Endring av skolekretser i Oppegård

LESERINNLEGG: Marina Maneas Bakkum, foreldrekontakt for 7. klasse ved Østli skole, har skrevet et leserinnlegg etter å ha konferert med mange av foreldrene i klassen.

– Ikke splitt Østli-elevene

"Vi opfordrer folkevalgte til å ta vare på barna våre og sørge for å tilby plass for alle Østli-elevene på Flåtestad skole. Vi mener det er feil at barna skal ta straffen for at kommunen ikke har agert og bygget ut skolen tidsnok", skriver Marina Maneas Bakkum, foreldrekontakt for 7. klasse ved Østli skole, i sitt leserinnlegg.

Publisert

I Oppegårds skolebruksplan for 2016-2030 står det at elever på Østli skole skal ha skoletilhørighet på Flåtestad skole.

Les også: Foreslår endringer av skolekretsene

Flåtestad er nærskolen for elevene som bor på Greverud og Myrvoll. Elever som har gått sammen på barneskolen i syv år og som kjenner hverandre fra lengre tilbake i tid fra barnehager.

Det er likevel ikke slik at alle Østli-elever har fått plass på Flåtestad og til tross for at kommunen i minst ti år har vært klar over utfordringen med kapasitet på Flåtestad ungdomsskole, har de ikke evnet å gjøre noe med dette.

Oppegård har samarbeidet med store utbyggere og sørget for mange nye boliger og sterk fortettelse i området, uten å sørge for tilstrekkelig utbygging av infrastruktur rundt som må til.

Les også: – Slår uheldig ut for mange barn

Det mener vi er kritikkverdig og setter barna våre i en vanskelig situasjon siden den fungerende praksis har vært at Flåtestad skole har tatt inn de fleste Østli-elevene, mens noen få hvert år har stått utenfor.

Marina Maneas Bakkum, foreldrekontakt for 7. klasse ved Østli skole

Nærskolen

Dette handler ikke om at Fløysbonn er et dårlig alternativ, men Flåtestad er nærskolen for samtlige av våre barn både hva gjelder fysisk avstand, samt sosial tilhørighet.

For det er slik at Greverud- og Østli-elever har mye sammen både i idrettssammenheng (felles lag for håndball, fotball, ski og så videre), felles ungdomsklubb der de møtes, samt andre sosiale arenaer.

Det er svært liten grad av tilhørighet mot Sofiemyr og barna som går der. 

Les også: Usikker fremtid for ny barneskole

Det er ikke greit at noen av barna holdes utenfor

Derfor er det ekstra sårt og vanskelig for de Østli-barna som ikke får bli med sine venner til Flåtestad og som havner utenfor. For dette oppleves av barn og foreldre som utenforskap.

Overgangen til ungdomsskolen er en stor milepæl for barna (og foreldrene) og det i en sårbar alder og sårbar fase i livet, der de skal håndtere karakterer, kroppspress og så videre. Da er det utrolig viktig å ha trygghet og tilhørighet i venner som kjenner deg godt fra tidligere.

For de seks barna som ikke kom inn på Flåtestad i fjor var dette tøft.

Marina Maneas Bakkum, foreldrekontakt for 7. klasse ved Østli skole

For de seks barna som ikke kom inn på Flåtestad i fjor var dette tøft. De så de andre vennene få plass på nærskolen, mens de selv ikke fikk delta i dette. 

Mye av den sosiale tilhørigheten er gjennom skolevei og skole der barna møtes og der avtaler for ettermiddagen gjøres – dette er de ikke lengre en del av.

Intensjonen kan være god om at kontakt skal opprettholdes, men foreldrene ser at de i virkeligheten faller utenfor og blir mindre inkludert.

Det var også ekstra sårt for den eneste eleven i den ene klassen i fjor som ikke fikk plass på Flåtestad, mens resten av gjorde det.

Vi tror ikke FNs barnekonvensjon som sier at hensynet til barnets beste veide tyngst i den saken.

Mange elever i klassen trykket på Oppegårds mobbeknapp da de opplevde det som mobbing av den ene som ble holdt utenfor – uten at det hjalp – dessverre.

Les også: Ingen store strakstiltak på skolene våre i år

Dagens praksis fungerer ikke – splitting må unngås

Usikkerheten dette medfører hvert år for Østli-elevene som bor i «den utrygge sonen» er stor.

Elever som bør glede seg til ungdomsskolen, gruer seg siden de ikke vet utfallet og om de får plass med sine venner.

Jeg hører i disse dager om barn som får tårer i øynene når man spør hva de tenker om ungdomskolen – for de vet ikke hva de skal tenke.

De opplever at noen venner er trygge på at de kommer på Flåtestad og slipper å bekymre seg, mens de selv må det.

Det er ikke riktig av kommunen å holde noen få elever utenfor hvert år.

Marina Maneas Bakkum, foreldrekontakt for 7. klasse ved Østli skole

Dagens ordning oppfordrer dessverre flere foreldre til å søke om opptak på særskilte vilkår for å sikre sitt barn, og noen ganger blir foreldre kreative.

Det skaper til dels misnøye og uro blant foreldre. Så dagens praksis fungerer dessverre dårlig og vi lurer på hvor mange flere barn som må være utrygge og usikre.

Sørg for plass til alle på Flåtestad

Vi opfordrer derfor folkevalgte i Oppegård kommune til å ta vare på barna våre, se på det psykososiale aspektet som de kjenner godt fra mange saker bakover i tid de siste årene, og sørge for å tilby plass for alle Østli-elevene på Flåtestad, i henhold til skolebruksplanen for 2016-2030. 

Vi er klar over kapasitsproblemer, men vi mener det er feil at de viktigste i livene våre og fremtiden til Oppegård – nemlig barna – skal ta straffen for at kommunen ikke har agert og bygget ut tidsnok.

Det er flere andre skoler som har brakkeløsninger inntil en permament løsning er på plass, det bør også være mulig her.

Etter som vi kjenner til er det ikke lenge til Flåtestad skal bygges ut med en ekstra base som gjør at vi unngå utfordringen vi har hatt de siste årene.

Men det viktigste budskapet er: Ikke splitt Østli-elevene slik at kun noen få faller utenfor. Det er den dårligste løsningen for barn og unge i en sårbar alder! Sørg for plass til alle på samme skole.

Les også: Dette er planen for skolene i Oppegård

Powered by Labrador CMS