– MER AKTUELT MED NEDBEMANNING FRA 2020: – Nedbemanningen blir mer aktuelt etter at kommunesammenslåingen er realitet om halvannet år, sier rådmann Lars Henrik Bøhler. Fra 1. januar 2020 blir han assisterende administrasjonssjef og stabsleder for budsjett og finans i Nordre Follo kommune.

Varsler nedbemanning

Rådmann Lars Henrik Bøhler har varslet ned­be­manning i kom­munen som et av alternativene for å få driftsbudsjettet i balanse.

Publisert Sist oppdatert

– Nedbemanning er en av de flere alternativene som jeg har vurdert i forbindelse med de store driftsutfordringene i årene fremover, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

På kommunestyremøtet 18. juni sa han at forslaget til driftsbudsjettet for 2019-2022 er meget stramt. Driftsresultatet i 2018 vil bli rundt null, og utover i økonomiplanperioden vil det ikke oppnås et positivt driftsresultat uten enda strammere prioriteringer enn det som ligger til grunn i rådmannens forslag. I tillegg må det gjennomføres effektivisering i hele økonomiplanperioden for å saldere budsjettet, ifølge ham.

Ekstratrykk på driften

– Det skal bygges skoler, idrettshaller og mye annet i Ski og Oppegård de nærmeste årene. De store investeringene gir ekstratrykk på driftsbudsjettet. Vi er nødt til å tenke nytt, ikke minst i lys av kommunesammenslåingen om halvannet år. Aktivitetene må derfor være tilpasset de økonomiske rammene som vi har fått av politikerne, sier Bøhler.

For at driftsbudsjettet skal være i balanse har rådmannen vurdert flere alternativer, blant annet salg av kommunale eiendommer, effektivisering og mer satsning på digitalisering. Nedbemanning er også foreslått.

– Det blir tøffere i årene fremover.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård

– Det foreligger ingen planer om å si opp ansatte per i dag, men det vil være naturlig med nedbemanning for flere av våre virksomheter etter kommunesammenslåingen om halvannet år. Det er fordi det forventes gevinster og vi skal ikke dublere tjenester og ledelse når vi slår oss sammen.

Han sier at frem til 2020 skal det satses på omdisponering av stillingene, forflytting av ansatte fra enkelte stillinger til nye stillinger og nedbemanning ved naturlig avgang, som i forbindelse med oppnådd pensjonsalder.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Varslet driftskutt

Rådmannen sier at allerede i dag har kommunen en kritisk gjennomgang av hver eneste stilling som blir ledig.

– Vi må se i hvilken grad er det behov for den konkrete stillingen. Vi må også tenke nytt og effektivisere driften.

– Du har også varslet driftskutt som et alternativ. Betyr dette at innbyggerne får verre tjenester i årene fremover?

– Ikke nødvendigvis, men vi må tenke nytt og kanskje redusere aktivitetene. Hvis vi jobber smartere og mer effektiv, vil disse tiltakene ikke merkes, sier rådmannen.

Les også: Har bedre økonomi enn nabo

Økt boligutvikling

Vi må øke antall nye boliger og regulere de potensielle boligområdene raskest mulig for å få 4.000 nye innbyggere i Oppegård i løpet av disse to årene.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Bøhler foreslår også flere andre tiltak, blant annet enda mer satsning på boligutvikling:

– For å øke skatteinntektene og derved balansere budsjettet bedre frem til 2020-2021 må vi øke antall nye boliger og regulere de potensielle boligområdene raskest mulig for å få 4.000 nye innbyggere i Oppegård i løpet av disse to årene. Det er ikke realistisk, men jeg vil arbeide aktivt sammen med utbyggere og boligutviklere for å ønske flere velkommen til Oppegård og Nordre Follo, sier han.  

Når det gjelder nabokommunen, har rådmannen i Ski nylig varslet i sitt handlingsprogram om at de trenger 20.000 nye innbyggere i samme periode.

Les også: Nei til utbygging

Oppegård Avis har tidligere skrevet at gapet mellom Oppegård og Ski er stort, spesielt innen økonomi. I årets Kommunebarometer er Oppegård rangert på 90. plass på landsbasis innen økonomisektoren mens Ski har forverret sine resultater siden i fjor og er rangert på 394. plass blant de 422. kommunene i Norge.

Les også: Fortsatt på toppen

 

Powered by Labrador CMS