ØNSKET GRATIS PARKERING I EN TIME: FrP ville reversere Oppegårds tidligere ordning med en times gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser i kommunen.

Ville reversere Oppegårds tidligere ordning med en times gratis parkering

FrPs forslag om å innføre Oppegårds tidligere ordning med en times gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser som har parkeringsavgift i kommunen, ble nedstemt av flertallspartiene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener dette er direkte næringsfiendtlig. Nå er det høy parkeringsavgift alle dager i uken, og nesten hele døgnet. Det er en gavepakke til kjøpesentrene og dertil uheldig for de som ikke er på sentere. Vi mener det ville være en håndsrekning til disse å la folk parkere en time gratis, sier gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Kun opposisjonen ville støtte FrPs verbalforslag om reversering av Oppegårds tidligere ordning med en times gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser som har parkeringsavgift i kommunen.

Da forslaget ble behandlet i kommunestyret torsdag 17. desember, fikk det totalt 19 stemmer (FrP, Høyre og PP) og ble vraket av flertallspartienes 28 stemmer.

– Flertallspartiene ønsker ikke gratis parkering fordi det kan føre til trafikkvekst og forringelse av nærmiljøet. Vi vil prioritere fremtidsrettede fellesskapsløsninger som kollektiv, gange og sykkel, sier gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje.

Manglet 900.000 kroner

– I november fikk vi vite at kommunen manglet 900.000 kroner i budsjettet for parkering i kommunen. Disse pengene hadde vi med i vårt budsjettforslag. Det hadde ikke posisjonen, sier Steenersen.

– Hva er årsaken til at kommunen mangler 900.000 kroner?

– Kommunen har satt parkeringsavgiften for elbil til halv pris av andre biler. Siden det har vært gratis i tidligere Oppegård, antok de at det ville koste 900.000 kroner. Dette beløpet måtte partiene legge inn i budsjettet, forklarer Steenersen.

Ifølge ham har rådmannen sagt at hvis kommunestyret ikke bevilger 900.000 kroner, må det enten økes parkeringsavgiften eller innføres parkeringsavgift flere steder.

– Det er vi mot. Vi mener det er en forferdelig løsning nå, og vil i hvert fall ikke at den skal bli enda verre, sier FrPs gruppeleder.

Nye parkeringsregler fra 1. januar

For en drøy måned siden vedtok kommunestyret nye parkeringsregler i Nordre Follo. De nye reglene, som gjelder i hele kommunen fra 1. januar 2021, er følgende:

  • Parkeringsavgift for elbiler og hydrogenbil settes til 50 prosent av normalsats.
  • Gratis parkering for MC.
  • For nye ladestasjoner og ved oppgradering av eksisterende ladestasjoner skal det være brukerbetaling for strøm.

Ikke lov å parkere utenfor veien – 900 kroner i bot

Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes nå inn.

I tidligere Oppegård kommune ble ikke biler som sto parkert utenfor veibanen på veier regulert med parkeringsforbud ilagt gebyr.

I henhold til gjeldene regelverk er det ikke tillatt å parkere på veiens skulder, grøft eller sideareal når skilt viser at parkering ikke er tillatt, og fra tirsdag denne uken (15. desember) blir du ilagt gebyr på 900 kroner dersom du parkerer kjøretøyet som beskrevet over.

Veier merket med «Parkering forbudt»-skilt

Langs veiene med «parkering forbudt» -skiltet er det kun tillatt med kortest mulig stans, for av- eller påstigning eller kortest mulig stans for lasting eller lossing langs veien. All annen hensetting av kjøretøy er forbudt.

Forbudet gjelder i kjøreretningen på den side av veien hvor skiltet er satt opp, fra skiltet og fram til første vegkryss eller fram til ny regulering med skilt «stans forbudt», «parkering forbudt», «parkeringssone», «slutt på parkeringssone» eller «parkering».

Veier merket med soneregulering

Soneregulering innebærer at det er forbudt å parkere langs veien, uavhengig av kjøreretning eller veiside, helt til en passerer skiltet «slutt på parkeringssone».

Felles for begge skiltinger er at begrepet «veien» også omfatter veiens skulder, grøft og sideareal.

Powered by Labrador CMS