SER PÅ SKULPTUREN I FORFALL: På bildet kan du se kommunedirektør Øyvind Henriksen sammen med frivillig Erling Bjarkø. Foto: Yana Stubberudlien

– Det må gjøres harde prioriteringer

Det foreligger ingen kortsiktige vedlikeholdsplaner for Hjerterom-skulpturen.

Publisert

Fredag forrige uke var kommunedirektør Øyvind Henriksen på tjenestebesøk på Kolbotn. Han besøkte ungdomskafeen Hjørnet og OMA-butikken på Kolbotn Torg før turen gikk videre til Kolben kulturhus.

Her var kommunedirektøren innom seniorsenteret, biblioteket, BUA og kulturskolen, for å se på kulturhuset, møte ansatte og se hvordan de ulike virksomhetene der fungerer.

Etterpå var flere ledere og andre ansatte fra de ulike virksomhetene i Kolben invitert til en halvannen times mingling med kommunedirektøren i Generasjonsparken. Mens de rundt 30 inviterte koste seg med vaffel og kaffe i ettermiddagssolen, var kommunedirektøren innom petanque-banen for å spille litt med seniorene før han ble kjørt i en sykkelvogn rundt Generasjonsparken.

– Det er utrolig spennende. Jeg liker å treffe medarbeidere for å bli kjent med jobben deres og hva de er opptatt av. Det gjør meg til en bedre leder, sa kommunedirektøren til Oppegård Avis.

PÅ RICKSHAW-RIDE: Den såkalte rickshaw-sykkelen med vogn foran brukes av frivillige fra Oppegård Frivilligsentral til å kjøre folk som har vanskeligheter for å gå. Fredag forrige uke var kommunedirektøren med på en rickshaw-ride. Foto: Yana Stubberudlien
VAFLER OG KAFFE:
KLARE FOR Å MØTE KOMMUNEDIREKTØREN:
I PÅVENTE AV KOMMUNEDIREKTØREN:

– Kjenner ikke så godt til dette

Da Oppegård Avis møtte kommunedirektøren etter den ovennevnte sykkelturen, tok vi ham på en omvisning til Hjerterom-skulpturen og spurte om hva han syntes om tilstanden til skulpturen, som har en kostnad på 1,2 millioner kroner.

– Det ser ut at den brukes mye, for at den ser slitt, sa Henriksen.

Videre innrømte kommunedirektøren at han ikke kjente til dette prosjektet så godt for å kunne forklare årsaken til at det ikke hadde blitt bevilget noe til vedlikehold av skulpturen siden prosjektet ble ferdigstilt for snart fem år siden.

Les også: Skriker etter vedlikehold

ØDELAGTE FLISER: Skulpturen Hjerterom har omfattende vedlikeholdsbehov. Mange av de fargerike mosaikkflisene har enten falt av eller blitt hakket ut av noen. Prosjektleder Unni Beate Sekkesæter bekreftet ovenfor Oppegård Avis at flisene ikke var frostsikre, men hun påstår at hun ikke hadde visst om dette før det var for sent. Det er både søppel og tagging som preger skulpturen innvendig.

Kan ikke love noe

– Bør det satses på vedlikehold av denne skulpturen? Kommer du med et eventuelt forslag om dette?

– Det kan jeg ikke love. Jeg vet ikke hva som bør gjøres her. Vi må se alt i en helhet. Det handler om prioriteringer. Det er mange andre prosjekter som skal vedlikeholdes og det må gjøres harde prioriteringer, sa Henriksen.

– Synes du at det er riktig å investere i nye prosjekter, blant annet bokstav-prosjektet til 150.000 kroner på den andre siden av Kolben, mens Hjerterom til 1,2 millioner kroner står i forfall?

– Det er nødvendigvis ikke noen sammenheng mellom disse to tiltakene. Det er viktig for oss å bidra til å skape liv på plassen utenfor Kolben. Kommunen har ikke satt av midler til et større vedlikehold for Hjerterom-skulpturen. Dagens vedlikehold begrenser seg til å holde åpen dreneringsrør og holde orden rundt selve skulpturen. Vi vil på litt lenger sikt, det vil si når det blir mulig å sette av ressurser til det, gjøre en vurdering av hva slags vedlikehold som trengs, kostnadene ved dette, og se på mulighetene for å følge opp med en vedlikeholdsplan, skrev kommunedirektøren i en e-post til Oppegård Avis mandag kveld.

Powered by Labrador CMS