På vei til Nordre Follo

SKAL RIVES: Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS.
SKAL RIVES: Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS.

UTE Oppegård ut fra Oppegård

Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, som blant annet har ansvaret for å drifte og videreutvikle kommunens veier, parker, vannforsyning og avløp, kan bli flyttet fra Sofiemyr til Drømtorp.

Publisert

Det var bare for drøye tre år siden ansatte gikk gjennom en omfattende omorganisering der flere virksomheter ble slått sammen. Nå skal UTE Oppegård splittes i Vei og park og Vann og avløp for å samordnes med Ski.

Det er foreløpig usikkert hva som skjer med UTE Oppegård, som ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS.

      UTE Oppegård:

  • UTE Oppegård er en kommunalteknisk virksomhet som består av fire avdelinger:
  • Vann og avløp
  • Park og idrett
  • Vei (veivedlikehold, trafikktjenesten, transporttjenesten)
  • Planavdeling

Sistnevnte er forresten vedtatt utvidet, med foreløpig antatt byggestart i september 2020–januar 2021. I forbindelse med dette er det også vedtatt at UTE Oppegård skal flyttes til et annet sted. Dette ble vedtatt i formannskapet for snart ett år siden.

Skal flyttes til et annet sted

FORESLÅR SAMLOKALISERING: Prosjektrådmann Gro Herheim.
FORESLÅR SAMLOKALISERING: Prosjektrådmann Gro Herheim.

I saken "Samlokalisering av fagmiljøer – fase 2", som skal behandles i Fellesnemnda for Nordre Follo i dag, kan vi lese at prosjektrådmann i Nordre Follo, Gro Herheim, ønsker å vurdere flere alternativer for helt eller delvis samlokalisering av fagmiljøer innen Vei og park og Vann og avløp i Oppegård og Ski.

"Både Drømtorp (red. anm.: Den kommunaltekniske virksomheten i Ski er lokalisert her) og andre lokasjoner vil bli vurdert i denne sammenhengen. Lokaliseringsalternativer vil lagt frem for politisk behandling", skriver hun.

Kan bli samlokalisert på Drømtorp

Den kommunaltekniske virksomheten (Vei og Park og Vann og Avløp) i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A. "Dette området har behov for betydelig kapasitet innen lager, verksted, garasjer, garderober med mye mer, og krever derfor mye areal", ifølge saksfremlegget.

KOMMUNALTEKNIKK I SKI: Den kommunaltekniske virksomheten (Vei og Park og Vann og Avløp) i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral.
KOMMUNALTEKNIKK I SKI: Den kommunaltekniske virksomheten (Vei og Park og Vann og Avløp) i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral.

 

 

– Vi har tre alternative konsepter på lang sikt og ett konsept på kort sikt, som det nå jobbes med og som vi har en intern frist på i november. Vi vil ikke gå ut med mer informasjon nå enn det folkevalgte har fått i saken, som skal behandles i dag i Fellesnemnda. Vi planlegger å fremme et konsept i løpet av året, sier kommunalsjef for Samfunn og teknikk, Ellen Wibe, og eiendomssjef i Oppegård kommune, Liv Karin Sørlie.

– Er tomten til motocrossbanen blant lokaliseringsalternativene som vurderes av dere?

– Vi har tre alternative konsepter på lang sikt og ett konsept på kort sikt.

– Nei, tomten til motorcrossbanen er ikke blant alternativene vi vurderer, sier de to.

KAN BLI FLYTTET HIT: Den kommunaltekniske virksomheten i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A.
KAN BLI FLYTTET HIT: Den kommunaltekniske virksomheten i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A.
NY VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen fra Ytre Enebakk er konst. virksomhetsleder for UTE Oppegård ut dette året.
NY VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen fra Ytre Enebakk er konst. virksomhetsleder for UTE Oppegård ut dette året.

 

70 medarbeidere i Oppegård

– Etter at Oppegård og Ski er slått sammen fra og med 1. januar 2020, skal de kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski slås sammen og splittes i to virksomheter: Vei og park og Vann og avløp.

Gry Larsen, konst. virksomhetsleder for UTE Oppegård

Nesten 70 medarbeidere i UTE Oppegård er berørt av dette. Om lag 30 medarbeidere har behov for kontorplasser, ifølge Herheim.

Gry Larsen (49) fra Ytre Enebakk er Oppegårds nye virsomhetsleder for UTE Oppegård. 49-åringen, som bor i Ytre Enebakk, er utdannet sivilingeniør. Mesteparten av sin fartstid jobbet hun i Statens vegvesen. De siste fire årene jobbet hun i Ski kommune.

Tirsdag 10. september overtok hun stillingen til virksomhetsleder for UTE Oppegård, Heidi Tomten. Sistnevnte har takket ja til en ny stilling i Oslo kommune.

Gry Larsen skal nå være konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård ut dette året.

– Etter at Oppegård og Ski er slått sammen fra og med 1. januar 2020, skal de kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski slås sammen og splittes i to virksomheter: Vei og park og Vann og avløp, sier hun.

SKAL RIVES: Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS.
SKAL RIVES: Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS.

Ifølge Larsen blir hun da leder for virksomheten Vei og park i Nordre Follo kommune, mens Tom Schei (red. anm.: jobber i dag som virksomhetsleder for Kommunalteknikk i Ski) skal lede virksomheten Vann og avløp i Nordre Follo.

Deler av byggningsmassen skal rives

SLIK KAN MILJØSTASJONEN BLI UTVIDET: Konseptet viser at dagens bygning til UTE Oppegård er revet.
SLIK KAN MILJØSTASJONEN BLI UTVIDET: Konseptet viser at dagens bygning til UTE Oppegård er revet.

– Hva skjer med lokalene til UTE Oppegård i Sofiemyrveien 8?

– I henhold til vedtatt konsept fra konseptvalgutredningen (KVU) er planen at deler av bygget må rives for å gi plass til nødvendig behov for inn- og utkjøring til gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS. Resterende bygningsmasse planlegges bygget om/pusset opp for bruk til den nye gjenvinningsstasjonen, sier konstituert virksomhetsleder for prosjektkontoret i Oppegård kommune, Aud Val.

 

BLIR KOMMUNALSJEF FOR EIENDOM OG BYDRIFT I NORDRE FOLLO: Fra 1. januar 2020 skal Ellen Wibe være kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Her er hun avbildet i forbindelse med saken om Sofiemyr svømmehall.
BLIR KOMMUNALSJEF FOR EIENDOM OG BYDRIFT I NORDRE FOLLO: Fra 1. januar 2020 skal Ellen Wibe være kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Her er hun avbildet i forbindelse med saken om Sofiemyr svømmehall.

 

Les også: Dette er planen for miljøstasjonen

Ble slått sammen for drøye tre år siden

Det var bare for drøye tre år siden at den kommunaltekniske virksomheten i Oppegård ble omorganisert. De tre kommunale virksomhetene, Vei og park, Vann og avløp og Idrett og friluftsliv, ble slått sammen til UTE Oppegård i 2016/2017 etter en omfattende og kostnadskrevende prosess.

Ellen Wibe (54) fra Oslo kom i 2015 til Oppegård kommune som innleid konsulent for å ­omstille den kommunaltekniske virksomheten i vår kommune.

I 2017 ble hun ansatt som kommunalsjef for Samfunn og teknikk i Oppegård kommune (overtok stillingen til kommunalsjef Espen Dag Rydland). Siden den gang har hun ansvar for vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt idrett og friluftsliv i Oppegård.

Fra 1. januar 2020 skal hun være kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune.

Wibe er utdannet innen informasjonsteknologi fra Nord-Trøndelag distriktshøgskole (toårig utdannelse) med videreutdanning i coaching fra Ringom-instituttet (deltids studier, to semestre).

Tidligere jobbet hun som møbelselger i Namsos, har fem års ­erfaring fra norsk toppolitikk (fra formann i Fremskrittspartiets Ungdom i Nord-Trøndelag til politisk nestformann i Frp), ­som selvstendig næringsdrivende (kommunikasjonsrådgiver) og som leder for det interkommunale prosjektet «Lokalmedisinsk senter» i Hallingdal.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Labrador CMS