GJERSJØEN: I dag er det lov å bade i Gjersjøen, men ikke såkalt organisert.

Dette kan bli forbudt

Mattilsynet ønsker at kommunen vurderer å totalforby bading i Gjersjøen.

Publisert

Er du av typen som liker å ta deg en dukkert i Gjersjøen? Det kan det bli en slutt på.

Mattilsynet ønsker ifølge regionavisen ØB ( bak betalingsmur ) at Nordre Follo kommune skal ta stilling til om det skal bli totalforbud mot bading i Gjersjøen, kjent som vår drikkevannskilde.

– Mattilsynet forventer at bestemmelsene gjennomgås i samarbeid med Oppegård vannverk og oppdateres, dette gjelder spesielt forbud mot aktiviteter som fiske, bading, camping m.m., skriver tilsynet i sin høringsuttalelse, uttaler Mattilsynet til regionavisen.

Ikke bare bading

I forbindelse med kommunens forslag til arealplan mener Mattilsynet at kommunen ikke gjør nok for å beskytte den viktige drikkevannskilden. Deriblant forventer de at Nordre Follo kommune går gjennom bestemmelsene hva gjelder fritidsaktiviteter. Det betyr blant annet at det kan bli forbud mot fikse, padling, bading og camping ved Gjersjøen.

Innspillet mottas med motstand hos Nordre Follo kommune.

– Kommunedirektøren kan ikke se at det er faglig godt nok grunnlag for å gå til et totalforbud mot bading, fisking, camping/telting og ferdsel med båt (robåt, kano, kajakk og padlebrett) på Gjersjøen da det ikke er god nok dokumentasjon på at disse aktivitetene har så stor negativ påvirkning på vannkvaliteten i Gjersjøen at det må forbys, uttaler kommunedirektøren i samme sak.

Flere kilder til dårlig vannkvalitet

Det er derimot kjente kilder til dårlig vannkvalitet i Gjersjøen i dag. Blant annet gamle spillvannsledninger. Spillvannsledninger fører bort avløpsvann fra husholdninger, bedrifter og så videre. Noen av disse ledningene lekker ut i bekker som igjen finner veien til Gjersjøen.

Vannet vi drikker er uansett veldig godt renset og analysert før det havner i glasset på et kjøkken nær deg.

Dette står på kommunens nettside om vannkvalitet:

«Oppegård vannbehandlingsanlegg tar daglig vannprøve for både mikrobiologiske og kjemiske parameter. I tillegg til de ordinære prøvene som er planlagt i henhold til drikkevannsforskriften, tar vannverket ekstra prøver ved behov basert på løpende risikovurdering i tråd med interne driftsrutiner. Disse prøvene blir analysert av akkreditert laboratorium.»

DRIKKEVANNET TIL 40.000 MENNESKER: Gjersjøen i høstsol.

NB: ØB publiserte en sak om dette 10. april. Saken kan leses bak betalingsmur her.

Powered by Labrador CMS