DISKUTERER SAKEN: Akkurat nå diskuteres det hvorvidt man skal sammenslå administrajonene i dag og bygge et nytt, felles rådhus.

Ønsker å bygge nytt rådhus

Dagens rådhus i både Ski og Oppegård kan forsvinne, og adminsitrasjonene kan bli sammenslått allerede før kommunesammenslåingen.

Publisert

Under forhandlingene for ny sammenslåingsavtale mellom Ski og Oppegård på Gardermoen, er et av punktene som diskuteres et nytt rådhus for den nye kommunen. I tillegg vil det også skje mye for de ansatte i kommunen.

Ønsker å samlokalisere administrasjonen nå

VÅRT RÅDHUS I DAG: Slik ser dagens rådhus i Oppegård ut i idag.

Politikerne er enige om at Ski skal være storkommunens hovedstad, men det er et ønske om å erstatte begge dagens bygg, og bygge et nytt, felles rådhus, som etter all sannsynlighet kommer til å bli lokalisert til Ski.

NABO-RÅDHUSET: Slik ser rådhuset i Ski ut i dag.

– Det finnes ikke i dag et egnet rådhus verken i Ski eller i Oppegård, og vi må starte arbeidet med å samlokalisere så snart vi kan. Det er nye reguleringsplaner både for Ski og Oppegård, og dette er en flott anledning til å se på mulighetene for et nytt adminsitrasjonsbygg, sier Sjøvold.

– Bakgrunnen for dette er at vi må få en mest mulig effektiv administrasjon, både for folk og for dem som jobber på rådhuset. Jeg mener også at vi må allerede nå bør begynne å samlokalisere Oppegård og Skis administrasjon, allerede før kommunen er sammenslått. Samtidig bør vi begynne å lete etter midlertidige lokaler mens vi planlegger sammenslåingen, sier Sjøvold. 

Mener det vil gjøre prosessen lettere

Oppegård-ordføreren mener en rask og midlertidig sammenslåing av administrasjonene, vil gjøre overgangsprosessen lettere. 

– Vi går inn i en kritisk periode hvor vi skal levere de tjenestene vi har nå, samtidig som vi skal i gang med reformen. Skal vi få til dynamikken blant de ansatte, må vi ha moderne kontorer for dem. Det tar også tid å bygge et nytt rådhus, men siden det i beste fall tar det fem år å bygge et nytt rådhus, og jo færre fragmenteringer vi kan ha, jo lettere vil prosessen gå, sier Sjøvold.

Han mener også at det bør være et servicetorg for innbyggerne fortsatt på Kolbotn, for eksempel i Kolben.

Delvis enig

Ski-ordfører Tuva Moflag mener også at det er nyttig å knytte organisasjonen sammen raskest mulig.

– Jeg opplever at det er en utålmodighet i organisasjonen for å komme i gang med prosessen. Jo fortere vi får til dette, jo bedre er det, men jeg tror at selv om et nytt rådhus er fornuftig, må vi forankre dette i befolkningen, sier Moflag. 

Det permanente, nye rådhuset kommer trolig til å bli liggende i Ski, men hvor det eventuelle midlertidige rådhuset kommer, er foreløpig uklart.

Bakgrunn

  • Politikere og administrasjon i Oppegård og Ski er samlet på Gardermoen i to dager for å diskutere plattformen og en avtale for den nye storkommunen.
  • DIskusjonene disse to dagene skal føre til en endelig avtale for hvordan den nye storkommunen skal driftes og drives videre.
  • Akkurat nå  diskuteres de forskjellige punktene i avtalene, før politikerne forhåpentligvis vil komme til en enighet om en avtale etter disse to dagene. 
  • Hva ordlyden blir i den endelige avtalen, kommer vi tilbake til når den er klar.
Powered by Labrador CMS