Frivillig arbeid

DIGITAL PLATTFORM: Har du behov for hjelp, eller kjenner du noen som har behov for hjelp? Nyby gjør det lettere å sette folk med ulike behov i direkte kontakt med hverandre.

Bli med på koronadugnad via mobil-app

Det er behov for frivillige til blant annet å levere dagligvarer på døren til de mest sårbare gruppene. Kommunen tar derfor i bruk mobilappen Nyby for å gjøre frivillig arbeid enklere.

Publisert

Ordfører Hanne Opdan sier kommunen ønsker å mobilisere innbyggere og frivillige i arbeidet mot koronautbruddet. Når mange sitter i karantene eller av andre årsaker ikke kan bevege seg ute nå, vil mobil-appen Nyby bidra i arbeidet med å koble de som trenger hjelp med frivillige som kan hjelpe.

– Vi vet at mange ønsker å hjelpe. Med Nyby-appen kan vi koble de som har behov for hjelp i en krevende situasjon sammen med de som er friske og har ledige hender, sier ordføreren.

      Slik bruker du Nyby:

 • Du trenger en smarttelefon eller nettbrett. 
 • Last ned Nyby på IOS og Android. Appen er gratis.
 • Registrer en bruker med fornavn, etternavn og telefonnummer.
 • Velg mellom å legge inn ønskede tjenester eller å yte tjenester.   
 • Som innbygger kan du legge inn informasjon om å få utført en tjeneste.
 • Alle kan melde seg inn i gruppen «Innbygger Nordre Follo» hvor du kan legge inn forespørsel – be om hjelp til noe, eksemplevis handling eller ærend.
 • Som frivillig kan du svare på oppdrag. Søk medlemsskap i gruppen «Frivillige i Nordre Follo».

For å benytte seg av gratisappen trenger du en smarttelefon eller nettbrett. Appen kan lastes ned på IOS og Android.

Alle kan melde seg inn i gruppen «Innbygger Nordre Follo» hvor du kan legge inn forespørsel – be om hjelp til noe, eksemplevis handling eller ærend.

Vil du bidra som frivillig?

Her finner du kontaktinformasjon

 • Frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit 
  Telefon: 99 04 78 78 
 • Enkeltfrivillige kan kontakte frivilligsentralene. De har åpent mandag-fredag kl. 08.30– 15.00. 

Ønsker du å bidra som frivillig, kan du melde deg inn i gruppen «Frivillige i Nordre Follo».

For å bli tatt opp som medlem i denne gruppen må du bli godkjent av Frivilligsentralen (red. anm.: kontaktinformasjonen finner du i faktaboksen i denne artikkelen).

Etter at de har tatt en prat med deg, må du signere en taushetserklæring. 

Når du er godkjent, kan du ta på deg oppdrag som innbyggere legger inn.

Når en innbygger og en frivillig er enige om et oppdrag, klikker de på «lag avtale», og det blir synlig i appen at oppdraget er løst.

Alle oppdrag og avtaler må være i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.    

Slik gjennomfører du et oppdrag 

Ordføreren påpeker at det er viktig at ingen frivillige går inn i hus og leiligheter eller har direkte fysisk kontakt med personer som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene. 

Frivillige skal heller ikke motta penger eller ta imot retur av noe slag. Den som henter og leverer varene hos innbygger i karantene eller isolasjon, ringer på eller gir et signal om at varene er på plass.

– Sett varene utenfor døren og gå igjen. Bruk engangshansker som du vrenger av og kaster i en søppeldunk med en gang. Det er svært viktig å unngå fysiske møter mellom de som trenger hjelp og frivillige som hjelper, sier Opdan.   

Kaste søppel, annet avfall, pant og esker? 

Hvis noen har problemer med søppel og avfallshåndtering, skal frivillige eller innbyggeren selv formidle dette til kommunen. Dette er ikke oppdrag som frivillige skal løse.  

Mottakeren betaler med Vipps til den som handler, men kommunen vil også sjekke ut alternative løsninger for betaling. 

 
Powered by Labrador CMS