SLIK BLIR DET IKKE: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet. Nå er begge planene lagt på is.

Gikk enstemmig imot svømmehall og flytende basseng

Det gamle politiske flertallet i Oppegård ville bygge flytende svømmebasseng i Kolbotnvannet og svømmehall bak Kolben. Nå har formannskapet i Nordre Follo enstemmig stanset planene

Publisert

Etableringen av ny svømmehall i Generasjonsparken bak Kolben har vært en het potet i lang tid. Det har vært demontrasjoner imot, men det gamle, politiske flertallet i Oppegård gikk inn for planene. Samtidig ble ideen lansert om å etablere et flytende basseng i Veslebukta. 

Denne uken var begge sakene oppe til behandling i formannskapet. Det kommunale utvalget møttes til digitalt møte i Microsoft Teams på grunn av koronakrisen. 

46 millioner

Rådmann Gro Herheim hadde på forhånd innstilt på at planene om flytende basseng skulle stoppes. Å etablere et flytende basseng ville koste 46 millioner kroner brutto, og i tillegg få årlige driftskostnader på 3,9 millioner kroner, ifølge administrasjonen. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

SLIK KUNNE DET BLITT: Lite-House AS vant anbudskonkurransen , og så for seg det flytende bassenget som dette. Nå er planen lagt på is.


– Selv om bassenget vil tilføre området rundt Kolbotnvannet en særegen attraksjon, kan ikke rådmannen se at en slik investering bør prioriteres fremfor andre, mer nødvendige kommunale behov. Rådmannen anbefaler derfor å avslutte prosjektet, skrev rådmannn Gro Herheim i sin sin innstilling.

Hun foreslo samtidig å vurdere behovet for svømmebassengkapasitet i Nordre Follokommune videre gjennom de samlede behovsanalysene. 

I formannskapet onsdag denne uken ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Dyr svømmehall

I samme møte kom også saken om anbudskonkurranse for svømmehall i Kolbotn sentrum. 

Etter at Oppegård kommune la prosjektet om ny svømmehall ut på anbud, var det til slutt bare en tilbyder. Det var tanken at svømmehallen skulle realiseres som et «salg med motytelse». I tillegg til svømmehall skulle det bygges leiligheter/boliger for å finansiere utgiftene. 

Disse utgiftenene skulle derimot vise seg å bli betydelig større enn først forespeilet. I saksutredelsen foran formannskapsmøtet denne uken, kom det frem at kommunens utgift for å bygge svømmehallen hadde økt fra 111 milloner til 336 millioner kroner. 

Enstemmig stopp

– Rådmannen viser til at tilbudet på kjøp av grunneiendommen er vesentlig lavere enn det som var forventet, samt at tilbudet på bygging av svømmehall er vesentlig høyere. Totalt er prosjektet cirka MNOK 310 dyrere enn vedtatt kostnadsramme. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Nordre Follo kommune, og det pågående arbeidet med behovsanalyser- og planer, mener rådmannen at prosjektet bør stoppes, skrev rådmann Gro Herheim i sin innstilling. 

Et enstemmig formannskap gikk inn for å ikke inngå avtale med tilbyder om salg av tomt og bygging av svømmehall. 
 

Powered by Labrador CMS