Mot ny kommune i 2020

ILLUSTRASJONSFOTO: Bildet, som ble tatt i 2016, viser noen av elevene ved Oppegård kvalifiseringssenter (OKS).
ILLUSTRASJONSFOTO: Bildet, som ble tatt i 2016, viser noen av elevene ved Oppegård kvalifiseringssenter (OKS).

Så fargerik blir Nordre Follo

Nesten 10.000 innbyggere i Ski og Oppegård har bakgrunn fra til sammen 120 andre land.

Publisert

Fra 1. januar 2020 skal Oppegård og Ski danne en ny kommune, Nordre Follo.

Visste du at nesten 10.000 innbyggere i Ski og Oppegård har bakgrunn fra til sammen 120 andre land, enten fordi de har innvandret eller er barn av foreldre som innvandret.

Innbyggere med innvandrerbakgrunn utgjør 19,7 prosent av befolkningen i Ski og 16 prosent av befolkningen i Oppegård.

Mange har bakgrunn fra Skandinavia og Europa, mens 2.500 personer har sin bakgrunn fra de sju landene som det har kommet flest flyktninger fra de siste årene (Syria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Kina og Usbekistan).

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Avventer anmodning om antall flyktninger

Norge har sagt ja ti lå bosette om lag 1000 flyktninger fra Kongo, og det antas at Oppegård tar sin andel av disse.

Per i dag foreligger det ingen opplysninger om hvor mange flyktninger Oppegård kommune vil bli anmodet å ta imot neste år, men antallet forventes  å bli på samme nivå som i 2018.

Informasjonen om dette vil trolig komme senere i høst, ifølge rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han vil komme tilbake til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om bosetting av flyktninger i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogrammet i desember dersom anmodningsvedtaket foreligger.

14 millioner kroner til boliger hver år

Rådmannen foreslår at det brukes 14 millioner kroner til kjøp av boliger til flyktninger hvert år i økonomiplanperioden 2019-2022.

Han skrivet at det har blitt vanskeligere å finne bolig på det private leiemarkedet for de som skal ut av kommunal bolig, spesialt for de familier som har flere enn to barn. Dette medfører at behovet for lengre leieperioder øker, og færre boliger frigis til nye.

 

Les også: AUF-Mani valgte Kolbotn