Ny Kolbotn skole

KAN BLI UTSATT: Prosjektet til 444 millioner kroner har et behov for en tilleggsbevilgning på 88 millioner kroner. Ifølge rådmannen ble behovet tydelig utover høsten 2019 da det oppsto situasjoner med uforutsette utgifter i forbindelse med arbeid med det de to vernede bygningene fra 1922.

FAU ved Kolbotn skole: – Skolen må bygges som planlagt

FAU ved Kolbotn skole er dypt bekymret over at rådmannen i Nordre Follo foreslår å legge rehabiliteringen av de vernede bygningene på is.

Publisert

– Vi har levd med en for liten skole i årevis. Dersom det blir flertall for dette forslaget, sitter vi igjen med like dårlig kapasitet som før, sier Merete Nordaas Hvistendahl, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.

BEKYMRET FOR KAPASITET: Merete Nordaas Hvistendahl, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.

      Kolbotn skole:

  • Oppført i 1921-1922, men utvidet flere ganger senere.
  • Høsten 2018 ble det vedtatt å bevilge 444 millioner kroner til rehabilitering og utvidelse av skolen fra en 2,5-parallell til en fireparallell-skole for 1. til 7. trinn med en flerbrukshall.
  • Utvidelsen betyr en fordobling av skolekapasiteten (økning fra dagens 380 til inntil 784 elevplasser).
  • Nå viser det seg at det er behov for 88 millioner ekstra.
  • Eventuelt kan rehabiliteringen av de to verneverdige bygningene settes på vent. Dette utsetter behov for en tilleggsbevilgning på 41 til 57 millioner kroner pluss 7 millioner kroner for leie av modulskolen i Solkollen i et halvt år til. Som følge av dette må det også gjennomføres en ny brukerprosess. I tillegg vil det komme kostnader ved redusert kontrakt. Innflytting i ny skole skal da forskyves fra april 2021 til oktober 2021.

For halvannet år siden ble det vedtatt å bevilge 444 millioner kroner til ny Kolbotn skole. Nå viser det seg at det er behov for 88 millioner ekstra.

Rådmannens anbefaling om at rehabiliteringen av de to verneverdige bygningene settes på vent inntil kommunen har vurdert det samlede skolebehovet i Nordre Follo, har skapt mye uro blant de foresatte til elevene ved skolen.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

– Underfinansiert i svært mange år

Gitt den økonomiske situasjonen frykter FAU at det kan bety mange nye år med dårlig plass og mangelfulle undervisningslokaler.

– Barna har gledet seg enormt til at den nye skolen skal stå ferdig. Må vi nå fortelle dem at det de skal flytte inn i, er en halvferdig skole med like dårlig plass som før? spør nestlederen i FAU.

88 millioner kroner i ekstra bevilgning er utvilsomt mye penger, men Oppegård-skolen har vært underfinansiert i svært mange år, påpeker hun.

– Pengene som investeres, vil dessuten komme flere enn bare Kolbotn-barna til gode. En ny og flott flerbrukshall er planlagt inn i nybygget, til glede for idretts-, kultur- og organisasjonslivet i hele den nye kommunen, sier foreldre.

De sier at den eventuelle overkapasiteten ved Kolbotn skole vil kunne benyttes til å avlaste andre skoler med sprengt kapasitet eller ved behov for rehabilitering/oppgradering.

– Mottaksklassen ved Tårnåsen skole kan for eksempel flyttes til Kolbotn skole, sier Merete Nordaas Hvistendahl.

Les også: – Dette kan få konsekvenser for andre skoleprosjekter

Bare ett klasserom mer enn i dag

Barneskolen på Kolbotn har per i dag store klasser og sprengt kapasitet. Som følge av dette har 7. trinn hatt undervisning på Ingieråsen ungdomsskole de siste årene. Den planlagte utvidelsen av skolen betyr en fordobling av dagens skolekapasitet, fra dagens 380 til inntil 784 elevplasser.

FAU ved skolen sier at dersom de to gamle bygningene ikke blir tatt i bruk, sitter elever og lærere igjen med bare ett klasserom mer enn det skolen hadde før utbyggingen.

– Hvor lang tid vil det gå før kapasiteten igjen er sprengt? spør foreldrerepresentantene.

Bekymret for lærerne

Store deler av prosjektet har basert seg på sterk deltakelse fra ansatte ved skolen. FAU frykter at ytterligere år med enda mer belastning på de ansatte, utilfredsstillende undervisningssituasjon og et dårlig arbeidsmiljø for skolens lærere kan medføre at skolens dyktige lærere velger å slutte ved skolen og at det vil bli vanskelig å rekruttere nye lærere.

KJEMPER FOR SKOLEN: Ragnhild Heyerdahl, foreldrerepresentant for 3. trinn.

– Vi startet skoleåret med to lærere for lite. I løpet av året har det kommet inn to oppsigelser. La de ansattes fokus framover være rettet mot barna våre i en mer normal skolehverdag, sier nestlederen i FAU.

Les også: – Vi må holde for nesa og fullføre

– Svært krevende

Blir rehabiliteringen av de to verneverdige bygningene utsatt, vil skolen mangle både gruppe- og spesialrom, blant annet til kunst og håndverk. I praksis vil det bli lite rom for annet enn gammeldags tavle- og klasseromsundervisning, påpeker FAU.

– Å utsette er som å tisse i buksa for å holde seg varm.

– Dette vil gjøre det svært krevende for skolen å drive lovpålagt undervisning i tråd med de nye læreplanene. Uten mulighet for å dele elevene i grupper blir det dårlig utnyttelse av lærernormen, og det vil bli vanskelig å gi individuelt tilpasset undervisning, sier Ragnhild Heyerdahl, foreldrerepresentant for 3. trinn.

Les også: Bli med på tur til ny Kolbotn skole

Advarer lokalpolitikerne

Foreldreutvalget har forståelse for at kommunen er i en presset økonomisk situasjon, men advarer kommunepolitikerne om at prislappen ved å utsette rehabiliteringen kan bli langt høyere enn dagens kostnad.

 – Å utsette er som å tisse i buksa for å holde seg varm. All erfaring tilsier at det å utsette et byggeprosjekt på denne måten, vil gi en høyere totalsum enn å ferdigstille det hele nå, sier Heyerdahl.

Les også: Klikker ny skole på plass

Bekymret for økonomi

FAU stiller også spørsmålstegn ved om kostnadene ved å utsette rehabiliteringen av de to gamle bygningene er tilstrekkelig utredet.

– Hele nybygget må trolig tegnes om, det vil bli behov for et nytt forprosjekt, nye medvirkningsprosesser, ny anbudskonkurranse, en forlenget periode med midlertidig skole med mer. Og entreprenøren vil ikke usannsynlig ha krav på å få dekket tapt inntjening. Hva er i så fall kostnaden ved dette? Slike avvik fra kontrakten er erfaringsmessig kostbare, og det kan fort koste kommunen 10-15 millioner kroner å komme seg ut av denne delen av kontrakten. Vil kommunen også risikere at saken kan fremmes for KOFA av entreprenøren? Hva med pris- og lønnsstigningen? Den vil jo bli forsterket i årene fremover, påpeker Ragnhild Heyerdahl.

Nå skal folkevalgte ta stilling til saken. FAU ved Kolbotn skole har fått taletid i forkant av møtet i oppvekstutvalget, som holdes i kveld. Torsdag 6. februar skal formannskapet se på saken før det endelige vedtaket fattes o kommunestyret onsdag 12. februar.

Les også: Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Powered by Labrador CMS