I august 2019 ferdigstilles omsorgsboligbygget i Edvard Griegs vei. Dette moderne omsorgsbygget i Kolbotn sentrum vil få 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner (kaféog vaskeri) og base for hjemmetjenesten. Bygget får til sammen fem etasjer, hvor femte etasje blir en døgnbemannet demensavdeling.
I august 2019 ferdigstilles omsorgsboligbygget i Edvard Griegs vei. Dette moderne omsorgsbygget i Kolbotn sentrum vil få 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner (kaféog vaskeri) og base for hjemmetjenesten. Bygget får til sammen fem etasjer, hvor femte etasje blir en døgnbemannet demensavdeling.

Hva skal omsorgsboligene hete?

Rådmannen foreslår at Kolbotn omsorgsbolig vedtas som navn på de nye omsorgsboligene som bygges i Edvard Griegs vei.

Publisert

Dette moderne omsorgsbygget i Edvard Griegs vei i Kolbotn sentrum vil få 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner som kaog vaskeri, og base for hjemmetjenesten.

Byggearbeidene startet i oktober 2017 og skulle etter planen bli ferdigstilt i slutten av mai 2019. Nå viser det seg at ferdigstillelsen utsettes til august.

Omsorgsboliger i Edvard Griegs vei

Bygget får til sammen fem etasjer, hvor femte etasje blir en døgnbemannet demensavdeling med 16 leiligheter.

På taket blir det en takterrasse.

Det skal være 72 leiligheter i størrelser fra rundt 45 kvadratmeter til 50 kvadratmeter per leilighet.

Bygget får massivtre i gulv og vegger fra andre etasje og opp. Utvendig får bygget en brun gylden trekledning.

På østsiden, mot eksisterende boliger, blir det et offentlig torg. På den andre siden av bygningen, mot vest, blir det adkomst med snuplass samt innkjøring for varelevering.

Les også: –  Vi har kontroll på fremdriften og økonomien

Edvard Griegsvei omsorgsboliger

Førstkommende onsdag skal formannskapet behandle saken om navnet for dette bygget.

I saksutredningen skriver kommunen at underveis i prosjekteringsfase og byggefase har omsorgsbygget blitt kalt Edvard Griegsvei omsorgsboliger, men det presiseres at det ikke foreligger noe endelig vedtak på valg av navn.

Kommunen presenterer tre forslag til navn på det nye omsorgsboligbygget:

  • A. Kolbotn omsorgsboliger
  • B. Edvard Griegsvei omsorgsboliger
  • C. Ingiertun eller Ingiertunet omsorgsboliger

Etter det geografiske området

Rådmann Lars Henrik Bøhler foreslår at forslaget A. Kolbotn omsorgsbolig vedtas som navn. I sin anbefaling skriver han at alle de tre navnene kan benyttes og vil være gode navn for omsorgsboligen.

"Alle navnene vil gi en god beskrivelse av byggets hovedformål. Rådmannens innstilling bygger på at tilsvarende omsorgsboliger har blitt gitt navn etter det geografiske området bygget ligger i", siriver rådmannen.

Kolbotn omsorgsboliger

Dette navnet foreslås med bakgrunn i at det er brukt stedsnavn for omsorgsboligertidligere, både ved Bjørkås omsorgsbolig og ved Greverudomsorgsbolig, ifølge saksutredningen.

Det understrekes at disse omsorgsboligene har samme målgruppe som det nye omsorgsboligbygget.

"Ved å kalle boligen Kolbotn omsorgsbolig vil det si noe om hvor boligen ligger og hva primærbruken av boligen benyttes til. Det gir ingen referanser til kaféen og dagsenteret som ligger i bygget, men det er mulig å gi kafeen og dagsenteret egne navn selv om bygget heter Kolbotn omsorgsboliger", skriver kommunen.

Edvard Griegsvei omsorgsboliger (EGO)

Dette navnet er benyttet i prosjekterings- og byggeperioden. Det er godt innarbeidet og benyttet både administrativt og blant innbyggere, ifølge saksutredningen.

Videre skriver kommunen at navnet gir en presis beskrivelse av beliggenheten til bygget.

"Den siste omsorgsboligen som ble oppført benyttet også gatenavn som navn på boligen, Valhallaveien. Det er et langt navn og forkortelsen EGO har vært benyttet underveis i prosessen. Dette kan føre til at EGO fortsatt vil bli brukt muntlig om navnet Edvard Griegsvei omsorgsboliger blir valgt", skriver kommunen.

Ingiertun - eller Ingiertunetomsorgsboliger

Dette navnet er et forslag fra ansatte som skal jobbe i boligen. Navnet er unikt som egennavn, og kan benyttes også uten å henge på omsorgsboliger, ifølge saksutredningen.

"Å gi bygget et navn som har en egen identitet uten at man må legge omsorgsbolig, dagsenter, eller kafé til navnet, kan være fint for å understreke at dette bygget skal være et sted for alle innbyggere", skriver kommunen.

Videre står det at navnet har også åpenbare stedsreferanser da bygget ligger på Ingiertunellen rett nedenfor Ingieråsenskole, men er ikke det opprinnelige navnet på stedet bygget ligger.

Kommunen skriver også at i Nordre Follo er bruk av tun brukt både om omsorgsboliger (Kråkstadtunet) og sykehjem (Finstadtunet).

Les også: Omsorgsboligene tegnes av lokal arkitekt

Powered by Labrador CMS