På grunn av den pågående tunnelrehabiliteringen i Osloområdet ble det etablert midlertidige kollektivfelt langs E6 syd for Oslo, mellom Nøstvedt-tunnelen og Klemetsrud og langs E6 nord for Oslo mellom Karihaugen og Hvam for å sikre bussenes framkommelighet.

– Erfaringer viser at det fungerer godt for bussenes framkommelighet og vi åpner nå opp for annen trafikk i kollektivfeltene, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Skiltene skiftes i natt

Natt til tirsdag 29. november monteres skiltene langs E6 syd for Oslo mellom Nøstvedt-tunnelen i Akershus og Klemetsrud i Oslo. Natt til onsdag 30. november monteres skiltene langs E6 nord for Oslo mellom Karihaugen i Oslo og Hvam i Akershus.

– Det blir skiltet på samme måte som E18 inn/ut mot Oslo fra sør og vest. Ved å åpne for taxi og elbil hele døgnet – men med krav om passasjer i elbil i tidsrommet fra klokken 07.00-09.00 og klokken14.00-18.00, vil det gi bedre utnyttelse av eksisterende vegareal, samt enhetlig skilting, sier Karbø.

Statens vegvesen vil følge den nye ordningen fortløpende. Dersom bussene hindres framkommelighet vil det bli satt inn tiltak for igjen å sikre bussene høyeste prioritet.