SOFIEMYR SKOLE

TOK INITIATIV TIL ARRANGEMENTET: På bildet kan du se FAU ved Sofiemyr skole ved Stine Sommer Kristiansen, Silje Mørup Ormhaug, Torgunn Stavn Basing og Sigrid Anna Oddsen.

– Bli med på vår skoledugnad for ukrainske flyktninger

FAU ved Sofiemyr skole inviterer alle til å støtte skoledugnad for ukrainske flyktninger. – Vi håper på stort oppmøte, givervilje og mange ideer til hvordan vi kan være gode venner og gode naboer, skriver FAU i et leserinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

FAU på Sofiemyr skole ønsker oppmerksomhet rundt hvordan vi kan være gode venner og gode naboer når noen trenger vår hjelp.

Etter to år uten arrangementer ved skolene etter skoletid, gjenoppliver FAU ved Sofiemyr skole initiativet «Voksne skaper vennskap».

VENNSKAP OG NABOSKAP: Arrangementet skal holdes søndag 3. april i skolegården ved Sofiemyr skole.

Dette sprang opprinnelig ut fra den nasjonale kampanjen «Manifest mot mobbing 2011-2014», og foreldre over hele landet arrangerte da sammen med skolene aktivitetsdager hvor fokus var på voksnes ansvar for å legge til rette for at nye vennskap dannes.

200 ukrainske flyktninger

Nå skal kommunen snart ta imot 200 foreldre og barn som har flyktet fra krigen i Ukraina. Kanskje kommer noen av dem til skolen vår. Kanskje blir de naboene våre.

Barn skal ikke være ensomme. Og når barna lengter hjem og er redde, da trenger de venner. Vi skal bli de nye vennene, og vi skal stille opp for de barna som kommer fra Ukraina, de barna som har foreldre fra Russland og for flyktninger som kommer fra andre land. Ingen barn ønsker krig. Ingen barn er skyld i krig.

Hvordan kan vi hjelpe barn i Ukraina? Jo, vi kan sende penger. Og de som kommer til Norge, de skal vi ta godt imot, og bli vennene deres.

Innsamling til Redd Barna

Søndag 3. april skal vi leke sammen, barna arrangerer loppemarked, de voksne rigger kafe, det blir kunstutstilling og små foredrag.

Elevrådet ved Sofiemyr skole har bestemt at pengene som samles inn skal gå til Redd Barna. Redd Barna har hjulpet barn i Ukraina de siste åtte årene. Nå er denne bistanden betydelig trappet opp på grunn av eskaleringen av krigen. Vi skal ha loddsalg med flotte premier fra Budor hytteutleie, The Well, Kulinaris, Norfrukt og «det gledes».

Vårt ansvar som naboer

I tillegg til å samle inn penger, organiseres dagen også for å sette i gang en samtale i nærmiljøet rundt hva vi kan bidra med som naboer. Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv og barna våre på det ansvaret vi har som medmennesker for alle som kommer som flyktninger hit.

Akkurat nå er det familiene som kommer fra Ukraina som skaper engasjement og et ønske om å hjelpe. Og det er bra! Vi håper det vil bidra til at hjelpeviljen er stor også en annen gang når noen trenger hjelp.

Korte foredrag

Ordfører Hanne Opdan og Robert Mood kommer for å snakke om hvordan vi tar imot flyktninger, hva en sivilbefolkning i en konflikt blir utsatt for av lidelser og hvordan humanitære organisasjoner kan hjelpe.

Psykolog og forsker Silje Mørup Ormhaug vil gi oss innsikt i hvordan vi som naboer og venner kan hjelpe barn som har opplevd å måtte flykte fra hjemlandet sitt. Uten pappa og storebror. Uten lekene sine. Og Yana Stubberudlien som er journalist i denne avisen, ukrainer og forelder på Sofiemyr skole, vil kunne gi oss et bilde av hvordan folk i Ukraina har det nå.

Vi håper på stort oppmøte, givervilje og mange ideer til hvordan vi kan være gode venner og gode naboer.

Ønsker du å gi en pengegave som går til Redd Barna sitt arbeid for barn som er rammet av krig i Ukraina? Da kan du støtte spleisen vår, gå til spleis.no og søk opp nummeret 216921 (Sofiemyr skoledugnad for flyktninger).

Sigrid Anna Oddsen, Silje Mørup Ormhaug, Stine Sommer Kristiansen, Torgunn Stavn Basing, medlemmer i FAU Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS