SKAL LEDE NORDRE FOLLO: Gro Herheim tiltro i stillingen som prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Oppegård og Ski den 1. september 2017. Fra 1. januar 2020 skal hun være administrasjonssjef for Nordre Follo kommune.

Alle sjefene beholder jobben

Dobbel så stor kommune – dobbelt så mange ledere. Det blåser ikke på toppene i Nordre Follo kommune. Den nye ledergruppen er nå satt sammen, ingen stilling ble utlyst og sjefene er de samme som i dag. For de øvrige ansatte i den store kommunen byr fremtiden på effektivisering.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Oppegård og Ski to rådmenn og ni kommunalsjefer til sammen. Når Oppegård og Ski slås sammen i én kommune 1. januar 2020, får Nordre Follo kommune en ny administrativ ledelse, bestående av administrasjonssjef Gro Herheim og seks kommunalsjefer og tre stabsledere.

Ingen ansatte skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen, uavhengig av om du er leder eller ikke.

Gro Herheim

– Ingen ansatte skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen, uavhengig av om du er leder eller ikke. Alle ansatte har de samme vilkår og rettigheter, sier prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Oppegård og Ski, Gro Herheim (50), og viser til omstillingsavtalen for kommunereformen.

SKAL LEDE NORDRE FOLLO: Gro Herheim (50), bosatt i Revetal i Re kommune i Vestfold.

Nåværende stilling: Prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Oppegård og Ski (siden september 2017).

Ny stilling (fra 1. januar 2020): Administrasjonssjef i Nordre Follo kommune.

Tidligere arbeidserfaring: 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik og Svelvik kommuner, de siste fire årene som rådmann i Svelvik. Har også erfaring som fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold og som selvstendig næringsdrivende (planlegger i eget firma).

Utdannelse: Landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging (fem år) med videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse.

I september i fjor ble Herheim valgt som administrasjonssjef for Nordre Follo fra 1. januar 2020. Nå er det også besluttet hvem som skal lede den nye kommunen sammen med henne.

Les også: Varsler nedbemanning

Disse er valgt til å lede Nordre Follo kommune

Den nye ledergruppen for Nordre Follo ble presentert den 11. juni. Her får en en presentasjon av alle de nye lederne:

1. Lars Henrik Bøhler (60), bosatt på Siggerud

Lars Henrik Bøhler
 • Nåværende stilling: Rådmann i Oppegård ­kommune (siden 2016).
 • Nye stillinger (fra 1. januar 2020): 1. Ass. ­administrasjonssjef. 2. Stabsleder for budsjett og finans i Nordre Follo kommune.
  3. Konst. stabsleder for digitalisering i Nordre Follo kommune ­(stillingen skal lyses ut).
 • Utdanning: Juridiske studier, Politiskolen, beredskap- og krisehåndtering ved Forsvarets Høgskole, Handelskolen, lederutviklingsprogrammet Solstrand i regi av Handelshøyskolen i Bergen.
 • Tidligere arbeidserfaring: Direktør for Politiets ­Fellestjenester, direktør for politiets data- og materielltjeneste, økonomi- og administrasjonssjef ved Oslo politidistrikt, prosjektleder i Politidirektoratet og konsulent i Justisdepartementet.

2. Jane Short Aurlien (57), bosatt i Rygge

Jane Short Aurlien
 • Nåværende stilling: Rådmann i Ski kommune (siden 2017).
 • Ny stilling (fra 2020): Stabsleder for organisasjonsutvikling i Nordre Follo kommune.
 • Utdanning: Barnehagelærer (Høgskolen i Telemark), personalutvikling og ledelse (Høgskolen på Lillehammer) og ledelse (Universitetet i Oslo).
 • Tidligere arbeidserfaring: Kommunalsjef i Ski og Halden, virksomhetsleder i Råde, leder for landsdekkende administrasjonssenter samt administrasjonssjef og personal- og lønnsjef for Statens vegvesen Østfold.

3. Ellen Wibe (53), bosatt i Oslo

Ellen Wibe
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Samfunn og teknikk i Oppegård kommune (siden 2017) med ansvar for vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt idrett og friluftsliv.
 • Ny stilling (fra 1. januar 2020): Kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune.
 • Utdannelse: Informasjonsteknologi fra Nord-Trøndelag distriktshøgskole (toårig utdannelse) med videreutdanning i coaching fra Ringom-instituttet (deltid, to semestre).
 • Tidligere arbeidserfaring: Møbelselger i Namsos, fem års ­erfaring fra norsk toppolitikk (fra formann i Fremskrittspartiets Ungdom i Nord-Trøndelag til politisk nestformann i Frp), ­selvstendig næringsdrivende (kommunikasjonsrådgiver), samt ledet det interkommunale prosjektet «Lokalmedisinsk senter» i Hallingdal. Kom til Oppegård som innleid konsulent for å ­omstille teknisk sektor i 2015.

4. Else Karin Myhrene (61), bosatt i Oslo

Foto: Jan Walbeck
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for helse, sosial og pleie og omsorg i Oppegård kommune (siden 2008).
 • Ny stilling (fra 2020): Kommunalsjef for arbeid og inkludering i Nordre Follo kommune
 • Utdanning: Utdannet sykepleier fra Røde Kors sykepleierskole (3 år), lederutdanning for helse og sosialsektoren (2 år), helsesøsterutdanning (1år) og helse, miljø og sikkerhet (1 år) fra Høyskolen i Akershus.
 • Tidligere arbeidserfaring: Sykepleier på Haukeland sykehus, Rikshospitalet, i Oslo og Oppegård kommuner (i Oppegård jobbet både på institusjon og i hjemmesykepleien). Etter helsesøsterutdanning var hun ledende helsesøster i Oppegård før hun ble virksomhetsleder i Helsetjenesten i 2004-2008.

5. Monica Lysebo (45), bosatt i Ski kommune

Monica Lysebo
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner) i Oppegård kommune (siden 2016).
 • Ny stilling (fra 2020): Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo kommune.

 • Utdannelse: Utdannet jurist (cand. jur. fra UiO) med videreutdanning i HR/ledelse fra BI.
 • Tidligere arbeidserfaring: Har bl.a. erfaring som advokat fra Flod & co/Hersløv, Flod & co. I Oppegård kommune: som juridisk rådgiver, koordinator for jus og innkjøp, leder for HR, økonomi og tjenesteutvikling (seksjonsleder for Organisasjon og tjeneste), prosjektleder for kommunereform i Oppegård og kommunalsjef for organisasjonsutvikling.

6. Sten Tore Svennes (49), bosatt i Moss

Sten Tore Svennes
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for for barnehage og kultur i Oppegård (siden 2017).
 • Ny stilling (fra 2020): Kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.
 • Utdannelse: Ledelse, økonomi, organisasjonsvitenskap, pedagogikk fra Universitetet i Bergen og BI i Oslo. Cand. mag. (260 studiepoeng) pluss 90 studiepoeng i ledelse, til sammen fem år.
 • Tidligere arbeidserfaring: Kommunalsjef (1 år i Oppegård for oppvekst og kultur, 3 år i Nore og Uvdal og 4 år i Ulvik), rektor i 16 år (4 år i Sarpsborg, og resten i Nord-Trøndelag).

7. Marit Kronborg (50), bosatt i Fetsund

Marit Kronborg
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for velferd i Ski ­kommune (siden 2015).
 • Ny stilling (fra 1. januar 2020): Kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune.
 • Utdanning: Master of management og programmet ­Rådmannens nye lederrolle fra BI, bachelor i kommunal ledelse fra BI, helsesøsterutdanning fra Høyskolen i Bergen, ­sykepleierutdanning fra Diakonhjemmets høyskole, Sagavoll folkehøyskole.
 • Tidligere arbeidserfaring: Sykepleier og helsesøster, hjemmesykepleier, eier og driver av familiebarnehagen, ­diabetessykepleier, enhetsleder for Helse barn og unge i Enebakk samt kommunalsjef for Helse og omsorgs­avdelingen i Enebakk.

8. Anne Melsom (62), bosatt i Son

 
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune (siden 2017).
 • Ny stilling (fra 2020): Konst. kommunalsjef for kultur og samskaping i Nordre Follo kommune (stillingen skal lyses ut).
 • Utdanning: Almennlærer (adjunkt) fra Oslo Offentlige lærerhøgskole og UiO, utdanningsledelse/skoleledelse (bachelor) fra UiO, prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, aksjonslæring fra Høyskolen i Lillehammer og innovasjon fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Tidligere arbeidserfaring: Rektor (Bøleråsen skole), inspektør og assisterende rektor (Hebekk skole), lærer (Ski, Vevelstadåsen og Siggerud skoler).

Ikke lyst ut

Ingen av disse stillingene i ledergruppen ble lyst ut. I stedet for det ble det gjennomført en intern omrokkering av de nåværende rådmenn- og kommunalsjef-stillingene i Oppegård og Ski kommuner.

– Hvorfor ble ingen av disse stillingene lyst ut offentlig eller internt?

– Den interne prosessen ble gjennomført i tråd med vedtaket i Fellesnemnda fra den 24. april i år. Det ble bestemt at vi skulle prioritere intern rekruttering av alle nøkkel- og lederstillinger, med mindre nødvendig kompetanse mangler. Da vi er heldige å ha mange kompetente ledere i Nordre Follo som ønsket å være med å bygge den nye kommunen, er det kun behov for å lyse ut to av stillingene i den nye ledergruppen, sier Herheim.

Hun er strålende fornøyd med den nye ledergruppen hittil.

– Kompetanse har vært grunnleggende i denne prosessen. Vi har vurdert nøye alle kandidatene, og kan si at de som sitter nå i ledergruppen er absolutt kompetente til å påta seg de nye oppgavene.

– Meget høye krav

Utdannelsen og arbeidserfaringen hos de enkelte i ledergruppen varierer mye. Les mer om bakgrunnen til de nye lederne i faktaboksene på side 10-11 i denne avisen.

– Mener du alle disse kandidatene har den beste kompetansen i hele Nordre Follo for å forvalte de viktigste oppgavene i den nye kommunen, uten at disse stillingene måtte lyses ut?

– Ja, det er stilt meget høye krav til kompetanse og erfaring til ledergruppa for Nordre Follo – og jeg er glad for og stolt av at vi har kunnet rekruttere så mange dyktige ledere fra egen organisasjon. Bredde og variasjon i ledergruppens kompetanse er avgjørende for at ledergruppen skal fungere optimalt, sier Herheim.

Uten resultatansvar

– Det har blitt valgt en helt ny organisasjonsstruktur for ledergruppen i Nordre Follo som tydeliggjør ansvaret i forhold til kommunens tjenester og gjør at det blir en kortere beslutningsvei fra innbyggerne til kommunestyret, sier Herheim.

Dagens struktur med to rådmenn og ni kommunalsjefer (fire kommunalsjefer i Oppegård og fire kommunalsjefer i Ski) blir dermed endret fra 1. januar 2020 til en ny modell med én administrasjonssjef, tre stabsledere og seks kommunalsjefer.

– Sammenlignet med kommunalsjefene skal stabsledere ikke ha resultatansvar i forhold til våre tjenester, de har ansvar for helhetlig styring og skal bidra med utviklingsstøtte og rådgivning for tjenestene, forklarer Herheim.

Ni kommunalsjefer

Kommunesammenslåingen skulle handle om effektivisering på alle nivåer, inkludert toppnivået, men det viser seg at av dagens administrasjonsledelse i Oppegård og Ski er det bare kommunalsjefene Jorunn B. Almaas (65) i Oppegård samt Kjell Sæther (64) og Erling Berg (69) i Ski som ikke rykket frem til de nye administrative lederstillingene i Nordre Follo. Trolig på grunn av sin alder.

Oppegård Avis har fått bekreftet at Jorunn B. Almaas (65), som jobber som kommunalsjef for skole, PPT og barnevern i Oppegård, slutter i stillingen 31. desember 2019. Kommunalsjef for Samfunn i Ski kommune, Erling Berg (69), er innleid midlertidig ut 2019. Kommunalsjef for virksomhetene i Administrasjonen i Ski, Kjell Sæther (64). Det er ikke avklart når han skal gå av med pensjon.

Herheim vil ikke kommentere enkeltansatte og viser til taushetsplikten.

En av de fire kommunalsjefene i Ski, Anne Melsom (62), er er konstituert i stillingen som kommunalsjef for kultur og samskaping, men skal erstattes med en ny person i løpet av kort tid. Stillingen hennes skal lyses ut om et par uker, ifølge Herheim. Det samme gjelder en av de tre nye stillingene til rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler; stillingen som stabsleder for digitalisering.

Større ansvarsområde

Omrokkeringsprosessen har fulgt vedtatt prosedyre, ifølge pressemeldingen, hvor stillingsprofilene til den nye ledergruppen ble besluttet den 4. mai, og kartleggingssamtalene gjennomført en måned senere.

Etter en rettskravvurdering av dagens kommunalsjefer/rådmenn ble ingen av kandidatene funnet å ha rettskrav til stillinger som kommunalsjef/stabsleder i Nordre Follo. Blant annet følger dette av at nytt ansvarsområde og omfang vil bli vesentlig større enn tidligere. Det samme gjelder kompleksitet/arbeidsform.

Etter en samlet vurdering av krav i stillingsprofil sett opp mot kompetanseprofil og kartleggingssamtaler hvor den enkeltes ønsker og prioriteringer fremkom, besluttet administrasjonssjefen innplasseringen den 11. juni.

– Har ikke drøftet lønn

I vedtaket til Fellesnemnda fra 24. april står det blant annet følgende: «En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til ny arbeidsgiver. Ingen ansatte blir å betrakte som overtallige, men ansatte kan få tilbud om en annen stilling enn den de hadde før kommunesammenslåingen».

Videre står det at «ingen ansatte blir sagt opp som direkte følge av kommunesammenslåingen med mindre man avslår tilbud om ny stilling ved innplasseringstidspunktet. De ansatte beholder sine lønns- og arbeidsvilkår som følger av lov og avtaleverk».

– Får ledergruppen lønnsøkning som følge av de nye ansvarsområdene og omfanget samt kompleksitet/arbeidsform som vil bli vesentlig større enn tidligere?

– Det har ikke vært drøftet endring av vilkår med henhold til lønn eller andre godtgjørelser for ansatte i Nordre Follo. Dette forutsettes gjennomført etter ordinære prosedyrer ved utarbeidelse av lønnspolitikk og lønnsforhandlinger for ansatte i den nye kommunen, sier Herheim.

Powered by Labrador CMS