VIL FORLATE FOLLO REN: – Vi ønsker oss et aktivt eierskap i ROAF, men det er normalt at Oppegård og Ski har ulike syn på saken, sier ordfører Thomas Sjøvold.
VIL FORLATE FOLLO REN: – Vi ønsker oss et aktivt eierskap i ROAF, men det er normalt at Oppegård og Ski har ulike syn på saken, sier ordfører Thomas Sjøvold.

– Utelukker ikke solo-overgang til ROAF

– Det er veldig synd at Ski ikke er enig med oss, men denne saken er ikke avklart ennå, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunestyret i Oppegård vedtok å si opp eierskapet i Follo Ren for å bli en del av Romerike avfallsfo- redling (ROAF) fra januar 2019. Forutsetningen var at Ski kommune skulle fatte vedtak om det samme i løpet av 2017.

Da saken ble behandlet i Ski kommunestyre mandag forrige uke, fattet de et enstemmig vedtak om å opprettholde eierskapet i Follo Ren, som betyr at Oppegårds vedtak ikke kan realiseres.

– Synd

Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård synes det er synd at de to kommunene ikke har samme syn på saken.

– Det er veldig synd at Ski ikke er enig med oss, men denne saken er ikke avklart ennå, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Les også: Ski stoppet Oppegårds planer om å vrake Follo Ren igjen

Sjøvold, som var proaktiv i Kretsløp-saken og ledet Follo Ren IKS før Ildri Eidem Løvaas overtok som styreleder i selskapet, sier at Oppegård Høyre og Ski Høyre har vært uenige om renovasjonssaken i lang tid. Han prøvde å påvirke Ski Høyre da de hadde gruppemøte i forkant av kommunestyrets behandling, men klarte ikke å overbevise dem.

– Ikke endelig avklart

Sjøvold presiserer at saken ikke er endelig avklart ennå til tross for Skis vedtak.

– Kommunestyret i Oppegård avventer nå en ny sak fra rådmannen. Vi utelukker ikke at Oppegård kan forlate Follo Ren og gå over til ROAF uten Ski, men det er ikke sikkert at vi får denne muligheten. Selv om vi ikke blir en del av ROAF fra 2019, er det usikkert hva som skjer etter januar 2020 når Oppegård og Ski blir slått sammen og alt skal bestemmes av Fellesnemnda, sier han.

Les også: Ski stoppet Oppegårds planer om å vrake Follo Ren igjen

Sjøvold sier Oppegård skal nå sammen med Ski gjennomgå alle interkommunale selskaper, inkludert Follo Ren. Ski har også vedtatt at selskapsavtalen med Follo Ren skal reforhandles, og at eierinnflytelsen skal reflektere kommunenes innbyggerantall.

– Vi ser ingen grunn til å bytte selskapet så lenge vi får den samme renovasjonsløsningen. Overgangen til ROAF ville bety stor usikkerhet og høyere renovasjonsgebyrer for innbyggerne. Vi vil ikke forhaste oss med viktige beslutninger. Det er best å ha litt is i magen, sier grupperleder for Ski Høyre, Anne Kristine Linnestad.

Lettet

Follo Ren har per i dag 30 ansatte. Styreleder i selskapet og tidligere ordfører i Oppegård, Ildri Eidem Løvaas, er lettet etter vedtaket i Ski.

– Jeg håper det gir selskapets ansatte mer arbeidsro slik at vi kan konsentrere oss om oppgavene våre. Vi restarter hele prosessen med gjenvinningsstasjoner og går i ny dialog med de fem eierkommunene til Follo Ren for å finne en god løsning, sier hun.

Du kan lese mer om saken og Eidem Løvaas sine meninger om vedtaket her!

 

 

VIL FORLATE FOLLO REN: – Vi ønsker oss et aktivt eierskap i ROAF, men det er normalt at Oppegård og Ski har ulike syn på saken, sier ordfører Thomas Sjøvold.
VIL FORLATE FOLLO REN: – Vi ønsker oss et aktivt eierskap i ROAF, men det er normalt at Oppegård og Ski har ulike syn på saken, sier ordfører Thomas Sjøvold.
UENIG: Gruppeleder for Ski Høyre, Anne Kristine Linnestad.
UENIG: Gruppeleder for Ski Høyre, Anne Kristine Linnestad.
FORNØYD MED SKIS VEDTAK: – Jeg håper det gir selskapets ansatte mer arbeidsro, sier daglig leder i Follo Ren IKS, Ildri Eidem Løvaas.
FORNØYD MED SKIS VEDTAK: – Jeg håper det gir selskapets ansatte mer arbeidsro, sier daglig leder i Follo Ren IKS, Ildri Eidem Løvaas.
Powered by Labrador CMS