ØKENDE TREND MED AKUTTE TILFELLER: Andelen av lokalbefolkningen med akutte øvre luftveisinfeksjoner har økt veldig kraftig siden uke 30.

– Disse barna er spesielt utsatt for alvorlig RS-virusinfeksjon

Andelen av lokalbefolkningen med forkjølelsessymptomer har økt kraftig de siste ukene. Kommuneoverlegen er spesielt bekymret for de yngste barna.

Publisert Sist oppdatert

Andelen av lokalbefolkningen med forkjølelsessymptomer var på 8,2 prosent i uke 39, ifølge den siste oppdateringen fra kommunen.

Det er nå mye fokus på influensavaksinasjon. Gratis vaksinasjon av målgruppene i vår kommune startet 7. oktober. De øvrige gruppene kan vaksinere seg enten hos fastlegene eller på apotekene, men da må de betale for vaksinen.

Les også: Stor pågang for å få stikk på apoteket

Kommunen ønsker i tillegg at risikogrupper vaksineres/ oppdaterer sin vaksinasjon mot lungebetennelse ved å ta pneumokokk-vaksine. Dette gjøres hos fastlegen.

Gjelder spesielt to barnekull

I den siste smitterisikorapporten fra i går kommer det frem at det er spesielt de yngste barna (0-2 år) som er spesielt utsatt for alvorlig RS-virusinfeksjon.

Kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann skriver at RS, eller respiratorisk syncytialt virus, er et luftveisvirus som vi vanligvis ser i vintersesongen i Norge. Det gir et bilde av bronkiolitt, en irritasjon i lungene, som kan gi små barn pustevansker i forbindelse med infeksjonen.

– To barnekull har ikke vært utsatt for RS. Det medfører at disse barna er spesielt utsatt for alvorlig RS-virusinfeksjon, påpeker Biermann i den siste smitterisikorapporten for Nordre Follo.

Diagrammet nedenfor viser at andel av lokalbefolkningen med akutte tilfeller av øvre luftveisinfeksjoner har økt veldig kraftig siden uke 30.

STOR ØKNING I AKUTTE ØVRE LUFTVEISINFEKSJONER: Følgende diagram viser andel konsultasjoner i Nordre Follo hvor legen har registrert en diagnose relatert til luftveisinfeksjon (grønn linje viser at andelen med akutte øvre luftveisinfeksjoner har økt kraftig siden uke 30). Diagrammet brukes både som en indikator på hvor mye luftveisinfeksjoner som er i omløp i befolkningen, men også som et mål på belastningen på primærhelsetjenesten.
Powered by Labrador CMS