Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

TRE AV ELLEVE: Kun tre av de totalt elleve partiene som stiller til valget er for innføring av eiendomsskatt i i Nordre Follo.
TRE AV ELLEVE: Kun tre av de totalt elleve partiene som stiller til valget er for innføring av eiendomsskatt i i Nordre Follo.

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har.

Publisert

 

Eiendomsskatten er både omstridt og uoversiktlig. Skatten er basert på verdien av huset ditt – og verdifastsettelsen er opp til den enkelte kommunen. Mange steder er verdien basert på skjønn.

I år har 288 norske kommuner eiendomsskatt på bolig – og til sammen budsjetteres inntekter på nær åtte milliarder kroner. Boligeiere i kommuner med eiendomsskatt vil i år bli krevd for 4.200 kroner i snitt, ifølge nettavisen E24. Sistnevnte har dokumentert at ferske SSB-tall viser store forskjeller. Boligeiere i Alstahaug i Nordland må i snitt betale 9.675 kroner i eiendomsskatt i 2019.

Oppegård Avis har spurt lokalpartiene som stiller til valg om de har planer om å innføre eiendomsskatt i Nordre Follo. Her kan du lese svarene deres samt argumentene for og mot innføring av eiendomsskatt i den nye storkommunen.

Les også: – Vi kan ikke fortsette som nå

Høyre:

 

Nei. Høyre er garantisten mot eiendomsskatt.

Det fordi vi er sikre på at vi kan styre kommunen, med gode tjenester, uten å pålegge innbyggere og næringsliv en ekstra skatt.

For Høyre er det alltid et mål å levere best mulig tjenester for minst mulig penger. Nordre Follo muliggjør ytterligere effektiviseringsmuligheter og stordriftsfordeler som vi skal klare å utnytte.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet

Ap:

Nei. Arbeiderparti sier nei til eiendomsskatt og nei til lokale bompenger.

En grønn og sosial byutvikling vil øke kommunens inntekter. Vi vil vurdere investeringstakten for å redusere lånebelastningen.

Når kommunen planlegger nye bygg, må vi velge gode, funksjonelle og nøkterne løsninger. Satse videre på utbyggingsavtaler, der utbyggerne er med å betale for viktig infrastruktur. Arbeid til alle er jobb nummer en, vi skal skape flere arbeidsplasser og jobbe for lave kommunale avgifter.

 

For å redusere kommunens utgifter vil vi ha en god og effektiv administrasjon med trygge og gode arbeidsvilkår, faste heltidsstillinger og fokus på lavt sykefravær. Vi vil ha lavere ordførerlønn enn den som er i Oppegård i dag og ha færrest mulig topplederlønninger i Nordre Follo.

Sp:

Nei. Det bør ikke innføres eiendomsskatt i Nordre Follo, med mindre lovpålagte tjenester som skole, barnehage og eldreomsorg er direkte truet.

Det kan unngås i Nordre Follo ved en ansvarlig og nøktern økonomistyring, og derfor er ikke eiendomsskatt et aktuelt tema for oss.

 

Senterpartiet i regjering vil sørge for tilstrekkelige overføringer til alle kommuner med en rasjonell og ansvarlig økonomisk politikk for å ivareta innbyggernes behov.

KrF:

Nei. Det bør ikke innføres eiendomsskatt i Nordre Follo.

Vi må holde oppe fokuset på stram kommuneøkonomi for å sikre langsiktig trygghet for det kommunale tjenestetilbudet.

 

For KrF er det viktigste å sikre gode barnehager, skoler, eldreomsorg, inkludering og tjenester for mennesker som trenger at samfunnet stiller opp, fremfor lånedrivende store investeringer som ikke ligger innenfor kommunens primæroppgaver.

Kommunen må kontinuerlig vurdere omstilling, effektivisering, gode innkjøps- og anbudsordninger og salg av eiendom for å redusere lånegjelden.

 

PP:

Nei. Eiendomsskatt er en usosial, ekstrabeskatning som spesielt rammer innbyggere med lav inntekt.

Enker og enkemenn som bor i store eneboliger og bare har minstepensjon, kan bli hardt rammet. Et høyt bunnfradrag er viktig hvis kommunen innfører eiendomsskatt.

Pensjonistpartiet har programfestet at de er imot eiendomsskatt.

 

Rødt:

Ja. Kommunenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) blir stadig mindre, samtidig som kommunene blir pålagt flere oppgaver.

 

I mangel av tilstrekkelige overføringer fra staten vil Rødt innføre eiendomsskatt for å styrke kommuneøkonomien og opprettholde velferdstjenestene.

Eiendomsskatten skal ikke brukes til å nedbetale gjeld.

Venstre:

Nei. Begge kommuner har hatt overskudd hele denne perioden. Vi har gode helse og omsorgstjenester og skolene våre er blant de beste i landet. Eiendomsskatten kan slå urettferdig ut.

 

Den er like stor uansett hvor mye boliggjeld man har, dette rammer særlig unge i etableringsfasen. Boligverdien har også mangedoblet seg siden mange kjøpte bolig, men inntektene er ikke nødvendigvis høyere. Dette rammer eldre, særlig aleneboende.

Venstre vil slanke byråkratiet, ta i bruk ny teknologi for å effektivisere tjenester, styrke innkjøpskompetansen og spille på lag med ideelle og private tjenesteleverandører.

FrP:

 

Nei. FrP er helt i mot eiendomsskatt. Vi vil aldri akseptere at det innføres.

Vi mener at det å skattlegge hjemmet til folk er feil, og eiendomsskatt er i bunn og grunn politisk latskap.

Vi, politikere, må klare å prioritere midlene vi har til rådighet på en god måte, slik at vi slipper å sende regningen over på innbyggerne.

Eiendomsskatt er usosialt og unødvendig.

 

Liberalistene:

Nei. Vi er prinsipielt imot skatter som sådan som krenkelser av eiendomsretten. Skatter er skadelige på ulike vis.

Eiendomskatt rammer hardt når eldre og uføre mister muligheten til å beholde hus og hytte.

Skatter er viktige, men vårt fokus i denne sammenheng er utgiftene. Uten fokus på disse vil politikerne ta opp lån og på den måten skatte borgerne allikevel. Liberalistene vil få ned utgiftene ved å avvikle kommunens virksomhet.

SV:

Ja. Vi vet at Nordre Follo vil få en stram økonomi og et lite handlingsrom. Kommunens gjeldssituasjon kan ikke føre til en reduksjon i kommunens tjenester.

For å skaffe økt handlingsrom for felleskapet kan kommunen innføre eiendomsskatt.

Nordre Follo SV er villig til å innføre eiendomsskatt for å sikre et godt velferdstilbud med god kvalitet i kommunale tjenester som barnehage, skole, helse og eldreomsorg.

Ved en innføring av eiendomsskatt vil vi at den har en sosial profil og et bunnfradrag.

MDG:

Ja. Eiendomsskatt er ingen hellig ku for MDG, hverken den ene eller andre veien.

Oppegård og Ski står foran en kostbar sammenslåing som MDG var sterk imot. Høyre, Krf og Ap ville det annerledes. Rådmennene i Ski og Oppegård varsler reduksjon i kommunale tjenester på grunn av betydelig svekket økonomi.

I valget mellom å redusere kvaliteten i skolen og eldreomsorgen eller innføre svak eiendomsskatt for de rikeste av oss, velger vi det siste. Folk med lav inntekt skal slippe eiendomsskatt.

Les også: Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Powered by Labrador CMS