TILBAKE I LEDERSTOLEN: Etter et opphold i Spania, er Jarle Ørnebo tilbake i lokalpolitikken, som nyvalgt leder for FrP.

– Kommunestyret i Oppegård er alt for homogent

Nyvalgt FrP-leder Jarle Ørnebo kvesser sablene til politisk kamp i valgåret med nytt FrP-styre i ryggen.

Den 22. mai avholdt Oppegård FrP et ekstraordinært årsmøte med bakgrunn i at lokallaget ikke lenger var operativt. Et nytt styre ble valgt på årsmøte, ledet av Jarle Ørnebo.

– For homogent kommunestyre

Lederen har vært på utsiden av lokalpolitikken noen år, og har blant annet oppholdt seg i lange peroider i utlandet. Samtidig har han fulgt lokalpoliitkken og utviklingen i Oppegård. Ørnebo mener det er mye bra, men også et stort forbedringspotensiale på flere områder.

Les også: Nytt styre i Oppegård FrP

– Dagens Oppegård er for byråkratisk og kunne med letthet vært bedre effektivisert. Man burde tatt tøffere valg, og kommunen burde vært styrt i større grad av politikerne og ikke av adminstrasjonen. Jeg skulle også gjerne sett for meg at det hadde vært et mye større mangfold i kommunestyret. Den politiske ledelsen er for homogen og har vært det lenge. I tillegg er det mange forbedringsmuligheter både innen byggesak, og ikke minst innenfor utfordringene blant de unge. Det finnes det flere eksempler på, sier Ørnebo.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

KLARE FOR VALG: Det nye styret i Oppegård Frp består av varamedlem Tore Holm (f.v.), kasserer Jørun Aresvik, studie- og medlemsansvarlig Stine Stenhaugen, leder Jarle Ørnebo, styremedlem Simen Jakobsen og nestleder Håkon Martinsen.

 

Satser mot valget

Per i dag har ikke FrP noen representanter i kommunestyret i Oppegård.

Les også: Pluss i regnskapet til Oppegård kommune

– Det er selvfølgelig dumt at vi ikke er representert der, men på en annen side gir dette oss mulighetent til å fremme viktige, sentrale saker for partiet som justis, samferdsel og helsepolitikk. Vi vil dermed fungere som et valgkamputvalg frem til valget, og så skal vi satse mot å vokse lokalt og øke medlemsmassen og oppslutningen til den nye storkommunen. Vi har planer om å innlede tettere bånd til Ski FrP, og kanskje også allerede nå etablere Nordre Follo FrP for å markere oss frem mot neste lokalvalg, forteller Ørnebo.

PS! Saken fortsetter under bildet!

TILBAKE I LEDERSTOLEN: Etter et opphold i Spania, er Jarle Ørnebo tilbake i lokalpolitikken, som nyvalgt leder for FrP.

 

 

– Se fremover

Ørnebo påpeker viktigheten med å se fremover nå som Ski og Oppegård blir sammenslått.

Les også: – Ikke kødd med barna våre, Oppegård kommune

– Det er ikke viktig for meg å ha noen mening om utfallet av kommunereformen her lokalt. Jeg håper imidlertid at det blir en grensejustering, slik at den nye kommunens grenser følger Bunnefjorden, og at for eksempel Vinterbro og omegn blir en del av Nordre Follo. Og så er det viktig, uansett hva man mener, at man går inn i den nye storkommunen med et positivt syn og ser mulighetene. Det har i hvert fall vi i FrP tenkt å gjøre, og vi skal gjøre oss markert i Nordre Follo, sier han.

Etter valget

Frem til da har styre store planer om å være mer tilstede i lokalsamfunnet for å fremme FrPs saker mot stortingsvalget. Ørnebo har stor tro på at det ikke blir noe fargeskifte på regjeringen etter dette valget, heller tvert om.

Les også: Hun blir vår neste rådmann

– Jeg har tro på en borgerlig regjering også etter dette valget, og jeg tror oppslutningen vil øke. Vi er fornøyde med regjeringen og FrPs statståder. De har gjort en god jobb, og man skal være stolt av resultatene de siste fire årene. Derfor har jeg tro på at når folk går til valgurnene senere i år, vil de stemme borgerlig også denne gangen, avslutter Ørnebo.

Powered by Labrador CMS