KRITISK PRESSE: Tore Nordberg mener
KRITISK PRESSE: Tore Nordberg mener

Jeg støtter stort sett Knut Oppegaard

– Jeg har med interesse lest både svar til Knut Oppegård og andre innlegg om etterretteligheten til Oppegård Avis, sier Tore Nordberg i dette leserinnlegget.

Publisert

På min side vil jeg jo si at jeg nok heller til å holde litt med Knut Oppegaards synspunkter, selv om jeg nok ikke deler hans ønske om å stenge Gamle Mossevei for biltrafikk. 

Det er selvsagt både nødvendig og ønskelig med en kritisk og undersøkende presse, men man må få lov til å kritisere også avisene når de går litt for langt i sin iver etter å skape oppslag som «selger».  Og det trenger jo ikke Oppegård Avis i sin litt spesielle stilling, den er en gratisavis.

Les også: – Oppegård Avis er useriøs

Les også: Svar fra redaksjonen til Knut Oppegaard

Jeg er veldig glad for at vi har fått en lokalavis her i Oppegård, og den opptrer stort sett som en anstendig presse bør opptre.  Men det må være lov å kritisere avisen når den ikke er helt presis i sin omtale av forskjellige saker.  Og pressen er ikke alltid presis.  Det gamle ordtaket «Avis er ikke Bevis» har fortsatt full gyldighet.  Det ser man først og fremst når man leser saker som man selv har grundig kjennskap til.  Veldig ofte ser man da unøyaktigheter og til og med små usannheter, som den alminnelige leser ikke legger merke til.

Og noen ganger ser man også at pressen liker å skjevfremstille enkelte saker fordi det gir en mer interessant vinkling.  «Never check a good story» sier man humoristisk blant pressefolk, og det ligger nok en liten kjerne av sannhet i dette.

KRITISK: Tore Nordberg støtter Knut Oppegard, og mener det må være rom for kritikk av pressen.
KRITISK: Tore Nordberg støtter Knut Oppegard, og mener det må være rom for kritikk av pressen.

Når dette er sagt, mener også jeg at vi trenger en undersøkende og kritisk presse.  Og det mener nok også Knut Oppegaard.

Oppegård Avis fungerer etter min mening relativt godt som dette.  Men man må også både akseptere og ønske velkommen kritikk av avisens journalistikk.  Av og til kan man, når man kjenner saken godt, ønske seg en mer balansert fremstilling av enkelte saker, slik Knut Oppegaard har dristet seg til å påpeke.  Og det må han ha lov til uten å bli sablet ned av både den ene og den andre.  Men det er selvsagt lov å være riv rav ruskende uenig både med Knut Oppegaard og meg.

Og særlig viktig synes jeg det er, at avisen er grundig i sin bakgrunnssjekk når det gjelder omtale av politiske saker i kommunen.  Det er tydeligvis ingenting som er så takknemlig som å «knipe» politikere og administrasjon i feil og unøyaktigheter.  Og det er jo faktisk en av avisens fremste oppgaver i samfunnet.  Men jeg mener at det bør gjøres med stor etterrettelighet og grundig bakgrunnsjekk så man ikke «retter baker for smed» og nører opp under unødvendig og ubegrunnet politikerforakt. 

Vi trenger dyktige og engasjerte lokalpolitikere som orker å gjøre en innsats for samfunnet og de bør behandles rettferdig.  De må imidlertid tåle kritikk og fokus når det blir avdekket uheldige beslutninger, som kan forekomme i en travel politikerhverdag.  Men stort sett dreier det seg om konkrete uenigheter.  Da må sakene behandles med stor grundighet og med begge synspunkter klart fremført og diskutert.  Og det er ikke alltid tilfelle, heller ikke alltid i Oppegård Avis.  Og det må både avisen selv og svorne tilhengere tåle å høre.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Det er sagt av kloke folk som i utgangspunktet var imot kommunesammenslåingen med Ski, at beslutningen er tatt og nå må alle lojalt jobbe for at resultatet skal bli så bra som mulig.  Noe annet blir å «skite i eget reir», og det tjener ingen.  Noe av det samme gjelder for omtale og behandling av våre lokalpolitikere, de er folkevalgte deltidspolitikere og ingen er tjent med at det utilbørlig rakkes ned på hverken dem eller administrasjonen i kommunen.  Men saklig kritikk og uttrykk for uenighet er både lov og ønskelig.  Sarkasme og latterliggjøring passer da ikke.

Powered by Labrador CMS