Kvinner og jenter gjør verden bedre

8. mars retter hele verden søkelys mot kvinners rettigheter, og ikke minst er det en dag for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Publisert

Utdanning er nøkkelen for kvinner til å delta på alle områder i samfunnet.

Soroptimist International mener at utdanning er nøkkelen til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hindre de møter for deltagelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse.

Derfor har soroptimistene mange prosjekter rettet mot utdanning. De nordiske landene samarbeider hvert år om et lederkurs for unge kvinner mellom 20 og 30 år som sommeren 2022 arrangeres på Island. Søknadsfristen for Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) for unge kvinner er 15. mars.

ISLAND: Her skal det arrangeres lederkurs i 2022.
ISLAND: Her skal det arrangeres lederkurs i 2022.

Samarbeid reduserer vold

Follo Soroptimistklubb har i flere år støttet deltagelse for to jenter fra Follo på Forskerfabrikkens sommerskole i realfag. Det vil vi også gjøre i år. Soroptimistene er opptatt av at jenter utdanner seg i realfag og senere vil arbeide innen fagområdet.

Vi har også i flere år støttet sommerskole og kurs for barn/ungdom i Moldova hvor livsmestring er hovedtema. I de fleste av disse kursene deltar også gutter. Det er viktig at gutter læres opp til å respektere jenter på lik linje med gutter. Dette vil bidra til mindre vold i nære relasjoner

Smittevernkurset som Follo Soroptimistklubb samarbeidet med Kvinnenettverket om, var også en viktig måte utdanne utenlandske kvinner i Norge på.

Kvinnehelse

Det er også viktig at kvinner etablerer gode kunnskaper om kvinnehelse. Dette er på dagsorden på arrangementet Kvinner på tvers 8. mars i år. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Nordre Follo kommune, Frivilligsentralene, Oppegård og Ski Sanitetsforening, Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Røde Kors Oppegård, Røde Kors Ski, Ski Bygdekvinnelag og Follo Soroptimistklubb.

Menn i alle land må bidra aktivt til at kvinner respekteres på lik linje med menn i hjem og i samfunnslivet.

Follo Soroptimistklubb

Menn bør være mer oppmerksom på viktigheten av likestilling mellom kjønn i hjem og samfunnsliv.

Alle fortjener en plass i offentligheten og kvinner hører hjemme på alle steder hvor beslutninger tas. For at dette skal kunne bli en realitet, må alle stater, privat sektor, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og andre interessenter samarbeide.

Menn i alle land må bidra aktivt til at kvinner respekteres på lik linje med menn i hjem og i samfunnslivet. Kvinner har mye å bidra med for å utvikle en bedre, rettferdig og fredelig verden. Og det er viktig å få bukt med vold mot kvinner.

Bekymringsfull økning

De to siste årene har vært utfordrende for mange. Familier og enkeltpersoner har måttet forholde seg til stengte skoler og arbeidsplasser og restriksjoner i sosial kontakt. I Norge er situasjonen heldigvis blitt bedre nå.

Restriksjoner og manglende muligheter til å møtes har for noen ført til forsterket følelse av utenforskap. Under pandemien har det vært en bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt.

Lokalt engasjement

Follo Soroptimistklubb er glad for at Nordre Follo kommune har fokus på arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner. På vårt arrangement 23. november i fjor, i den internasjonale perioden for å bekjempe vold mot kvinner og barn, deltok flere fagpersoner og ordfører Hanne Opdan. Mange lærte mye om hvordan en kan få hjelp hvis en er utsatt for vold eller skaffe hjelp til en venn eller bekjent som er i en vanskelig situasjon.

Hanne Opdan opplyste også om at kommunen arbeidet med en temaplan for å forebygge vold i nære relasjoner.

Internasjonalt arbeid

Over hele verden er kvinner utsatt for vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, arbeidsledighet og fattigdom. Follo Soroptimistklubb har etablert en klubb i Nisporeni i Moldova og hjelper kvinner og barn der.

Moldova er naboland til Ukraina og mange flyktninger strømmer til og gjennom landet. Follo Soroptimistklubb vil støtte flyktningearbeidet i Moldova

Soroptimist International (SI) arbeider aktivt lokalt og globalt for likestilling og for å styrke kvinner og jenters muligheter til utdanning, utvikling av eget potensial og lederskap. Soroptimist International er oppmerksomme på hvordan sosial status, utdanningstilbud og samfunnets holdninger til kvinner og jenter påvirker deres muligheter til å kunne delta og være beslutningstagere i sitt eget og det offentlige liv.

Styret i Follo Soroptimistklubb, mars 2022.

Powered by Labrador CMS