GIR SEG: Vy-sjef Geir Isaksen, bosatt på Tårnåsen, har bedt om å få fratre som toppsjef i Vy.

Vy-sjef Geir Isaksen går av

Tårnåsen kan ikke lenger smykke seg med å ha toppsjefen i Vy. Geir Isaksen har nemlig bedt om avløsning i Vy, og går over i en rådgiverstilling når ny konsernsjef tiltrer.

Publisert

Konsernsjef Geir Isaksen (65) meddelte 21. november 2019 styret i Vygruppen AS at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Geir Isaksen har vært konsernsjef for Vy siden september 2011. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Geir Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier styreleder Dag Mejdell.

Solide tall

Vy driver dag virksomhet innen tog, buss, gods på bane, reiseliv og mobilitet, og har levert solide økonomiske resultater hvert eneste år under Geir Isaksens ledelse.

– Vi er takknemlige for den betydelige innsatsen Geir Isaksen har lagt ned til selskapets beste, sier Mejdell.

Styret i Vy har nedsatt et ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef til Vy.

– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det. Jeg vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer, og føler at jeg kan overlevere en veldrevet virksomhet med mange flotte og motiverte medarbeidere, sier Geir Isaksen.

Powered by Labrador CMS