KLARE TIL OPPSTART I AUGUST: – Vi gleder oss til å ta imot elevene, sier rektor Nina Kristin Sæthre ved WANG Ung Follo.
KLARE TIL OPPSTART I AUGUST: – Vi gleder oss til å ta imot elevene, sier rektor Nina Kristin Sæthre ved WANG Ung Follo.

– Dette vil ikke berøre vår skole

Regjeringen vil nå stramme kraftig inn for privatskoler. Flere lokale nyetableringer kan bli rammet.

Publisert Sist oppdatert

Den foreslåtte lovendringen betyr et farvel til nye private yrkesfagskoler og profilskoler, en mulighet Solberg-regjeringen åpnet for i 2015.

Under Solberg-regjeringen økte antall privatskoler med nesten 30 prosent, fra 268 i 2013 til 346 i 2021, ifølge Kunnskapsdepartementet. Samtidig har antallet offentlige skoler blitt redusert hvert år.

Tilskuddet fra staten til privatskolene var i 2021 på 6,2 milliarder kroner, en økning på 2,7 milliarder kroner siden 2013.

Dette er forslaget

Nå vil Støre-regjeringen stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) la fredag forrige uke fram forslag til nye regler for private barnehager og skoler.

Regjeringen vil nå ha færre private barnehager og skoler, og vil ikke lenger godkjenne profilskoler som satser på områder som idrett og realfag. Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen.

– Målet er bedre og mer inkluderende barnehager og skoler, der skattebetalernes penger faktisk går til barna, sa Brenna.

Den nye loven innebærer at privatskoler må representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen for å bli godkjent. Det kan for eksempel være skoler med en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler, montessoriskoler eller internasjonale skoler.

Innen tre år

– Forslaget fra regjeringen om å redusere mulighetene til å etablere privatskoler er ikke vedtatt, og vil nok ikke ha tilbakevirkende kraft. Hvis dette forslaget blir en realitet vil det kunne påvirke skolene som eventuelt ikke klarer å realisere prosjektet sitt innen treårs fristen og som derfor må søke på nytt, sier kommunalsjef Arnfinn Almås i Nordre Follo.

Per i dag har totalt tre skoler fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å etablere seg i Nordre Follo. Disse er følgende:

1. WANG Ung Follo, som er en friskole for ungdomstrinnet med en gjennomgående idrettsprofil.

2. Children International School (CIS) Ski.

3. Den kristne friskolen Hans Nielsen Hauge grunnskole Follo (HNH). Lokaliseringen er foreløpig ikke bestemt.

– Godkjenningen for disse skolene er gyldig i tre år. WANG Ung Follo har kommet lengst med å realisere en skole og starter opp på Sofiemyr til høsten, sier kommunalsjefen.

Situasjonen er litt mer usikker for CIS og HNH.

– De to skolene må starte opp innen treårs fristen (fra godkjenningsdatoen), eller så må de søke på nytt, sier Almås.

Åpner i august 2022

– Det eventuelle vedtaket vil ikke berøre vår skole, beroliger Nina Kristin Sæthre, som er nyansatt som rektor ved WANG Ung Follo.

Hun sier den splitter nye ungdomsskolen starter i Jernia-bygget (Fløysbonnveien 2-4 på Sofiemyr) i august 2022. Oppstarten blir som planlagt, med to klasser på 8. trinn (62 elever totalt). Skoleåret 2024-2025 vil skolen ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn, slik som skolen er godkjent for.

– Vi gleder oss til å ta imot elevene. I mars tok vi over lokalene i tredje etasje og er godt i gang med oppussing av disse. Møblene er bestilt og det jobbes med utforming av naturfagrommet. Vi skal også se på hvordan vi kan gjøre uterommet attraktivt for elevene. Dyktige lærere og trenere er ansatt, og vi gleder oss til å sette i gang, sier Sæthre.

Hun sier at de totalt 130 elevene som har søkt plass hos dem er nå ferdig med den generelle opptaksprøven. Noen søkere blir innkalt til spesifikk opptaksprøve i fotball onsdag 20. april. Tildeling av plassene skjer fra mandag 2. mai.

Kristen friskole

Det er pinsemenigheten Jesus Church som søkte Utdanningsdirektoratet om å starte Hans Nielsen Hauge grunnskole Follo med plass om 280 elever på 1.-10. trinn. Skolen anslår at de kan starte med 30 elever høsten 2022.

Jesus Church er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge og har gudstjenester på St. Hanshaugen i Oslo og i Solbråtanveien 48 ved Solbråtan stasjon.

I søknaden, som ble godkjent i februar i fjor, oppgir skolen av dens trosgrunnlag er kristen tro slik den kommer til uttrykk i Den apostoliske og Den Nikenske trosbeskjennelsen.

I tillegg har HNH fått godkjenning til å starte en tilsvarende grunnskole i Oslo, med plass til 300 elever på 1.-10. trinn.

Powered by Labrador CMS