Frivillighet i Oppegård

INITIATIVTAKERNE: Anne Andersen (73), kjent som frivillig fra «Bestemorsbedriften», og nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (65).

Sommerjobb til flyktninger

21 unge flyktninger har fått drahjelp av kommunen og frivillige.

Publisert

– Det startet med en idé om å se på muligheten for å skaffe sommerjobb til unge flyktninger i kommunen, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (65), og Anne Andersen (73), kjent som frivillig fra «Bestemorsbedriften».

I sin hverdag som leksehjelper of flyktningguide har begge opplevd at unge flyktninger har problemer med å finne sommerjobber i kommunen til tross for at det er stor interesse blant disse ungdommene til å skaffe seg en jobb.

– De er i en sårbar situasjon, og mangler ofte både nettverk og familie som kan bistå dem med å skaffe seg sommerjobb. Det å lære seg arbeidslivets regler, tjene egne penger og føle seg nyttig er viktig for dem, så dette ønsket vi å jobbe videre med i samarbeid med kommunen og næringslivet, sier Andersen og Gutbier.

– Dette prosjektet er en vinn-vinn-situasjon.

Ideen ble til realitet da det ble inngått en samarbeidsavtale mellom dem og kommunen ved ordfører Thomas Sjøvold og Oppegård Næringsforum ved Morten Pedersen. Det skjedde under årets frivilligbørs i Kolben kulturhus 12. februar.

Samarbeidsprosjekt

PRØVEPROSJEKT: – Vi håper om å kunne fortsette til neste år, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene.

I et samarbeid mellom Oppegård Røde Kors, "Bestemorsbedriften", flyktningrådgiveren, boliglederen for enslige mindreårige flykninger, kvalifiseringssenteret og NAV har det blitt utarbeidet et prosjekt for ungdom i bosatte flyktningfamilier og enslige mindreårige flyktninger i alderen fra 14 til 19 år fra Oppegård kommune.

Prosjektet finansieres av tilskudd kommunen mottar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Det er viktig at ungdommen lærer det praktiske rundt å søke en jobb, og ikke minst gjennomføre intervju. Vi ser på dette som god læring som kommunen vil ha nytte av i årene fremover, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene.

21 ungdommer i jobb

Per i dag er det skrevet 21 arbeidskontrakter, hvor etikkreglementet er en del av kontrakten. Arbeidsplassene er i hovedsak i kommunale virksomheter, men også hos noen private bedrifter i kommunen.

– Arbeidplasser er blant annet på driftstasjonen hos UTE Oppegård, på flere barnehager og  sykehjem, innen renhold og på BUA. BUA blir bemannet hele sommeren fra klokken 10:00 til klokken 16:00 gjennom dette prosjektet. Når det gjelder arbeidsplasser hos private bedrifter, skal to ungdommer jobbe på Coop Extra på Hellerasten og én på G-Max i Ski, sier Kjersti Hoff, som har ansvar for prosjektet i kommunen.

Skal evalueres til høsten

– Vi håper arbeidsgiverne blir fornøyde med sine vikarer og at sommervikarene bidrar med sin kompetanse og kunnskap. Ved å bli kjent blir det kanskje lettere å ta kontakt for sommerjobb på egenhånd til neste år, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene.

Prosjektet skal evalueres over sommeren. Kommunalsjefen gleder seg til tilbakemeldingene.

– Blir prosjektet vellykket, tenker vi det er en god måte å bidra til at enda flere ungdommer får seg sommerjobb i Nordre Follo til neste år, sier hun.

Les også: Skal bosette 30 flyktninger i år

Powered by Labrador CMS