritikk.

Kolbotnvannet

I flere saker i den senere tid har avisen valgt vinklinger der det sås tvil om administrasjonen og politikerne faktisk vil innbyggerne og de ansatte i kommunens beste. Mange av politikerne har levd hele sitt liv i kommunen og er akkurat like lei seg over vannkvaliteten i Kolbotnvannet som resten av innbyggerne. Hadde det vært en enkel vei ut av problemet, hadde man tatt den for lenge siden, og det burde også Oavis vite.

Ja, det var kritikkverdig at informasjonen om lekkasjene fra Kolben ikke kom frem umiddelbart etter at de var avdekket. Dette har rådmannen med bøyd hode beklaget overfor et samlet kommunestyre. Det samme har politikere som kjente til saken gjort og jeg ville bli meget overrasket over om man ville se en lignende glipp skje igjen. Noen vil faktisk hevde at avisen har fulgt dårlig med i timen siden informasjon om utslippet var tilgjengelig gjennom kommunens postlister. Det som uansett blir viktig nå, er å finne tiltak som faktisk kan gjøre noe med situasjonen.

Det verserer mange teorier om hva som kan hjelpe Kolbotnvannet. En hyppigere utskifting av kommunens ledningsnett er ett åpenbart tiltak, og dagens takt med 1,4% per år bringer oss IKKE til målet raskt nok. Selv målet om 2% per år er for dårlig, vil mange si, og det kan jeg være enig i. Her må fakta på bordet og kan hende må vi nedprioritere andre prosjekter for å løse denne floken, dersom vi mener at dette er den aller viktigste saken i neste periode.

Men aller først må vi bli enige om hva som er den egentlige årsaken. Er det gammel forurensning i lommer på bunnen som stadig frigjøres, er det et underdimensjonert overvannsnett, lekkasjer fra kloakknettet generelt eller andre årsaker som er de viktigste kildene? Utallige ekspertuttalelser har vært hentet inn og ingen har funnet endelig svar. Da er det faktisk ikke så lett å være politiker … Her er det flott at Oavis bringer frem synspunkter, og jeg vil tro at vi alle ser frem til å motta innspill fra den nyopprettede referansegruppen der engasjerte innbyggere, ressurspersoner og berørte politikere sammen kan diskutere saken.

LES OGSÅ: Vi trenger en kritisk presse

Lederkabalen i Nordre Follo kommune

I siste utgave av avisen gjøres det et stort nummer av at prosjektleder for reformprosjektet og påtroppende administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim, har satt sammen en ledergruppe som i rekrutteres fra dagens ledersjikt i Oppegård og Ski kommuner. Artikkelen forsøker å så tvil om viljen og evnen til å ta ut synergier, selv om fakta som motbeviser påstanden finnes i samme artikkel. Dette er journalistikk langt under det nivået som Oavis' lesere fortjener. Oavis er ikke en løssalgsavis som skal leve av sensasjonelle overskrifter, og jeg mener at avisens journalister burde være mer opptatt av å formidle fakta og gode analyser enn useriøst oppspinn.

Fakta i saken er at 8 kommunalsjefer tilbys nye stillinger i administrasjonssjefens stab. Med henne blir dette 9 stillinger. I dagens samlede administrasjon for Oppegård og Ski finnes til sammen 11 kommunalsjefer. 3 av disse er ikke med i den nye "kabelen" mens administrasjonssjefen selv er "ny" om man sammenligner med kommunene hver for seg før reformprosjektet. Det blir en netto "rasjonalisering" på 2 av 11 stillinger, eller 18%, og dette kunne Oavis lett ha regnet seg frem til selv.

At denne effekten blir til ved naturlig avgang, er i tråd med gjeldende føringer og praksis. Når det gjelder øvrige stillinger i kommunene, er det liten grunn til å tro at en lignende rasjonaliseringseffekt kan oppnås. Det blir ikke færre skolebarn eller eldre og summen av antall km vei, vann og avløp osv. vil tilsi en stab som ikke er veldig ulik summen av de 2 kommunenes ansatte. Men det ligger en forventning om at det skal kunne jobbes smartere, bedre, med høyere kvalitet osv. Det bør også kunne gjøres organisatoriske grep spesielt på leder/mellomledernivå når enheter reorganiseres som gir en positiv effekt. Om det er kritikkverdig at stillingene ikke ble utlyst, kan sikkert diskuteres. Så langt har Gro Herheim vist seg som en dyktig leder som vet hva hun gjør, og jeg har tillit til at hun har gjort en god vurdering også her.

Til slutt kan jeg glede Oavis og leserne med at sikre kilder bedyrer at Nordre Follo ikke skal ha et direktørnivå slik mange sammenlignbare kommuner har og at det skal dannes en lederstruktur med få ledernivåer og færre ledere enn i dag.

Jeg velger å tro at avisen har god nok tilgang til både administrasjon og politikere til å kunne få verifisert sine utsagn, slik at man slipper å trykke udokumenterte påstander - med mindre akkurat dette er hensikten. Jeg håper at jeg også i fremtiden skal kunne se frem til å lese Oavis, og med spenning kunne ta turen til postkassen allerede onsdag i håp om at avisen denne uken kom tidlig. Alternativet er at også Oavis bæres rett fra postkassen til papirgjenvinning, og det er det vel ingen som ønsker?

Jeg ser frem til å ønske Sigbjørn Vedeld velkommen som ny redaktør og jeg håper at han vil jobbe for fortsatt høy kvalitet på avisen. Og det er flott når Oavis avdekker kritikkverdige forhold og jeg unner avisen ett og annet "scoop", men vær så snill å ikke gå på akkord med fakta og sannferdighet!

LES OGSÅ:  «Donald Trump, avdeling Oppegaard»

Powered by Labrador CMS