Strekningen stenges på grunn av pågående arbeider knyttet til tunnelrehabilitering. Det vil foregå arbeider både i tunnelen og i dagsonen utenfor tunnelen.

Omkjøringer

Stengingen gjennomføres på nattestid fra søndag kveld 20. november klokken 21.00 og til og med søndag 27. november klokken 05.30.

For trafikken på E6 i nordgående kjøreretning mellom Sonsveien og Vestby syd vil det være skiltet omkjøring på Gamleveien/Osloveien.

Det vil ikke være omkjøring for trafikken på E6 i sydgående retning.