HAR TATT OVERHÅND: Ugresset har nå tatt overhånd på den kommunale eiendommen i Skiveien 62. Det er kun løvetann og ugress, inkludert fremmede/uønskede arter som parkslirekne, som vokser foran bygningen og i blomsterkassene foran den. Foto: Yana Stubberudlien

– Skjøtsel her har ikke høyeste prioritet

Hver dag underviser kommunen flerkulturelle i Skiveien 62 på Kolbotn, men til tross for den sentrale beliggenheten av den kommunale eiendommen, er stell av uteområdet ikke prioritert.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for at det gamle menighetshuset i Skiveien 62 på Kolbotn er i kommunal eie og benyttes hver dag til norskopplæring av rundt 70 flerkulturelle, bærer hele eiendommen preg av manglende vedlikehold, og ser slitt og forlatt.

Uteområdet ble for noen år siden beplantet med hosta, bergblomst, bregner og flere andre dekorative planter, men det har ikke blitt satset på vedlikehold siden den gang. Ugresset har nå tatt overhånd, og det er kun løvetann og annet ugress, inkludert fremmede og uønskede arter som parkslirekne, som vokser der og i blomsterkassene foran bygningen.

Les også: Kommunen vil ikke svare på spørsmål om kommunal eiendom i forfall

– Kan fremstå bedre

Til tross for at Skiveien 62 ligger i Kolbotn sentrum, er vedlikehold av uteområdet på den aktuelle eiendommen ikke prioritert av kommunen.

– I sommersesongen skjøtter virksomhet Vei og park veldig mange uteområder i kommunen. I perioden vi er inne i nå prioriteres uteområdene ved sykehjem, skoler for barn og unge, barnehager og idrettsanlegg. Skjøtsel av utendørsområdet til Skiveien 62 har ikke høyeste prioritet. Dette området skjøttes et par ganger i året, sier Liv Karin Sørli, som er konstituert områdeleder for virksomheten Eiendom i Nordre Follo.

Videre innrømmer Sørli at hun er klar over at uteområdet i Skiveien 62 kan fremstå bedre.

– Det planlegges en gjennomgang på denne tomten over sommeren. Det er ikke planlagt mer skjøtsel før sommerferien, men virksomheten vil vurdere om det er mulighet for å fremskynde dette noe, sier Sørli.

– Skal utføres av kommunens egne ansatte

Bygningen i Skiveien 62 ble for noen år siden bygget om og tilpasset undervisningsformål i regi av kommunens kvalifiseringssenter, men allerede nå kan man se tydelige spor av fukt- og råteskader på fasadene.

MUGGSOPP OG RÅTESKADER: Bygningen er preget av muggsopp- og råteskader. Da Oppegård Avis var innom Skiveien 62 mandag ettermiddag, så vi tre ungdommer som jobbet på stillasene. Foto: Yana Stubberudlien

Kommunen bekrefter at selve bygningen er nå prioritert for vedlikehold, men kun utvendig.

– Det skal gjennomføres vask og nødvendige reparasjoner, inkludert og utskifting av utvendig kledning. I tillegg skal hele bygget males utvendig, sier Sørli.

Hun sier arbeidene starter opp denne uken (uke 25), med mål om ferdigstillelse i løpet av sommeren. Sørli vil ikke opplyse om beløpet som er avsatt til de ovennevnte arbeidene.

– Arbeidene finansieres innenfor bevilget budsjett for vedlikehold av kommunens formålsbygg og skal utføres av kommunens egne ansatte. I tillegg til arbeidstimer vil det påløpe kostnader til leie av stilas, utskifting av kledning, rengjøring og maling, sier områdelederen for Eiendom i Nordre Follo.

Utføres av sommerhjelperne

Da Oppegård Avis var innom Skiveien 62 mandag ettermiddag, var undervisningslokalene stengt for sommeren, ifølge maler Lene Telefsen i Nordre Follo kommune.

Hun var på stedet sammen med tre ungdommer, hvorav to flyktninger. Ungdommene var oppe på stillasene og vasket fasadene med høytrykkspylerne.

– De tre ungdommene er ansatt som sommerhjelpere og skal jobbe på stedet i en måned, sier Telefsen.

Ifølge leder Kristian Haug for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo skal totalt seks skoleelever på 15 til 18 år jobbe på stedet i totalt åtte uker.

Det er minstelønnssatsene som gjelder for ungdommene: 124,2 kroner per time for de som er under 16 år, 139,8 kroner per time for de som er 16 til 18 år, og 155,3 kroner per time for de som har fylt 18 år og eldre. Det bekreftes av Kristian Stafseth, som er avdelingsleder for Vedlikehold i Nordre Follo.

PASSER PÅ: Maler Lene Telefsen i kommunen har ansvar for å passe på at sommerhjelperne utfører jobben riktig. Foto: Yana Stubberudlien

4 millioner til 180 bygg

Nordre Follo eier om lag 180 formålsbygg. Prioritering av vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen gjøres løpende ut fra bruken av byggene og byggets tilstand, ifølge Sørli.

I år er det avsatt 4 millioner kroner til utvendig vedlikehold av formålsbyggene. I tillegg kommer lønnskostnader til egne vedlikeholdsansatte.

– På noen bygg vil rammeavtalepartner benyttes. Hvilke bygg som blir prioritert blir løpende vurdert innenfor avsatt bevilgning. Det er foreløpig ikke avsatt et konkret budsjettsum for hvert bygg, men det føres løpende regnskap per bygg, sier Sørli.

Skal fortsatt være i kommunal eie

Oppegård Avis har nylig skrevet at dagens bruk av lokalene i Skiveien 62 (voksenopplæring/ norskopplæring av flerkulturelle) vil opphøre når virksomheten Integrering og kompetanse i Nordre Follo (lokalisert på fire ulike adresser i dag) skal samlokaliseres ved å flytte inn i tidligere Oppegård rådhus innen februar 2022.

– Hvilke planer har kommunen for Skiveien 32 etter februar 2022?

– Det er stort fokus på utnyttelse av kommunens eksisterende bygningsmasse. Kommunedirektøren vurderer fortsatt fremtidig utnyttelse av Skiveien 62 opp mot kommunens behov for lokalisering av tjenester og bestemmelser for eiendommen, sier Sørli.

Les også: – Det må gjøres harde prioriteringer

Powered by Labrador CMS