STILLER TIL VALG: Paal Sjøvall stiller til valg for Senterpartiet til høsten.

Senterpartiet reagerer på ensidig debatt om eldreomsorgen

– Det lukter svidd flesk av noen av partienes ytringer i debatten om eldreomsorgen. Sosial ulikhet i helse er allerede et veldokumentert problem i Norge, og vi vil ikke forsterke dette, mener Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg den 25. juli setter Høyres 6.-kandidat Bente Austad Biltvedt eldreomsorgen på dagsorden. Et av mange innlegg som har vært den siste tiden omkring dette temaet. Det er svært gledelig at helse og omsorgstjenestene får stort fokus, for det trengs virkelig – både før og etter valgkampen. Det virker langt på vei som om det er bred politisk enighet i at dette er kanskje den største utfordringen Nordre Follo kommune står ovenfor nå, og i årene som kommer. Men enigheten til tross, så lukter det svidd flesk av noen av ytringene.

Senterpartiet er enig med Høyre i at antallet sykehjemsplasser må opp fremover, særlig plasser for personer med demens, men også korttidsplasser. Men for å øke antall plasser må investerings- og driftsmidler sikres i lokalt budsjett. Derfor vil vi minne om at den rødgrønne regjeringen har gitt klart mer i frie inntekter til Kommune-Norge enn hva Solberg-regjeringen gjorde i sin tid. Kommunene har fått et pluss til tross for merkostnadene dyrtiden har gitt, som regjeringen også har laget solide kompensasjonsordninger for. Verdens beste faktisk. Og dermed skapes bedre muligheter for viktige prosjekter, som utvikling av kommunal helsetjeneste.

Om eldreomsorg er en viktig sak for deg som velger, så er det midlertidig noen politiske skillelinjer. Hvorvidt man ønsker at eldreomsorgen skal være en kommunal oppgave, eller om man ønsker å slippe kommersielle krefter til er kanskje den tydeligste. Senterpartiet går til valg for et sterkt offentlig helsevesen med likeverdige tjenestetilbud for alle innbyggere. Ideelle aktører er langt fra det samme som kommersielle aktører. Sosial ulikhet i helse er allerede et veldokumentert problem i Norge, og vi vil ikke forsterke dette. Med en presset kommuneøkonomi i Nordre Follo må vi politikere være vårt ansvar bevisst, og sørge for verdi i hver krone. Senterpartiet vil sikre at verdien tilkommer innbyggeren i form av tjenester av god kvalitet og ikke i form av styrehonorarer til profittsultne, kommersielle aktører.

Senterpartiet reagerer på hvor ensidig debatten om sykehjemsplasser har blitt. Det vitner om lite politisk innsikt om hvordan helsetjenesten faktisk henger sammen. For den moderne kommunale helsetjenestens bærebjelke er faktisk den hjemmebaserte tjenesten. For eldre med behov for helsehjelp, for personer med utviklingshemming og for personer med psykiske helseutfordringer. Fastlege, innsatsteam, dagtilbud, avlastning, veiledning, transporttjeneste, pårørendestøtte og hjelpemidler. Alt dette skal fungere sammen. Men det hører vi lite om. Når dette fungerer optimalt, vil også utnyttelsen av institusjonsplasser bli bedre enn den er i dag.

Nordre Follo kommune har en stor jobb foran seg. Dimensjoneringen av forebyggende tjenester må opp de kommende årene. Vi erfarer at reduksjon av sykehjemsplasser har vært krevende da kapasiteten på de tjenestene som kan utsette behov for mer ressurskrevende tjenester ikke har vært god nok. Det vil Senterpartiet ta ansvar for å gjøre noe med den kommende perioden. Samtidig må vi sikre en bærekraftig dekningsgrad på langtidsplasser, slik at de som har behov for langtidsplass, faktisk får det.

Befolkningssammensetningen er i endring. En større andel av kommunens driftsbudsjett må rettes mot helse, for å sikre innbyggeren rett tjeneste til rett tid.

Paal Sjøvall

Powered by Labrador CMS