JAN BAALSRUDS PLASS

HVOR ER VANNET? – Det var så fint for spurvene da fontenen og den lille elven ved den virket, sier Alfred Danielsen fra Kolbotn. Alle foto: Yana Stubberudlien

Sjokkert av forfallet på Jan Baalsruds plass

Oppegård Avis har blitt kontaktet av flere innbyggere som reagerer sterkt på manglende vedlikehold av Jan Baalsruds plass.

Publisert Sist oppdatert

– Hvorfor virker ikke fontenen? Hvor er vannet? Har kommunen ikke råd til å ha vann i den? Hvorfor har fontenen flere løse plater? Hvorfor har kommunen ikke ennå satt inn manglende brostein i den lille "elven" ved fontenen? Hvorfor lukkes ikke ugress på den offentlige plassen? Det ser jo ut at den er nedlagt! Hvorfor er det ingen som rengjør fasadene på Kolbotn torg? Hvorfor er trappetrinnene til Kolben ikke reparert ennå? lurer Alfred Danielsen (70) på.

70-åringen, som trives med å bo sentralt på Kolbotn, har mange spørsmål til kommunen når det gjelder manglende satsing på vedlikehold. Han er en av de mange innbyggerne som reagerer sterkt på at Jan Baalsruds plass er i forfall.

Flere innbyggere lurer også på hvorfor vedlikeholdet av den mest sentrale samlingsplassen på Kolbotn ikke er prioritert i en kommune som har en målsetting om et attraktivt og levende sentrum på Kolbotn.

– Vedlikehold bør prioriteres. Det koster vel ikke all verden å sette alt dette i stand, påpeker Danielsen.

INGEN VANN: Det er ingen vann i fontenen.
MANGLER FLERE BROSTEIN: Den lille bekken eller "elven", som renner fra fontenen, mangler fortsatt flere brostein.
ØDELAGT: Flere av platene til fontenen er løse, og den ene er knust.
UGRESSET: Når det vokser ugress i fugene mellom hellene, handler det ikke bare om utseendet. Får ugresset kraftige røtter, kan disse med tiden forskyve hellene slik at de ligger ujevnt.
TILGRISET: Både stolpene og fasadene til Kolbotn Torg ser lite innbydende ut.
TILGRISET: Fasadene til Kolbotn Torg ser lite innbydende ut.
SER ENDA VERRE UT: Inngangspartiet vis-a-vis Kolben ser enda verre ut.
SLIK SER TRAPPETRINNENE UT: Trappetrinnene til Kolben er også i forfall.
FLERE ÅPENBARE FEIL OG MANGLER: Disse platene har vært borte i lang tid.
HAR IKKE BLITT REPARERT ENNÅ: Disse manglene på og ved trappetrinnene var meldt inn for lenge siden. Til tross for innrapporteringen til kommunen, har utbedringene ikke kommet på plass ennå.
SKRIKER ETTER VEDLIKEHOLD: Trappetrinnene skriker etter vedlikehold.
BEVEGELSE I GRUNNEN: De store hellene ved Kolbotn torg ligger veldig ujevnt, og tyder på endringer i grunnforholdene i området.
NIVÅFORSKJELL: De store hellene ved Kolbotn Torg ligger veldig ujevnt, og er noe som tyder på endringer i grunnforholdene i området.

2 millioner til konsulenter

Det har vært flere forsøk på å gjøre Kolbotn sentrum attraktivt. Oppegård Avis har skrevet mye om skulpturen Hjerterom, som står nå i forfall. Det har ikke blitt avsatt penger til vedlikehold ennå.

Vi har også skrevet om kommunens tidligere investering i en skøytebane laget av plast. Dette har vært et fiaskoprosjekt, helt fra starten av. Det er ukjent hvor plastbanen befinner seg per i dag.

Nå er det gjort et nytt forsøk. For å kunne finne ut hva som kan gjøre uterommene i Kolbotn sentrum mer attraktive, har kommunen hyret inn eksterne konsulenter fra konsulentfirmaet Multiconsult og skal betale 2 millioner kroner for dette oppdraget. Målet med prosjektet er å skape et levende sentrum som tiltrekker seg innbyggere i alle aldre.

– Nå ser både vi, beboere og de som bruker sentrum tydeligere hva som fungerer og hva vi mangler. Vi har et godt besøkt kulturhus, et kjøpesenter midt i sentrum, åpne plasser, parkområder og Kolbotnvannet. Men vi mangler en god sammenheng, helhet og rom, som er tilrettelagt for lek, opphold og samvær, sa ordfører Hanne Opdan tidligere i år.

SLIK SER DET UT I DAG: Det er fortsatt mye betong som preger Jan Baalsruds plass i dag.
SLIK SER MINNELUNDEN UT: Slik ser minnelunden ut i dag. Man ser både stauder og ugress der.

250.000,- til bokstaver, bord og blomsterurner

Den 11. juni skrev Oppegård Avis om det midlertidige installasjonsprosjektet med blant annet 425 malte bokstaver på Jan Baalsruds plass.

Det ser ikke ut at bokstavprosjektet, som har en kostnadsramme på 150.000 kroner, har skapt mye engasjement hos innbyggerne.

425 BOKSTAVER OG REGNBUENS FARGER: Benkene er malt i regnbuens farger og det er malt 425 bokstaver på plassen, men har dette gjort Kolbotn sentrum mer attraktivt?

– Jeg skjønner ikke noe av denne kunsten. Jeg bor like ved og er innom Jan Baalsruds plass hver eneste dag. Jeg har ikke sett verken barn eller voksne som leker med disse bokstavene, sier Alfred Danielsen.

I tillegg til de 425 bokstavene, består det midlertidige prosjektet av flere andre elementer. Kommunen malte benkene i amfiet i regnbuens farger og kjøpte seks flyttbare trebord fra Ikea med et par stoler til hvert bord.

Bordene og stolene, som ble satt på torget for å skape mer fleksibilitet, skal stå ut på Jan Baalsruds plass hele sommeren. Ifølge kommunen kunne de brukes av publikum som ønsket å flytte litt fra sol og vind.

Da Oppegård Avis var innom Jan Baalsruds plass fredag ettermiddag forrige uke, så vi kun fire av disse bordene ute på plassen. De stod inntil to av veggene til Kolbotn Torg. Både veggene og området rundt disse så lite innbydende ut, og var preget av tilgrising og urinering.

SER LITE INNBYDENDE UT: Både fasadene ved inngangspartiet til Kolbotn Torg og området rundt det så lite innbydende ut, og var preget av tilgrising og urinering.

Hvor er de tolv nye blomsterurnene?

I slutten av juni skulle kommunen også sette ut tolv ekstra blomsterurner til 100.000 kroner. Disse skulle beplantes med sommerblomster og settes ut på Jan Baalsruds plass i tillegg til de fire blomsterurnene som stod der før sommeren.

INGEN NYE: Fredag ettermiddag kunne vi se kun de gamle blomsterurnene på Jan Baalsruds plass.

Da Oppegård Avis var innom Jan Baalsruds plass fredag forrige uke, var ingen av de nye blomsterurnene på plass ennå.

Oppegård Avis har sendt flere spørsmål til både kommuneadministrasjonen og Citycon, som eier Kolbotn Torg. Vi har også bedt om innsyn i de siste rapportene om grunnforholdene på stedet, samt beløpene som er bevilget og brukt i 2021 til vedlikehold av den offentlige plassen og byggene.

Vi har også spurt gruppelederne i de lokale partiene om hva de synes om forfallet på Jan Baalsruds plass, og om noen av dem har kommet med forslag om å sette av midler til vedlikehold av Hjerterom og Jan Baalsruds plass i 2021.

Les mer i Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS