Viken fylkeskommune

HISTORISKE: Dette er det 87 medlemmene i fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Sjekk hvem representerer Nordre Follo i Viken fylkesting

17. oktober ble fylkestinget for Viken fylkeskommune konstituert. Sjekk hvem av de lokale politikerne fra Oppegård og Ski er valgt inn.

Publisert

17. oktober ble fylkestinget for Viken fylkeskommune konstituert.

      Fylkestinget

 • Skal som øverste politiske styringsorgan fatte vedtak på vegne av fylkeskommunen om budsjett, plansaker og skatter og avgifter.
 • Tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.
 • De siste årene har fylkeskommunene fått redusert sine oppgaver.
 • Fylkeskommunene har blant annet ansvar for driften av videregående skoler, regional kollektivtransport, bygging og vedlikehold av fylkesveier, trafikksikkerhetsarbeid, offentlige tannlegetjeneste, oppgaver innenfor friluftslivet og kulturlivet, bibliotekdrift og kulturminneforvaltning.

Fylkestinget ledes av ordføreren Roger Ryberg (Ap) og består av 87 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år.

Representantene fordeler seg slik:

 • Arbeiderpartiet: 22
 • Høyre: 22
 • Senterpartiet: 12
 • Fremskrittspartiet: 8
 • Miljøpartiet De Grønne: 7
 • Sosialistisk Venstreparti: 4
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 3
 • Rødt: 3
 • Venstre: 3
 • Kristelig Folkeparti: 2
 • Pensjonistpartiet: 1

Les også: Vil legge ned monsterfylket

Lokale representanter i Viken fylkesting

FYLKESPOLITIKER I TOLV ÅR: Høyres gruppeleder i Akershus fylkesting, Gunnar Melgaard, bor på Tårnåsen. Han kom inn i fylkespolitikken i 2007 og har siden 2011 sittet i de ulike fylkesutvalgene. Melgaard var representert i kompetanseutvalget, han var leder av hovedutvalget for samferdsel i to år og nestleder i Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Her kan du se en oversikt over de lokale medlemmene fra Nordre Follo som er valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune, og komiteer disse representerer:

 • Gunnar Melgaard (H), medlem i kontrollutvalget
 • Synnøve Kongsrud (H), medlem i komite for kultur
 • Houda Imad (Ap), medlem i komite for utdanning
 • Gunvor Eldegard (Ap), medlem i komite for plan
 • Ida Lindtveit Røse (KrF), medlem i komite for finans, administrasjon og klima
 • Anders Graven (Sp), varamedlem i komite for utdanning
 • Tønnes Steenersen (FrP), 1. vararepresentant i komite for samferdsel + Solveig Shytz (V) fra Ås, medlem i komite for samferdsel

 

Under det konstituerende møtet 17. oktober ble også åtte fylkesråd og stabsjef i Viken fylkeskommune presentert. Nordre Follo er dessverre ikke representert blant disse.

Olav Skinnes (Sp) fra Krødsherad kommune i Buskerud ble valgt inn som fylkesråd for disrikt og fylkesveier.

Neste møte 12. desember

Neste møte i Viken fylkesting er planlagt til torsdag 12. desember i år. Det skal holdes i Fylkeshuset i Drammen fra klokken 10:00 til klokken 18:00.

Husk at møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntaket er møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om Viken

Powered by Labrador CMS