SYKEHJEM: Får alle som vil, plass på sykehjem? Og har kommunen ventelister? Debatten rase.

– Hva er ventelister og hvordan teller vi?

Debatten om ventelister har rast etter oppslagene på Oavis.no. Nå får debattantene svar fra en sykepleier som «står i det» hver dag.

Publisert Sist oppdatert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Vi leser i Oppegård Avis at det er uenighet om det er ventelister eller ikke. Kommunens ledelse sier at vår kommune ikke har ventelister, og at alle som trenger det skal få sykehjemsplass.

Hva er ventelister? Hvordan teller vi? 

1. Vi har innbyggere som etter sykdom og behandling på sykehus ikke kan dra rett hjem til egen bolig men trenger et korttidsopphold på sykehjem før de kan klare seg hjemme igjen. Disse venter noen ganger flere dager før de får plass. De kalles utskrivningsklare, og de tar opp plass og seng på sykehuset selvom de er ferdigbehandlet . Gjennom året er det uker hvor det er mange som venter på et korttidsopphold, andre uker kan det være få eller ingen. Noen av disse har bekreftet dette med innlegg i våre lokalaviser. Om de står på en offisiell venteliste eller ikke, så venter de på plass i et av våre sykehjem.

2. På sykehjemmene våre er det flere, og noen ganger mange som venter på en allerede innvilget langtidsplass. Det er mennesker som har fått et korttidsopphold og som er for syke til å dra hjem igjen. De får innvilget langtidsplass, men det er ikke noen langtidsplass ledig, og de blir liggende i uker og måneder på en korttidsavdeling i påvente av en langtidsplass. De opptar dermed en korttidsplass som de ferdigbehandlede på sykehus venter på. Disse står kanskje ikke på noen formelle ventelister, men de venter altså på en fast plass.

3. I hjemmene er det også mennesker som venter på å få komme på et sykehjem. De står kanskje heller ikke på noen ventelister, men de venter og de pårørende venter. Dette er virkeligheten i hjemmetjenesten for oss som har vårt daglige arbeid der. 

Vi må være ærlige på at vi i framtiden ikke har sykehjemsplass til alle som ønsker det

Anna Bjorvatten Tveit, sykepleier

Så tror jeg vi må være ærlige på at vi i framtiden ikke har sykehjemsplass til alle som ønsker det. Da må vi si det som det er, og ikke si at alle som trenger en sykehjemsplass skal få det. 

Det er ikke sant. 

Og vi kan og bør være mer nyansert når vi snakker om ventelister. 

Kanskje dette kan være litt oppklarende for noen.

Anna Bjorvatten Tveit,
Sykepleier i hjemmetjenesten i kommunen

Powered by Labrador CMS