DEBATTINNLEGG

BLIR FRISBEEGOLFBANE: I sommer blir området nedenfor Østli skole en frisbeegolfbane. Det var i desember i fjor at det ble kjent at Oppegård idrettslag hadde fått konkretisert planene om å etablere en frisbeegolfbane i området. Foto: Sigbjørn Vedeld

Kritisk til etablering av frisbeegolfbane

«La skogen nedenfor Østli skole få ta seg opp igjen, for å ivareta naturverdiene og behovet for nærnaturopplevelser for hele befolkningen i området», skriver Line Lund Norbakk i sitt debattinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

I påsken 2017 flatehugget Oppegård kommune friområdet og skogen ved Østli skole. Skogen skulle få vokse opp igjen på naturlig vis, ifølge kommunen.

SKREV DEBATTINNLEGGET: På bildet kan du se Line Lund Norbakk, som står bak debattinnlegget. Hun har samarbeidet med Mariella Nora Isabella Filberg Memo om teksten. Foto: Privat

Deler av området har vært mye brukt av lokalbefolkningen til det enkle friluftsliv, og dyrelivet har begynt å komme tilbake. Overraskelsen var derfor stor da vi så at området skulle gjøres om til en frisbeegolfbane.

Det eksisterer allerede en slik bane ved Tussetjern cirka 20 min unna, og behovet for naturområder i denne delen av kommunen er stort, da det begynner å bli tynt med skog her etter utbyggingen på Myrvoll, deponi ved Tverrveien og enda en flatehogst ved Pinnåsen for et par uker siden.

Det er også kritikkverdig at kommunen tillater arbeidet med å anlegge bane midt i hekke-/yngletiden, noe som er i strid med naturmangfoldlovens §15.

Les også: Planlegger frisbee-åpning i sommer

Viktige naturverdier

Vi kan lese i siste utgave av Oppegård Avis at Oppegård IL i utgangspunktet ønsket å anlegge en bane bak de andre idrettsanleggene ved Østre Greverud.

Det ble hevdet at skogen kunne hatt godt av å ikke være så tett med tanke på sykdom og at en frisbeegolfbane bare ville bety minimale inngrep.

Nå er det slik at store deler av skogen bak idrettsanleggene har viktige naturverdier med flere utrydningstruede arter. Dette er en eldre til gammel skog som foruten turvei/lysløype ikke er påvirket i nyere tid.

Uriktig og direkte ødeleggende

BioFokus, som kartla området i 2016, mente at en forutsetning for at skogen skal beholde naturverdiene er at det ikke gjøres inngrep av noe slag. All hogst vil være negativt for naturverdiene.

Å mene at skogen kunne hatt godt av å tynnes ut med tanke på sykdom er derfor uriktig og ville vært direkte ødeleggende for naturverdiene i dette området.

Ro, naturkontakt og alenetid

Forskning har videre vist at natur har positiv påvirkning på mental helse. Vi tror derfor ikke folkehelsa er i fare selv om det ikke ble noen frisbeegolfbane akkurat her. Det finnes også mange som søker skogen for å få ro, naturkontakt og litt alenetid.

Frisbeegolf er en skånsom sport, men en slik bane krever allikevel inngrep, og skogen kommer ikke til å få tatt seg opp her.

En slik bane har ofte få trær sammenlignet med en skog. Dessuten skaper ikke trær alene en skog, det er blant annet helheten av mark-, busk- og tresjikt med variasjon i alder og nedbrytning som gjør det. Slike sjikt blir vanskelig å ivareta på en bane der frisbeene kastes i alle retninger og det er mye slitasje.

Dyrelivet som er tilknyttet skogen fortrenges også av den menneskelige aktiviteten, særlig hvis det foregår kalving hos rådyr i dette området.

La skogen få ta seg opp igjen

Stillhet og ro og muligheter til å utøve et enkelt friluftsliv i nærnaturen er helt basalt ut fra et folkehelseperspektiv, men noe vi i markant grad har mistet i vår del av kommunen de senere år, enten gjennom nedbygging eller støy fra veitrafikk, som nå nærmest gjennomskjærer ethvert skogholt.

Derfor mener vi det hadde vært en langt bedre idé å la skogen få ta seg opp igjen slik vi ble forespeilet, og på den måten både ivareta naturverdiene og behovet for nærnaturopplevelser for hele befolkningen i området.

Powered by Labrador CMS