SØKER SEG TIL FLÅTESTAD: De fleste elevene ved Østli skole velger å søke seg til Flåtestad skole ved overgang til ungdomsskole til tross for at de sogner til Fløysbonn skole, men skolekapasiteten på Flåtestad er begrenset. Dette skoleåret har Flåtestad skole fått 51 gjesteelever på 8. trinn og rundt 120 gjesteelever totalt.

– Slår uheldig ut for mange barn

Foresatte til elevene på 7. trinn ved Østli skole håper dagens praksis med valg av skoleplass blir videreført.

Publisert

– Så lenge det er kapasitet på Flåtestad skole til å ta imot de fleste av barna fra Østli skole ved en overgang til ungdomsskole, må de fortsette med dagens praksis. Rådmannens forslag om å flytte elevene våre til Fløysbonn skole vil slå uheldig ut for mange barn, sier en av de to klassekontaktene på 7. trinn ved Østli skole, Jon Anders Holtan (50) fra Myrvoll.

Han presiserer at han uttaler seg på vegne av seg selv. Rådmannens forslag om endringer i gjeldende forskrift om skoletilhørighet har ikke blitt drøftet med FAU ennå.

Les også: Foreslår endringer av skolekretsene

– Dette er noe nytt for oss. Vi har lest om rådmannens forslag i nettsaken til Oppegård Avis denne uken og har ikke ennå hatt anledning til å drøfte saken med foreldregruppen, sier 50-åringen.

Han mener forslaget vil ramme mange elever på Østli.

– Tidligere i høst snakket vi med foresatte til elevene på 7. trinn om overgangen til ungdomsskolen. Noen av elevene ønsket å starte på Flåtestad mens andre foretrakk Fløysbonn. Elevene våre har alltid hatt valgfriheten til å søke seg til Flåtestad skole og vi trodde at dagens praksis ville bli videreført, sier Holtan.

Sosialt felleskap

Lars G. Fredheim (49) fra Myrvoll har også et barn på 7. trinn på Østli skole. Han reagerer kraftig på at kommunen forsøker å «tvangsflytte» elevene fra Østli til Fløysbonn skole når de starter på ungdomsskolen om ett halvt år.

– Slik som kommunen inntil nå har valgt å regulere bebyggelsen med Oppegård Syd inkludert Myrvoll – med et skogholt mellom denne delen og bebyggelsen lengre nordover i kommunen, er det ingen naturlig tilhørighet til Fløysbonn for elevene eller foreldre på Østli, sier han.

Fredheim forklarer videre at for de aller fleste som spiller håndball, fotball eller går på ski er Oppegård idrettslag et samlingspunkt for aktivitetene.

– Disse aktivitetene spleiser barn og unge fra Myrvoll, Greverud og Oppegård sammen, og de som nå går i 7. klasse på Østli gleder seg veldig til å komme på samme skole som barna som går på Greverud skole, sier Fredheim.

Har plass til 114 elever

Ifølge kommunalsjefen Jorunn B. Almaas kan Flåtestad skole ta imot inntil 114 elever på 8. trinn hvert år, men grunnskolestatistikken viser at skolen hadde 112 elever på 8. trinn i 2017-2018, 97 elever i 2016-2017 og 122 elever i 2015-2016.

Årets 7. trinn på Østli skole har 52 elever og 74 elever på Greverud skole, det vil si 126 elever til sammen, sammenliknet med 132 elever i forrige skoleår.

REAGERER: – Er alle konsekvenser for barna vurdert? spør Lars G. Fredheim.

Les også: – Barna på Tårnåsen blir «skytestøyfast» på skolen

– Er alle konsekvenser for barna vurdert?

Kommunen har vist i mange år at Flåtestad skole burde bygges ut, men de har ikke evnet å vedta utbygging av denne skolen i tide.

Lars G. Fredheim, foresatt til en elev på 7. trinn ved Østli skole

Lars G. Fredheim påpeker at for det kommende skoleåret er ikke elevtallene større enn i forrige skoleår, så det burde fint gå å få plass til alle elevene fra Østli på Flåtestad skole til høsten.

– Kommunen har vist i mange år at Flåtestad skole burde bygges ut, men de har ikke evnet å vedta utbygging av denne skolen i tide. Er alle konsekvenser for barna vurdert? sier han.

Har visst om dette i hvert fall i ti år

Oppegård Avis har i forbindelse med saken kontaktet rektor ved Flåtestad skole, Anne Britt G. Kalleberg.

– Når merket dere kapasitetsutfordringer på skolen for første gang og når ble dette meldt inn til kommunens administrasjon?

– Det har vært utfordringer i mange år. Vi har kunnet ta imot en del av elevene som har søkt plass, etter visse kriterier, men de årene vi ikke har hatt plass til alle har det blitt klageprosesser. Kommunens administrasjon har visst om dette siden første gang det søkte flere elever enn vi kunne ta imot, i hvert fall i en tiårs tid, sier Kalleberg.

Hun presiserer at skolen har god plass til de elevene som sogner til Flåtestad (red. anm.: det vil si kun fra Greverud skole), men ikke fra Østli skole eller de andre skolene som søker gjesteplass.

– Vi er ikke forpliktet til å ta inn alle elever fra Østli, men vi har tatt inn opp til 95 prosent av maksgrensen (114 elever) som er satt for skolen, sier rektoren.

120 av 322 elever er fra Østli

Per i dag har Flåtestad skole 322 elever totalt hvorav 120 av elevene er fra Østli skole. Av de totalt 116 elevene på 8. trinn er litt under halvparten (51 elever) fra Østli skole, ifølge rektoren.

– Stemmer det at Flåtestad skole «ble overkjørt» av Fylkesmannen for fire år siden da Østli-elevene skulle flyttes mot sin vilje til Fløysbonn skole? 

– Fylkesmannen bestemte at elevene hadde rett til å få plass på Flåtestad skole det året, på grunn av saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen påpekte saksbehandlingsfeil og ba oss behandle søknadene på nytt. Siden det var august før vi fikk svaret fra Fylkesmannen valgte vi å gi disse elevene plass på Flåtestad, sier Kalleberg.

I den siste søknadsprosessen våren 2018 fikk de som sendte klage på vedtaket til Fylkesmannen ikke medhold, ifølge henne.

– Hvor mange slike saker har dere registrert i løpet av de siste fem årene?  

– Det vet vi ikke nøyaktig. Dette gjelder ikke hvert år, men  de siste gangene var altså våren 2018 og våren 2015, sier rektoren.

Les ogå: Ingen store strakstiltak på skolene våre i år

Powered by Labrador CMS