Fugleskremsler på kirketaket

SVART PLASTDRAGE PÅ KIRKETAKET: Det flate taket på Greverud kirke er en ypperlig hekkeplass som fungerer som en trygg «øy» i et miljø med trusler fra predatorer som katt og rev, og forstyrrelser fra menneskelig ferdsel. Ved en slik bebyggelse som på Greverud er det lettere for sjøfugler å finne egnede hekkeplasser og mat nok til seg og sine.

– Trist og uetisk av et gudshus

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, reagerer på at Greverud kirke har installert fugleskremsler på taket.

Publisert

Du har garantert sett dem: svarte plastdrager på hustakene. Formet som rovfugler, dansende frem og tilbake i vinden, skremmer de fugler fra å hekke, og da særlig måker.

FISKEMÅKE PÅ KIRKETAKET: – På bildet ser du ironisk nok fiskemåken som sitter på taket til Greverud kirke. Jeg håper måkene har unger der tross alt! sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

Men er det greit å forsøke og fortrenge rødlistede arter fra hekkeplassene sine på denne måten?

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, mener at det absolutt ikke er greit.

Hun sier det var både nedslående og symboltungt å se plastdragene på taket til Greverud kirke.

Kors og plastdrager. Jeg lurer på hva Jesus hadde sagt, utbryter Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

Rødlistet og fredet

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo påpeker at det er fiskemåker som pleier å hekke på taket til Greverud kirke.

Fiskemåke, som er en av Norges minste måkearter, er utrydningstruet. Denne måkearten har vært rødlistet og fredet i Norge siden 2010.

– Kirken burde gå foran med et godt eksempel og være inkluderende samt å vise omtanke for hele skaperverket, for å bruke kirkens egen terminologi. Det burde være i den kristne ånd å bry seg om alle levende vesener, og vise en særlig omtanke for dem som sliter/er på rødlisten slik som fiskemåken, sier Memo.

Les også: Fjernet måkereir – fikk 10.000 kroner i bot

      Fiskemåke (Larus canus):

  • Totalt er det beskrevet om lag 55 måkearter i verden.
  • Fiskemåken ligner gråmåken, men er ganske mye mindre.
  • Har vært rødlistet og fredet i Norge siden 2010.
  • Ifølge Norsk institutt for naturforskning er tre av åtte måkearter i Norge på rødlisten (krykkje, hettemåke og fiskemåke). I tillegg er det én måkeart som er på rødlisten for Svalbard (polarmåke).

– Kors og plastdrage. Jeg lurer på hva Jesus hadde sagt.

Mariella Nora Isabella Filberg Memo

– Taket egner seg ypperlig

Oppegård Avis skrev om at fiskemåkene hadde forsøkt seg på hekking i rundkjøringen like ved Greverud kirke for syv år siden. Det gikk dessverre ikke så bra da de små dunnøstene skulle begynne å trippe rundt.

– Taket på Greverud kirke egner seg ypperlig fordi det et flatt, og der oppe har måkene beskyttelse fra for eksempel rev, påpeker Memo.

Hun sier at selv om plastdragene er lovlige, er de etter hennes mening umoralske.

– Når kirken bruker disse, får det umoralske en ekstra dimensjon. Det er både trist og uetisk av et gudshus! sier Memo.

Hun synes at det også er trist å se hvordan vi mennesker fortsetter å fortrenge andre arter, når grunnen til at de sliter og er på rødlisten ofte nettopp er det.

Naboklage på forstyrende måkeskrik

I forbindelse med saken har Oppegård Avis tatt kontakt med Greverud kirke. Kirkeverge i kommunen, Jens Erik Undrum, skriver i en e-post til oss at dragene på taket til Greverud kirke ble plassert der etter henvendelse fra en fortvilet nabo.

Henvendelsen gjaldt forstyrende måkeskrik fra 04-tiden om morgenen.  Avgjørelsen om å montere plastdragene er mitt. Saken er  ikke behandlet av Greverud menighetsråd eller Nordre Follo kirkelige fellesråd, understreker Undrum.

Les også: Redd skogen – fra politikerne!

Powered by Labrador CMS